piątek 25 maja 2018

Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

reklama

Romuald Antosik: Mieszkania pomysłem na grunt przy Kaliskiej

Romuald Antosik: Mieszkania pomysłem na grunt przy Kaliskiej - foto: M. Derucki
foto: M. Derucki 

Autorka artykułu pt. „Zabójcze pomysły na grunt przy Kaliskiej” nie napisała prawdy o tym, że plan pod nazwą „Stadion” jest zmieniany dlatego, aby w miejsce po „Mirandzie” wprowadzić funkcję mieszkalną, czego wcześniej w ogóle nie było. Dlaczego z taką stanowczością autorka nie protestowała, kiedy w poprzedniej kadencji chciano w tym miejscu galerię handlową.

Planując przestrzeń, przede wszystkim rozpatrujemy korzyści dla miasta i ogółu mieszkańców. Pewne jest, że teren po starej „Mirandzie” musi zacząć żyć. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2011 r. wskazuje, że w miejscu po „Mirandzie” mają być wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. W 2014 r. przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Stadion”, który zakładał, że mają tu powstać obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i zakłady nieuciążliwej produkcji. Wówczas jako radny zgłaszałem swoje wątpliwości co do takiego przeznaczenia tego terenu. Wojewoda Wielkopolski plan unieważnił i trzeba było ponownie podjąć sprawę planu zagospodarowania tego terenu.

reklama

Tymczasem teren po „Mirandzie” wciąż jest niezagospodarowany. Aby go ożywić, trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należało skonsultować się z właścicielami terenów, którzy jak wiadomo, mają swoje plany co do gruntów. Udało nam się doprowadzić do tego, że dominującą zabudową będzie zabudowa mieszkaniowa. Wprowadzamy zapis mówiący, że zabudowa mieszkaniowa na tym obszarze musi zajmować ponad połowę ogólnej powierzchni. Resztę terenu można przeznaczyć na działalność usługową i handlową.

Podkreślam, że głównym przeznaczeniem terenu po „Mirandzie” przy ulicy Kaliskiej będzie funkcja mieszkaniowa. Oznacza to, że będą mogły powstać tutaj budynki wielorodzinne, które wpłyną na ożywienie tego miejsca, a jednocześnie pogodziliśmy plan z zapisami Studium z 2011 roku. Tym samym główny cel, aby teren żył przez cały czas, a nie tylko w godzinach od 10 do 18, w przyszłości zostanie osiągnięty. Trzeba złej woli, aby nie zauważyć, że jest to najlepsze rozwiązanie dla Turku, że miejsce jest atrakcyjne dla budownictwa wielorodzinnego, o świetnej komunikacji, dużej ilości zieleni, w bliskości usług i centrum miasta, oraz szkoły, przedszkola, obiektów sportowych i szpitala.

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek

Podobne artykuły

Odszkodowanie za decyzje poprzednich władz...

Odszkodowanie za decyzje poprzednich władz miasta....

18 maj.
Ł. Panfil: Wielki sport w Kaczkach Średnich

Ł. Panfil: Wielki sport w Kaczkach Średnich

01-12-2017
Mieszkania w miejscu po ZPJ Miranda. Władze...

Mieszkania w miejscu po ZPJ Miranda. Władze miasta...

12-10-2017
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama