piątek 25 maja 2018

Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

reklama

"Pogoń Kaczora" - I Ekstremalny Bieg w Kaczkach Średnich

 

W czwartek 1 czerwca w ZSR CKP w Kaczkach Średnich odbędzie się I Ekstremalny Bieg „Pogoń Kaczora” . Impreza ma charakter rekreacyjno-sportowy, a jej celem jest propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, promocja ZSR CKP Kaczki Średnie oraz jej historii, a także promocja Powiatu Tureckiego.

Start biegu Szkół Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o godzinie 12.00 - biuro zawodów czynne od 11:00. Start biegu głównego o godzinie 17:00 - buro zawodów czynne od 15:00. Start i meta w tym samym miejscu. Adres biura zawodów: ZSR CKP w Kaczkach Średnich ( stadion LA).

reklama

Trasa dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o długości około 3 km z ustawionymi przeszkodami , fragmenty trasy przebiegają przez tereny stadionu i lasu. Trasa  biegu głównego o długości około 6 km z ustawionymi przeszkodami , fragmenty trasy przebiegają przez tereny stadionu i lasu. Trasa oznaczona taśmami, kierunkowskazami, wskazówkami, bez atestu PZLA (ze względu na charakter trasy). Profil i nawierzchnia trasy wykluczają udział zawodników na wózkach i rolkach.

Program zawodów: 
- 11:30 – Oficjalne otwarcie zawodów 
- 12:00 – Rozpoczęcie konkurencji biegowych  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- 17:00 – Bieg Główny na 6000m.

reklama

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w grupach wiekowych:
- kategoria Szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców 
- kategoria Szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców
- kategoria biegu głównego  kobiet i mężczyzn.
Konkurs na najlepszy strój kaczora/kaczki.

Na trasie biegu do dyspozycji zawodników są podręczne apteczki z podstawowym zestawem pomocy medycznej (plastry, jałowe opatrunki, bandaże elastyczne, glukoza, lód w sprayu itp.). Na mecie biegu będzie ratownik medyczny / pielęgniarka. Ewentualne wezwanie pomocy medycznej jest możliwe po zgłoszeniu wolontariuszom obecnym na trasie. Organizator może zdecydować o przerwaniu biegu zawodnika wymagającego pomocy. Decyzja taka jest ostateczna.

Organizator przewiduje limit czasu 60 minut. Z jednakowym szacunkiem i sportowym aplauzem witamy na mecie osoby bijące rekord trasy, jak i osoby zamykające stawkę. 

Impreza ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w niej mogą osoby pełnoletnie jak i młodzież niepełnoletnia ( amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych) Zgłoszenia elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: damianwdowinski@vp.pl do dnia 30.05.2017r oraz w dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa osoby dorosłe 25 zł (opłata w dniu zawodów w biurze zawodów), osoby niepełnoletnie zwolnione z opłaty. Uczestnicy podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność) młodzież do 18-go roku życia zobowiązana jest przedstawić pisemną zgodę rodziców na start w biegu.

Każdy zawodnik otrzymuje medal, numer startowy, wodę na trasie oraz napoje i posiłek regeneracyjny na mecie . Jakiekolwiek dodatkowe świadczenia przyznane w związku z udziałem w biegu są uzależnione od sponsorów i decyzji Organizatorów. Żadne z nich nie mogą być przedmiotem sporu. 

Ze względu na dystans, profil trasy, panujące temperatury zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej. W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg, poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się do punktu pomocy medycznej na trasie lub mecie.

Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej i zaleca wykupienie jej we własnym zakresie. Ze względu na charakter oraz trasę biegu organizator nie odpowiada za straty materialne (stroje, buty, urządzenia elektroniczne, zegarki, telefony komórkowe itp.) poniesione podczas biegu. 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia ani za szkody wyrządzone przez osoby trzecie. Uczestników obowiązuje strój sportowy w miarę możliwości związany z pełnioną służbą.

Za niesportowe zachowanie niegodne zawodnika, skracanie trasy, łamanie postanowień regulaminu, składanie fałszywych oświadczeń itp. organizator może odmówić zawodnikowi udziału w biegu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Organizator nie przewiduje odwołania zawodów bez podania przyczyny. 

Wszystkie sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem rozstrzygane są w porozumieniu z organizatorem w duchu uczciwej, sportowej rywalizacji na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących w podobnych zawodach sportowych. Uczestnicy mają obowiązek pokonywania przeszkód ustawionych na trasie biegu, w przypadku ominięcia przeszkody zawodnik zostanie ukarany karnymi sekundami (każda ominięta przeszkoda + 100s do czasu końcowego). Na trasie biegu będą znajdować się przeszkody - rodzaj przeszkód jest uzależniony od organizatorów. 

materiał nadesłany

Podobne artykuły

Wideo: Młodzież

Wideo: Młodzież "Pogoniła Kaczora" w Kaczkach Średnich

z wczoraj
Kaczki Średnie: Pogonili Kaczora przez błoto,...

Kaczki Średnie: Pogonili Kaczora przez błoto, wykopy...

z wczoraj
Erasmus+ w ZSR na półmetku

Erasmus+ w ZSR na półmetku

22 maj.
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama