Koncert w Pomocy Juliankowi / 25 marca, godz. 15:00

środa 21 marca 2018

Benedykta, Lubomiry, Lubomira

reklama

List otwarty do kandydatów na Burmistrza Miasta Turku/Tadeusz Czerwiński

List otwarty do kandydatów na Burmistrza Miasta Turku/Tadeusz Czerwiński
 

Z nieukrywanym zainteresowaniem czytam Wasze wypracowania, z nieznanych mi powodów nazywane na wyrost programami wyborczymi. Nie startuję w tegorocznych wyborach, mam więc do sprawy swoisty dystans. Powiem szczerze, poziom Waszych wypracowań jest na poziomie średnio zdolnego ucznia z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Chłopcy w tym wieku mają bujną wyobraźnię, specyficzne poznawanie rzeczywistości i marzenia, marzenia, marzenia.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

reklama

Drodzy Kandydaci, z przykrością oznajmiam to Waszym Wyborcom, że nie odrobiliście pracy domowej. NIKT Z WAS nie zapoznał się nawet z podstawowymi aktami regulującymi możliwości finansowe gminy. Parafrazując znane powiedzenie można powiedzieć: „Głupcy, najważniejsze są pieniądze”. Przekładając to na prosty zrozumiały dla Was język oznacza, że bez forsy nic się nie zrobi. Zachęcam Was zatem do zapoznania się z:

 • Założeniami do budżetu miasta na rok 2011,
 • Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Turku,
 • Wieloletnią Prognozą Finansowa,
 • Pakietem tzw. Uchwał Zobowiązaniowych,
 • Kosztorysami realizowanych projektów współfinansowanych z UE,
 • Harmonogramem tych projektów,
 • Prognozami z zakresu polityki mieszkaniowej, społecznej, oświatowej, bezpieczeństwa itp.,
 • oraz dla kandydata Pawlica proponuję dodatkowo Kodeks Pracy szczególnie rozdział o wynagrodzeniu.

To nie są oczywiście wszystkie materiały, z którymi powinniście się zapoznać przed podjęciem decyzji o startowaniu w wyborach na burmistrza miasta. Gdybym był wymagającym wyborcą, to zapytałbym Was o następujące tematy:

 • jak zamierzacie rozwiązać ( to będzie potrzebne na styczeń 2011 r. ) organizację „polityki śmieciowej gminy” ? Sejm za chwile klepnie ustawę radykalnie zmieniającą zasady gospodarowania śmieciami,
 • jak zamierzacie rozwiązać problem oświaty, szczególnie w kontekście zmniejszającej się liczby dzieci w szkołach,
 • na jakie projekty będziemy składać aplikacje ? Czy zastopujecie dziejowa i niepowtarzalną okazję zdobycia dla Turku zewnętrznych środków finansowych ?, Jakie są Wasze priorytety w tej dziedzinie ? Macie pomysł z dziedziny inżynierii finansowej na zdobycie środków na wkład własny gminy ?

ROZWIEJCIE WĄTPLIWOŚCI

reklama

Nie chcę być złośliwy i uchodzić za osobę przemądrzała, ale:

 • jak zamierzacie „wyprofilować” Turecki Inkubator Przedsiębiorczości? (Sądząc po Waszych minach, nie bardzo wiecie, co to jest ten inkubator). Jak zamierzacie pozyskać pieniądze na jego funkcjonowanie?
 • Jakie „wartości dodane” zamierzacie wnieść do opracowywanej właśnie przez marszałka województwa Regionalnej Strategii Innowacyjnej ? Widzicie w tej strategii jakąś szansę dla naszego miasta ?,
 • A co zamierzacie zmienić w drugim ważnym dokumencie tworzonym przez marszałka a zatytułowanym Strategia Promocji Gospodarki Wielkopolski ?
 • Zdradzicie Szanownym Wyborcom szczegóły programy pozyskiwania inwestorów dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej ?. Z Waszych tzw. programów wynika, że „trzeba to zrobić (kandydat Kawka), „energicznie” (kandydat Pawlic), „profesjonalnie” (kandydat Młynarczyk). A dlaczego to kandydat Młynarczyk nie podzielił się swoją „ profesjonalna wiedzą” podczas pełnienia funkcji radnego ? Wszak gmina płaciła kandydatowi Młynarczykowi coś ok. 900 zł na miesiąc.

Szanowni kandydaci na burmistrza Turku!

Zdradzę Wam największą tajemnicę samorządu miejskiego. Budżet na lata 2011-2014 jest już ZAPIĘTY. Dla niewtajemniczonych być może Wyborców małe wyjaśnienie: skala pozyskanych środków zewnętrznych (przekroczyliśmy już 50 mln zł), związana z tym konieczność „dołożenia wkładu własnego”, poziom tzw. wydatków sztywnych – np. oświata, wynagrodzenia, utrzymanie czystości, odśnieżanie itp. spowodowała, że budżety na najbliższą kadencję są już zaplanowanie (szacuje, że z dokładnością do 800 tys. zł) . Tak więc Szanowni Kandydaci nie zapoznali się z wymienionymi wcześniej dokumentami i po prostu plotą bzdury. Reasumując: dla kandydata Kawki lepiej byłoby, gdyby pozostał w Przykonie – współpraca z wójtem Broniszewskim to prawdziwa rozkosz, kandydata Pawlica będzie tylko stać na zaproszenie przedstawicieli młodzieży do restauracji „Piwniczna” i to w okresie promocji cenowej. Tylko kandydat Młynarczyk dotrzyma słowa i wybuduje nowe mieszkania. Proszę tylko uważnie przeczytać obietnicę Młynarczyka oznaczoną takim oto małym znakiem ( * ) – z klocków Lego zestaw Mini.

PRACOWITY 2011

Na zakończenie chciałbym Szanownym Kandydatom przedstawić harmonogram zdarzeń. Jeśli zostaniecie radnymi to w 2011 roku :

 • w styczniu w trybie ekspresowym opracujemy pakiet uchwał związanych ze wspomnianym wcześniej tematem „gospodarki śmieciowej”,
 • także w styczniu ruszy budowa ulic na Muchlinie ( już teraz przepraszam mieszkańców za pewne utrudnienia), rozpoczniemy budowę dróg w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej ( w tym rondo na skrzyżowaniu ul. Górniczej i Przemysłowej),
 • przez cały rok będą trwały w TSI także inne prace – przebudowa linii 15 kV, dokończenie infrastruktury wodno kanalizacyjnej z przepompownią ścieków, przebudowa ciepłociągu,
 • w styczniu ruszy budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – inwestycji 14 mln, przeznaczonej dla młodych ludzi rozpoczynających pracę „na swoim”. Przez najbliższe pół roku Rada Miejska będzie się zajmowała pakietem uchwał regulujących działanie inkubatora,
 • w marcu planujemy rozpoczęcie przebudowy ul. Uniejowskiej. Będzie kolejne rondo na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Wielkopolskich i sygnalizacja świetlna na wyjeździe z Wyszyńskiego. Jeśli ta inwestycja „wypadnie” z budżetu GDDKiA ( budżet krajowy piszczy) w tym roku, to zostanie przeniesiona na rok 2012,
 • w okresie marzec – maj planowane będzie ogłoszony konkursu na drogi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożymy aplikacje chcąc uzyskać ok. 14 mln zł przy 3 mln wkładzie własnym. Oczywiście, wcześniej (w styczniu) RM musi zaakceptować ten projekt. Z powodu ograniczeń czasowych zamierzamy wspomnianą inwestycje prowadzić w systemie „ZiZ” (zaprojektuj i zbuduj),
 • w kwietniu (jeśli RM Turku zaakceptuje pomysł) przystąpimy wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad do opracowania dokumentacji na modernizację ulic Niepodległości i Uniejowskiej od istniejącego ronda przy ul. Nowej poprzez planowane rondo na skrzyżowaniu przy dyrekcji KWB Adamów, planowane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (Armii Krajowej) aż do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego,
 • także w kwietniu rozpoczniemy prace termomodernizacyjne pływalni krytej (zakończenie we wrześniu),
 • w maju oddamy do użytkowania Orlik przy szkole nr 4,
 • w lipcu zapraszam w imieniu firmy Solar na otwarcie zakładu w TSI. Dla 60 osób będzie to nowe miejsce pracy,
 • na koniec wakacji planowana jest pierwsza ( z trzech) dwudniowa impreza promująca projekt „Turek w klimacie Mehoffera (impreza finansowana w 85 % z funduszy UE),
 • we wrześniu zapraszam na uroczyste otwarcie blisko 3 kilometrowej drogi Z-5 łączącej ul. Uniejowska z ul. Jana Pawła II. Budowa ronda na ul. Jana Pawła II to niestety kolejne utrudnienie drogowe – trzeba to przeżyć,
 • we wrześniu złożymy wniosek w kolejnej edycji (jeśli rząd przedłuży działanie programu) tzw. schetynówki. Tym razem projekt będzie dotyczył ulic na osiedlu przy ul. Łąkowej,
 • na przełomie września i października zakończymy prace związane z przebudową muzeum. Będzie prawdopodobnie uroczyste otwarcie, jako ze projekt otrzymał tytuł Gwiazdy Wielkopolski. W tym samym czasie zakończymy odnawianie polichromii Mehoffera w kościele,
 • w grudniu zakończenie prac drogowych na Muchlinie,
 • mam nadzieję, że w przeciągu tego roku zakończymy pozytywnie chociaż jedną z prowadzonych aktualnie rozmów z potencjalnym inwestorem w TSI. Zobowiązany tajemnicą negocjacji nie mogę niestety podać Państwu szczegółów. Powiem tylko, że prace przygotowawcze będą niebawem widoczne z ulicy Uniejowskiej. Na marginesie – rozmowy z firma Solar trwały 14 miesięcy.

NIE MNIEJ PRACOWITY 2012

Rok 2012 będzie obfitował także w wydarzenia dużej rangi:

 • jeśli uzyskamy pieniądze z programu tzw. schetynówek to rozpoczniemy budowę ulic na osiedlu przy ul. Łąkowej i Dobrskiej Szosy. Łączna długość -2,5 km.
 • w marcu planujemy rozpoczęcie przebudowy ul. Uniejowskiej (jeśli wypadnie z budżetu roku 2011. Nasz udział to budowa oświetlenia oraz infrastruktury wod.-kan. Będzie kolejne rondo na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Wielkopolskich i sygnalizacja świetlna na wyjeździe z Wyszyńskiego.
 • w czerwcu uroczyste otwarcie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości i pierwsze zasiedlenie inkubatora młodymi biznesmenami,
 • na koniec wakacji planowana jest druga ( z trzech) dwudniowa impreza promocyjna projekt „Turek w klimacie Mehoffera (impreza finansowana w 85 % z funduszy UE),
 • we wrześniu zakończymy prace związane z uzbrojeniem TSI. Na inwestorów będzie czekało 200 ha perfekcyjnie uzbrojonego terenu,
 • w październiku ogłosimy przetarg na budowę drogi Z-3 (przedłużenie Z-5 i połączenie z ul. Chopina w okolicach nadleśnictwa. Łączna długość – 2,9 km.
 • w grudniu zakończymy budowę ulic z tzw. schetynówki – warunki jak wyżej.

Mógłbym jeszcze szczegółowo rozpisać rok 2013, 2014 a pewnie i napisanie scenariusza na lata następne nie zajęłoby mi specjalnie dużo czasu. Plany dobrze funkcjonującego samorządu nie powstają z dnia na dzień. To efekt wieloletnich prac koncepcyjnych, dokumentacyjnych a przede wszystkim to poszukiwanie PIENIĘDZY. Bez tych ostatnich wszystko wygląda dość karykaturalnie: oto dwaj przyjaciele z piaskownicy – mały Kryspian i jeszcze mniejszy Darek postanowili zbudować dla Turku świetlana przyszłość. Uczciwiej byłoby jednak dodać, że to budowla z piasku. Życzę Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem
Tadeusz Czerwiński
burmistrz.inwestycje@miastoturek.pl

PS.

 1. Powyższe uwagi nie dotyczą pana burmistrza Zdzisława Czapli, co w istniejącej sytuacji wydaje się być rzeczą oczywistą.
 2. Szanownych internautów uprzejmie proszę o skupienie się na temacie artykułu, a nie na mojej skromnej osobie. Z przyjemnością odpowiem na Państwa zapytania i wątpliwości.

Podobne artykuły

ZST: Indeks WAT dla Roksany!

ZST: Indeks WAT dla Roksany!

z dzisiaj

"Gdy kobieta myśli wierszem", a mężczyzna jest?...

z dzisiaj
Sukcesy gimnazjalistów z

Sukcesy gimnazjalistów z "Piątki" w konkursach...

z wczoraj
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama