piątek 07 października 2022

Krystyna, Marii, Marka

8°C pochmurnie Pogoda 7 dni »
reklama

Malanów: Uczcili 100-lecie OSP, nagrodzili zasłużonych strażaków

Malanów: Uczcili 100-lecie OSP, nagrodzili zasłużonych strażaków - foto: Arkadiusz Wszędybył
foto: Arkadiusz Wszędybył 

Do niedawna mieszkańcy Malanowa byli przekonani, że tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1921 roku, ale był to błąd. Odnalezione w Kaliszu dokumenty rzuciły na historię jednostki nowe światło i okazało się, że jednostkę powołano do życia w 1918 roku czyli równo wiek temu. Jubileusz ten należało odpowiednio uczcić i to też uczyniono w niedzielę 16 września, kiedy to w Malanowie odbyły się obchody 100-lecia OSP oraz nieco przesunięte w czasie uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka. W czasie wydarzenia – współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i „Wielkopolską Odnowę Wsi” – dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy, a do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyjęto nowych zawodników.

Najpierw uczestnicy obchodów modlili się podczas mszy świętej, odprawionej w kościele Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa. Tuż potem odbył się przemarsz pododdziałów na plac przy strażnicy OSP w Malanowie. Tam wszystkim strażakom za ofiarną służbę, akcje gaszenia pożarów czy też ratowanie ofiar wypadków, jak również za działalności sportową, kulturalną, prewencję dziękowali m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, wójt gminy Malanów – Sławomir Prentczyński, poseł na Sejm RP – Ryszard Bartosik, starosta Mariusz Seńko, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Anna Majda, zastępca wójta gminy Ceków-Kolonia – Janusz Frątczak, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - Grzegorz Ciesielski, komendanta powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku – kpt. Piotr Pietrucha, radni Rady Powiatu Tureckiego – Zofia Gruszczyńska, Michał Harasny, Zdzisław Wojtkowiak. W gronie licznie przybyłych gości nie zabrakło także kandydatów na wójta gminy Malanów – Ireneusza Augustyniaka oraz Gerarda Krzeszewskiego.

reklama

Podczas obchodów 100-lecia jednostka OSP Malanów została odznaczona Złotym Znakiem Związku. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Andrzej Dudek z OSP Malanów, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – druh Marek Marecki z OSP Bibianna, Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa – druh Marcin Wągiel z OSP Żdżenice i druh Jan Kibiuk z OSP Grąbków. Odznakami Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali druh Patryk Frątczak, druhna Alicja Stefaniak i druh Damian Kwiatkowski z OSP Malanów. Podziękowania za pomoc i zaangażowanie w życie straży i drużyny MDP otrzymali: Marzena Kornacka, Grzegorz Kwiatkowski, Alicja Sefaniak i Sebastian Płóciennik.

Skąd pomyłka w szacowaniu czasu powstania OSP? Jak odkryto błąd? To wyjaśnił wszystkim przybyłym gościom sekretarz OSP Malanów - Karol Bortnowski. – Powstanie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie datuje się na rok 1918. Do 2017 roku wszystkie znane źródła oraz zapisy w kronikach podawały rok założenia 1921 - trzy lata po odzyskaniu niepodległości Polski. Jednak dzięki panu Karolowi Paterskiemu z Kalisza, który pisząc pracę magisterską o swojej miejscowości, przeszukując archiwa ziemi kaliskiej, natknął się na dokumenty rejestrowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Malanowa – mówił druh.

Karol Bortnowski przedstawił obszerną informację, przedstawiająca historię jednostki. Sekretarz OSP Malanów opowiadał, że według odnalezionych dokumentów, dnia 30 czerwca 1918 roku, w Malanowie zawiązała się Straż Ogniowa Ochotnicza do której zapisało się 31 członków. Spośród tychże członków jednogłośnie wybrano zarząd w składzie: prezes - ksiądz proboszcz Józef Nowicki, wiceprezes a zarazem komendant - właściciel majątku Malanów Tadeusz Doruchowski, Wicekomendant - Szczepan Banasiak, skarbnik - Józef Krysztoforski, sekretarz - Leonard Mirecki, adiutanci - Kazimierz Glapiński i Walenty Majdański.

Pierwsi członkowie - założyciele jednostki którzy podpisali się na protokole z zebrania założycielskiego: Józef Pawlikowski, Łukasz Kozłowski, Ignacy Rychter, Piotr Szymaniak(?), Zygmunt Nipiński, Julian Knapkiewicz, Feliks Wilczyński, Nikodem Banasiak, Jan Wasilewski, Antoni Trawczyński, Józef Nycek, Stefan Knapkiewicz, Józef Fijałkowski, Romuald Filipiak, Stanisław Kowalczyk, Stanisław Stefaniak, Wojciech Walaszczyk, Mateusz Kazimierczak, Antoni Kowalczykowski, Franciszek Kubiak, Józef Przybylak, Bronisław Knapkiewicz, Antoni Walaszczyk, Zygmunt (nazwisko nieczytelne).

reklama

Na niezbędne wydatki organizacyjne ustalono składkę w wysokości 1 marki niemieckiej miesięcznie płatnej z góry.

Od początku swojej działalności jednostka odbywała spotkania na terenie dworku dziedzica Doruchowskiego. Jednak w krótkim czasie zarząd zdecydował o podjęciu prac budowlanych, które zostaną przeprowadzone siłami druhów strażaków oraz społeczeństwa Malanowa. Na ten cel dziedzic Doruchowski przekazał działkę o powierzchni 10 arów oraz niewielki teren do ćwiczeń. Druhowie strażacy rozpoczęli zbiórkę funduszy m.in z organizowanych majówek.

W 1930 roku miejscowa strażnica została ukończona i była dość okazała jak na owe czasy, zapewniając strażakom pomieszczenia na zbiórki i szkolenia oraz miejsce na przechowywanie i konserwację sprzętu gaśniczego. Kilka lat później w roku 1937 zlecono wykonanie konnego wozu bojowego, który wkrótce trafił na stan jednostki.

Z końcem lat dwudziestych przeprowadzono nowe wybory do zarządu. W ich wyniku na stanowisko prezesa został wybrany Zygmunt Pełczyński, a funkcja naczelnika została powierzona Stefanowi Banasiakowi. Ostatnie lata przed wybuchem wojny jednostka intensywnie się szkoliła co pozwoliło druhom strażakom z Malanowa zająć I miejsce w zorganizowanych zawodach na szczeblu powiatowym w Turku.

W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa i wojska niemieckie zajęły część ziem polskich organizując władze okupacyjne. Niemcy nie rozwiązali jednostki i nadal mogła prowadzić działanie w oparciu o pozostałych na miejscu druhów. W 1943 roku miejscowa straż otrzymała nawet nową motopompę DKW oraz przyczepę jednoosiową. Sprzęt ten służył jednostce przez kolejne 20 lat.

W roku 1945 działania wojenne dobiegły końca. Druhowie strażacy przystąpili do reorganizacji jednostki, zaczynając od wyborów nowego zarządu na którego czele stanęli prezes Antoni Pawlak oraz Naczelnik Stefan Banasiak.

W wyniku powtórzonych wyborów, na czele jednostki stanął wówczas Józef Hancyk jako prezes oraz Czesław Pakuła jako naczelnik.

Szybki rozwój jednostki spowodował, iż druhowie strażacy zobowiązali zarząd do budowy drugiej parterowej remizy wraz z garażem na nowym placu przy drodze Kalisz - Turek z boku starej szkoły.

W 1958 roku straż powołała do życia orkiestrę dętą. Inicjatorem tej idei i pierwszym kapelmistrzem został Józef Pietrzak. W dwa lata później jednostka otrzymała swój pierwszy wóz bojowy marki STAR. Nabytek ten znacznie wpłynął na poprawę możliwości bojowych strażaków oraz utwierdził ich w przekonaniu że budowa nowej strażnicy jest niezbędna.

Kolejne zmiany w składzie zarządu zaszły w 1969 roku. Na stanowisko prezesa został wybrany Marian Michalak, nowym naczelnikiem został Tadeusz Płóciennik, który po roku sprawowania swej funkcji został zastąpiony przez Franciszka Ziemiańskiego. Nowy zarząd podjął kolejne prace nad unowocześnianiem jednostki oraz poprawą jej działalności. W tym czasie rozpoczęto budowę wspinalni do suszenia węży oraz dobudowy zaplecza do istniejącej strażnicy.

W 1972 roku jednostka weszła posiadanie nowego wozu bojowego GBA 2,5 typu beczkowóz. Zakupiono także mundury i drobny sprzęt gaśniczy. Druhowie strażacy podjęli również decyzję o ufundowaniu nowego sztandaru dla swojej jednostki który został uroczyście przekazany na ręce prezesa straży Mariana Michalaka w 56 rocznicę istnienia jednostki w Malanowie.

27 czerwca 1983 roku zapadła ostateczna decyzja o rozbudowie strażnicy. Już w kilka dni później ruszyły pierwsze prace budowlane, do których z wielkim zapałem przystąpili członkowie straży. Stary obiekt z każdym miesiącem zmieniał swój wygląd, pracowano także nad budową garażu, gdzie planowano złożyć sprzęt bojowy.

Rok 1987 druhowie strażacy oraz okoliczni mieszkańcy przywitali już w sali widowiskowej nowej remizy. Podczas prac budowlanych druhowie nie zapominali o swoich obowiązkach, cały czas czuwając nad bezpieczeństwem rejonu. W tym samym roku podczas walnego zebrania doszło do zmiany składu zarządu. Na czele jednostki pozostał Marian Michalak, wiceprezesami zostali Antoni Rosiak i Andrzej Hancyk a nowym naczelnikiem wybrano Jana Zommera, natomiast zastępcą naczelnika został Jan Mrugas. Zarząd przystąpił do prac wykończeniowych i porządkowych wokół strażnicy. Prace przebiegały dość sprawnie co pozwoliło druhom zorganizować uroczyste przekazanie remizy do użytku publicznego 15 maja 1988 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych straży pożarnych, władz Malanowa i Turku, zaproszone delegacje OSP oraz lokalni mieszkańcy. Obiekt został zbudowany dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy Malanów, Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz PZU.

W tym okresie rozpoczęła się także budowa nowego kościoła parafialnego w którego wznoszenie czynnie włączyli się druhowie strażacy, a zarząd jednostki w lipcu 1990 roku na ten cel przeznaczył 1 mln złotych. Ponadto jednostka dzięki swej orkiestrze uświetniała uroczystości kościelne i święta państwowe, była także współorganizatorem dożynek i innych imprez o charakterze kulturalno - oświatowym.

W 1992 roku podczas kolejnych wyborów do zarządu, naczelnikiem jednostki wybrano Antoniego Rosiaka, na funkcję zastępców naczelnika powołano Andrzeja Hancyka i Jana Mrugasa. Nowy zarząd podjął prace budowlane polegające na otynkowaniu ścian strażnicy oraz uporządkowaniu wokół niej terenu i jego ogrodzenia. W dniu 3 maja 1992 roku jednostka obchodziła jubileusz 70 - lecia działalności. Z tej okazji do Malanowa przyjechało wielu znamienitych gości z terenu całego województwa. W trakcie obchodów jednostka została odznaczona złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

W roku 1996 w kolejnych wyborach nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika i objął je Jan Mrugas.

W dniu 11 maja 1997 roku OSP w Malanowie obchodziła jubileusz 75 - lecia założenia jednostki. W tym samym roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Krok ten był podyktowany faktem położenia strażnicy oraz jej wyposażenia, które spełniało oczekiwania i umożliwiało pracę w tym systemie.

W 1999 roku straż zakupiła używaną motopompę od PKS w Turku, a w roku kolejnym zakupiła od KWB "Adamów" w Turku samochód bojowy marki Star GBA 244, zamieniono także samochód Żuk na nowszy model, oddając swój dla OSP w Dziadowicach. Ponadto zakupiono także pilarkę spalinową.

W roku 2001 odbyło się kolejne walne zebranie podczas którego doszło do wyboru nowego zarządu. Tym razem w jego skład weszli m. in: Antoni Rosiak - prezes, Jerzy Frątczak - wiceprezes, Tadeusz Bortnowski - wiceprezes, Rajmund Adamczak - naczelnik, Mariusz Iwański - zastępca naczelnika. Nowy zarząd dokonał drobnych prac remontowo - budowlanych usprawniających funkcjonowanie remizy, dokonano także zakupu nowej drabiny typu D- 10.

W dniu 3 maja 2002 roku strażacy z OSP w Malanowie obchodzili jubileusz 80 - lecia założenia. Uroczystość zgromadziła wielu gości, parlamentarzystów z terenu powiatu, władze Straży Pożarnych oraz władzami powiatu i gminy. Podczas obchodów na ręce prezesa straży przekazano nowo ufundowany sztandar dla miejscowej jednostki. W roku kolejnym budynek remizy wzbogacił się o figurkę św. Floriana która została ufundowana przez sponsorów a która w październiku przyozdobiła budynek remizy. W tym samym roku wykonano pracę przy naprawie dachu, wymieniono stolarkę , wymalowano salę oraz docieplono ściany zewnętrzne.

W roku 2004 jednostka została odznaczona Honorową Odznaką " Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego". Otrzymali ją także druhowie: Tadeusz Bortnowski, Marian Michalak oraz Antoni Rosiak. Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Strażackich druh Józef Bocian otrzymał dyplom uznania na szczeblu wojewódzkim za prowadzenie Kroniki Jednostki.

W początku 2005 roku miało miejsce ważne wydarzenie którym było przekazanie do OSP Malanów nowego samochodu marki Ford z wyposażeniem do ratownictwa technicznego. Dokonał tego Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

W roku 2006 ponownie doszło do wyborów zarządu jednostki. Nowym wiceprezesem i naczelnikiem został Tadeusz Bortnowski, natomiast drugim wiceprezesem został Piotr Ogrodowczyk, zastępcą naczelnika mianowano Roberta Janickiego. Funkcję prezesa powierzono w dalszym ciągu Antoniemu Rosiakowi. W tym samym roku OSP Malanów otrzymała tytuł "Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna", ponadto tytuł "Wielkopolskiego Działacza" przypadł Antoniemu Rosiakowi. Rok później tytuł "Strażak Wielkopolski" otrzymał Tadeusz Bortnowski.

W maju 2007 roku straż w Malanowie obchodziła kolejny jubileusz 85 - lecia zawiązania jednostki. Z tej okazji odbyły się także liczne uroczystości połączone z obchodami IX Powiatowego "Dnia Strażaka". Wręczano odznaczenia i awanse a jednostce przekazano kolejny pojazd marki Star - Man.

W 2011 roku na 90 - lecie jednostki z dofinansowaniem Unii Europejskiej zakupiony został nowoczesny wóz bojowy ciężki SCANIA.

W niedzielne popołudnie 15 maja 2016 roku odbyła się uroczystość związana z XVIII Powiatowymi Obchodami "Dnia Strażaka". Uroczystość była połączona z jubileuszem 95 - lecia jednostki OSP w Malanowie. Imprezę zaszczycili obecnością Poseł na Sejm RP - Ryszard Bartosik, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Anna Majda oraz Starosta Turecki - Mariusz Seńko. Wręczano awanse, odznaczenia i wyróżnienia. Jednostko OSP Malanów została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Obecnie jednostka OSP w Malanowie Kierowana jest przez zarząd który działa od roku 2011 drugą kadencję w niezmienionym składzie. W jego skład wchodzą: Antoni Rosiak - Prezes, wiceprezes - naczelnik Dariusz Nowicki, wiceprezes Robert Janicki, przewodniczący komisji rewizyjnej - Rajmund Adamczak, Członek zarządu/Opiekun MDP - Bartosz Nowicki, Członek zarządu / Gospodarz - Grzegorz Kwiatkowski, Członek zarządu/Skarbnik - Tadeusz Bortnowski.

Wszyscy członkowie zarządu dbają o rozwój jednostki oraz o stan wyszkolenia strażaków - ratowników. Jednostka posiada także nowoczesny sprzęt i wyszkolonych ludzi.

Jednostka liczy: członków zwyczajnych - 67 druhów w tym 13 kobiet, członków Honorowych - 11 druhów w tym 5 kobiet. Sprzęt jaki posiada jednostka: wóz bojowy ciężki - 1; średni - 1; lekki - 1 oraz wiele sprzętu pomocniczego do likwidacji miejscowych zagrożeń. Usytuowanie jednostki stawia ją w grupie najważniejszych jednostek z terenu powiatu tureckiego. Druhowie nie tylko prowadzą działalność statutową, ale także kulturalno - oświatową. Uczestniczą w świętach kościelnych i państwowych. Angażują się w liczne akcje charytatywne organizowane lokalnie i ogólnopolskie np. "Szlachetna Paczka". Są wierni idei Ochotniczych Straży Pożarnych oraz stoją na straży honoru strażaka - ratownika.

Jubileuszowe uroczystości zakończył wspólny obiad.

foto: Arkadiusz Wszędybył2
foto: Arkadiusz Wszędybył3
foto: Arkadiusz Wszędybył4
foto: Arkadiusz Wszędybył5
foto: Arkadiusz Wszędybył6
foto: Arkadiusz Wszędybył7
foto: Arkadiusz Wszędybył8
foto: Arkadiusz Wszędybył9
foto: Arkadiusz Wszędybył10
foto: Arkadiusz Wszędybył11
foto: Arkadiusz Wszędybył12
foto: Arkadiusz Wszędybył13
foto: Arkadiusz Wszędybył14
foto: Arkadiusz Wszędybył15
foto: Arkadiusz Wszędybył16
foto: Arkadiusz Wszędybył17
foto: Arkadiusz Wszędybył18
foto: Arkadiusz Wszędybył19
foto: Arkadiusz Wszędybył20
foto: Arkadiusz Wszędybył21
foto: Arkadiusz Wszędybył22
foto: Arkadiusz Wszędybył23
foto: Arkadiusz Wszędybył24
foto: Arkadiusz Wszędybył25
foto: Arkadiusz Wszędybył26
foto: Arkadiusz Wszędybył27
foto: Arkadiusz Wszędybył28
foto: Arkadiusz Wszędybył29
foto: Arkadiusz Wszędybył30
foto: Arkadiusz Wszędybył31
foto: Arkadiusz Wszędybył32
foto: Arkadiusz Wszędybył33
foto: Arkadiusz Wszędybył34
foto: Arkadiusz Wszędybył35
foto: Arkadiusz Wszędybył36
foto: Arkadiusz Wszędybył37
foto: Arkadiusz Wszędybył38
foto: Arkadiusz Wszędybył39
foto: Arkadiusz Wszędybył40
foto: Arkadiusz Wszędybył41
foto: Arkadiusz Wszędybył42
foto: Arkadiusz Wszędybył43
foto: Arkadiusz Wszędybył44
foto: Arkadiusz Wszędybył45
foto: Arkadiusz Wszędybył46
foto: Arkadiusz Wszędybył47
foto: Arkadiusz Wszędybył48
foto: Arkadiusz Wszędybył49
foto: Arkadiusz Wszędybył50
foto: Arkadiusz Wszędybył51
foto: Arkadiusz Wszędybył52
foto: Arkadiusz Wszędybył53
foto: Arkadiusz Wszędybył54
foto: Arkadiusz Wszędybył55
foto: Arkadiusz Wszędybył56
foto: Arkadiusz Wszędybył57
foto: Arkadiusz Wszędybył58
foto: Arkadiusz Wszędybył59
foto: Arkadiusz Wszędybył60
foto: Arkadiusz Wszędybył61
foto: Arkadiusz Wszędybył62
foto: Arkadiusz Wszędybył63
foto: Arkadiusz Wszędybył64
foto: Arkadiusz Wszędybył65
foto: Arkadiusz Wszędybył66
foto: Arkadiusz Wszędybył67
foto: Arkadiusz Wszędybył68
foto: Arkadiusz Wszędybył69
foto: Arkadiusz Wszędybył70
foto: Arkadiusz Wszędybył71
foto: Arkadiusz Wszędybył72
foto: Arkadiusz Wszędybył73

Podobne artykuły

15 lat w Baszcie! Klub z Wyszyny świętuje swoje...

15 lat w Baszcie! Klub z Wyszyny świętuje swoje...

3 paźd.
Koniec z WF-em na korytarzu! Sala sportowa w...

Koniec z WF-em na korytarzu! Sala sportowa w...

28 wrz.
Aktywna sobota w Celestynach.

Aktywna sobota w Celestynach. "Malanowska Jesień" w...

27 wrz.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

Zobacz także:

Turek ponownie na asfaltowej fali. Widowiskowe...

Turek ponownie na asfaltowej fali....

1 paźd.
Strażaczki z Kalinowej najlepsze! Kobiety na...

Strażaczki z Kalinowej najlepsze!...

12 wrz.
Druhowie z OSP Janiszew mistrzami powiatu...

Druhowie z OSP Janiszew mistrzami...

12 wrz.
Było smacznie i inspirująco! Na dożynkach w...

Było smacznie i inspirująco! Na...

5 wrz.
Viribus unitis wyznacza drogę. 110 lat...

Viribus unitis wyznacza drogę. 110 lat...

1 wrz.
Nigdy Więcej Wojny! 83. rocznica agresji...

Nigdy Więcej Wojny! 83. rocznica...

1 wrz.
reklama
reklama
reklama