sobota 29 listopada 2014

Błażeja, Margerity, Saturnina

reklama

5,5 miliona dla szpitala w Turku

5,5 miliona dla szpitala w Turku
 

Ponad 5,5 miliona złotych dofinansowania do projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” otrzyma Powiat Turecki. Umowa w tej sprawie została podpisana 29 października 2010 roku.

Prace obejmą budynek główny, budynek oddziału płucnego, kotłownie i sieć ciepłowniczą. W ramach inwestycji zostaną ocieplone ściany zewnętrzne budynku oraz stropodach. Wymieniona będzie również instalacja wodna oraz zostanie zamontowany system wspomagania podgrzewu wody za pomocą kolektorów słonecznych. Planowana jest także budowa nowej sieci przesyłowej centralnego ogrzewania w miejsce starej, niesprawnej.

To największa inwestycja w turkowskim szpitalu od kilkudziesięciu lat. Łączny koszt całej inwestycji wyniesie 6,5 mln zł. 85% tej kwoty zostanie dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec roku 2011.

Podczas podpisania umowy, które odbyło się w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu Powiat Turecki reprezentowali: Starosta Ryszard Bartosik, Wicestarosta Krzysztof Kolenda, Skarbnik Bogdan Świtaj i Dyrektor Szpitala Krzysztof Bestwina. W imieniu Zarządu Funduszu umowę podpisał Prezes Zarządu Przemysław Gonera i Zastępca Prezesa Jerzy Puch.

reklama
5,5 miliona dla szpitala w Turku

Podobne artykuły

Gimnazjaliści z Tuliszkowa najlepiej literują

Gimnazjaliści z Tuliszkowa najlepiej literują

z wczoraj
Władysławów: Sąd orzeka, a każdy i tak widzi...

Władysławów: Sąd orzeka, a każdy i tak widzi prawdę...

z wczoraj
Darku, nie idź tą drogą! Odpowiedź na list D....

Darku, nie idź tą drogą! Odpowiedź na list D. Jasaka

z wczoraj