czwartek 06 sierpnia 2020

Jakuba, Sławy, Wincentego

reklama

Kto odpowiada za wzrost cen???

Kto odpowiada za wzrost cen???
 

W związku z ostatnimi podwyżkami opłat za ciepło, śmieci, wodę i kanalizację informujemy:

W sprawie ciepła

reklama

- podwyżka ceny ciepła jest niezależna od samorządu miasta Turku, gdyż o jej wysokości decyduje rosnąca opłata za emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, a której wysokość ustala Unia Europejska. Na przełomie ostatniego roku wzrosła z 8 do 28 euro za tonę (stan na dzień 31 lipca 2019roku) czyli aż o 350%,

-cenę zaproponowaną przez firmę Getec produkującą ciepło zatwierdza państwowy Urząd Regulacji Energetyki a nie samorząd miasta Turku,

- w związku z tym wzrost cen emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodował wzrost cen ciepła w całym kraju, w tym również u nas ( Konin, Kalisz, Koło).

reklama

 

W sprawie śmieci

- wzrost opłat środowiskowych naniesionych przez Ministra Środowiska w ciągu ostatnich dwóch lat spowodował wzrost opłaty o 123% (tyle miasto musi więcej zapłacić za śmieci na wysypisku),

- wzrost kosztów w firmach odbierających odpady od miasta (wzrost kosztów energii, wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów transportu, nowe obowiązki nałożone na składowiska odpadów (tj. uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu, w odpowiedzi na liczne pożary na wysypiskach)), został przerzucony na nas, czyli miasto i jego mieszkańców,

- zgodnie z ustawą miasto jest zobowiązane odebrać śmieci od wszystkich mieszkańców po cenie jaką firma złoży w przetargu,

- miasto na śmieciach nie ma prawa zarabiać, dlatego też wysokość opłaty nie może stanowić zysku dla miasta, a jest jedynie kwotą jaką musimy zapłacić za śmieci firmie odbierającej odpady i za ich utylizację.

 

W sprawie wody i ścieków

- począwszy od 1 stycznia 2018 roku z chwilą powołania państwowej instytucji Wody Polskie samorząd miasta Turku nie ma prawa zatwierdzać taryf dla wody i ścieków,

- ceny i stawki opłat za wodę i ścieki w formie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki zatwierdza od 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w związku z tym informacje pojawiające się na rozliczeniach przesłanych do mieszkańców przez Spółdzielnie Mieszkaniową „TĘCZA” w Turku twierdzące, że stawki te wynikają z przyjętych uchwał władz samorządowych stanowią nieprawdę.

 

Urząd Miejski w Turku

 

Podobne artykuły

Masaże i zajęcia fizjoterapii dla dzieci i...

Masaże i zajęcia fizjoterapii dla dzieci i dorosłych...

z wczoraj
XXIV Sesja Rady Miasta Turek w formie...

XXIV Sesja Rady Miasta Turek w formie...

29 lip.
Zmiana zasad opłat za śmieci w gm. Malanów

Zmiana zasad opłat za śmieci w gm. Malanów

24 lip.
reklama
reklama
reklama