Bracia Cugowscy & Big Band Miasta Turku | 19 października 18:00 | wstęp wolny

piątek 19 października 2018

Michaliny, Michała, Piotra

reklama

Samorządowcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z Turku u Ministra Infrastruktury

Samorządowcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z Turku u Ministra Infrastruktury
 

Samorządowcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z Turku spotkali się z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i wiceministrem Andrzejem Bittlem. Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny, Radny Powiatu Ryszard Papierkowski, Zastępca Kierownika ARMiR w Turku Jan Smak i Kierownik KRUS w Turku Krzysztof Buchelt a jednocześnie kandydaci KW Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach samorządowych wraz z Posłem Ryszardem Bartosikiem rozmawiali z Ministrami o środkach na remonty i przebudowę dróg na terenie naszego powiatu oraz o planach modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w Wielkopolsce.

Turkowska delegacja z satysfakcją przyjęła informację o realizacji dotychczasowych zadań i planach inwestycyjnych na drogach krajowych 72 i 83 przebiegających przez powiat turecki. Rozmawiano o rozpoczętej już przebudowie drogi krajowej nr 72 w Tuliszkowie. Dzięki funduszom rządowym droga ta zostanie gruntownie zmodernizowana, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym i poprawi komfort życia mieszkańców Tuliszkowa. Ta droga krajowa będzie w najbliższych latach przebudowywana na całym odcinku od Tuliszkowa poprzez Turek (ul. Uniejowska) i Przykonę. W ramach przebudowy powstaną nowe skrzyżowania, w tym jakże potrzebne nowe skrzyżowania z ulicami: Muchlińską, św. Floriana ze Słowackiego i Armii Krajowej z Nową w Turku, a także rozbudowane będą istniejące już ciągi pieszo-rowerowe na odcinku Turek – Tuliszków. Delegacja z Turku uzyskała też zapewnienie w zakresie budowy nowych ciągów pieszo-rowerowych przy drodze nr 83 na odcinku z Turku do Kaczek Średnich a w kolejnych latach na dalszej części tej drogi aż do Dąbrowy w gminie Dobra.

Znacząca część spotkania z ministrem Adamczykiem poświęcona była Funduszowi Dróg Samorządowych, z którego będzie finansowane wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg lokalnych. Na ten cel jest planowane przeznaczenie 36 mld zł w perspektywie czasowej sięgającej 2028 roku. Jak zapowiedział minister infrastruktury w 2019 roku na drogi przeznaczone zostanie nieco ponad 6 miliardów złotych. Szef Ministerstwa Infrastruktury podkreślał już wcześniej, że fundusz umożliwi o wiele większe rządowe zaangażowanie i dofinansowanie tego typu inwestycji, niż jest to obecnie. Ponadto zaznaczył, że samorządy gminne i powiatowe o niskim dochodzie na mieszkańca będą mogły budować i modernizować drogi, przy zaangażowaniu w wysokości tylko 20 procent kosztów inwestycji ze środków własnych samorządów.

Podczas spotkania wiceminister Bittel poinformował również o planach rozbudowy linii kolejowych w Wielkopolsce. W trakcie rozmów okazało się, że jest realna szansa aby znalazła się w nich linia kolejowa na odcinku Turek - Konin.

Poseł Ryszard Bartosik, samorządowcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z Turku oceniają wizytę u Ministra Andrzeja Adamczyka za bardzo udaną i obiecującą. Liczą, iż po wyborach samorządowych jako burmistrzowie, wójtowie i radni będą mogli wspólnie i w porozumieniu realizować zadania drogowe w naszych samorządach, a bezpośredni kontakt z Ministerstwem Infrastruktury pozwoli na szybką i szeroką w swoim zakresie realizację tego typu inwestycji.

reklama
reklama
reklama