reklama

POZOSTALI SPECJALI?CI DO SPRAW REKLAMY I MARKETINGU

kontakt przez PUP

Identyfikacja oferty
Identyfikator oferty: StPr/22/0706
Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Data dodania oferty do CBOP 27.09.2022
Oferta ważna do: 14.10.2022
Dane firmy/przedsiębiorstwa
Nazwa firmy: kontakt przez PUP
Adres: Komunalna 6, 62-700 Turek, powiat: turecki, woj: wielkopolskie
Profil działalności: zrzeszenie, dzia?alno?? spo?eczna i kulturalna
Wymagania
Zawód:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Jezyki:
Uprawnienia: Obs?uga komputera
Inne wymagania: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych przeznaczona dla mieszka?cw gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
reklama
Stanowisko pracy
Zakres obowiązków: udzia? w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsi?wzi?ciach realizacja dzia?a? o charakterze promocyjnym i informacyjnym, w tym z zastosowaniem rozwi?za? ITI wsp?praca z mieszka?cami, cz?onkami oraz podmiotami i organizacjami z obszaru dzia?ania stowarzyszenia kontakt z mediami i podmiotami wsp?pracuj?cymi prowadzenie monitoringu realizowanych dzia?a? obsługa klientw stowarzyszenia wykonywanie bie??cych czynno?ci wskazanych przez Dyrektora biura zwi?zanych z zajmowanym stanowiskiem
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
Warunki płacy i pracy
Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022
Miejsce pracy: Polska
Województwo: wielkopolskie
Powiat: turecki
Gmina:
Miejscowość: Krwony
Minimalne wynagrodzenie brutto mies./godz.: 1565 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Praca w wolne dni:
Zatrudnienie od zaraz:
Zapewnienie zakwaterowania:
Zapewnienie wyżywienia:
Sposób Aplikowania
Sposób aplikowania: za po?rednictwem urz?du
Adres: Komunalna 6, 62-700 Turek, powiat: turecki, woj: wielkopolskie
Osoba do kontaktu: Marzena ?WITAJ
Nr telefonu: 632802367
E-mail:
Czy oferta jest finansowana z PFRON:


źródło:Centralna Baza Ofert Pracy (2022-10-13 07:55)