sobota 25 stycznia 2020

Miłosza, Pawła, Tatiany

reklama

Kto odpowiada za wzrost cen???

Kto odpowiada za wzrost cen???
 

W związku z ostatnimi podwyżkami opłat za ciepło, śmieci, wodę i kanalizację informujemy:

W sprawie ciepła

reklama

- podwyżka ceny ciepła jest niezależna od samorządu miasta Turku, gdyż o jej wysokości decyduje rosnąca opłata za emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, a której wysokość ustala Unia Europejska. Na przełomie ostatniego roku wzrosła z 8 do 28 euro za tonę (stan na dzień 31 lipca 2019roku) czyli aż o 350%,

-cenę zaproponowaną przez firmę Getec produkującą ciepło zatwierdza państwowy Urząd Regulacji Energetyki a nie samorząd miasta Turku,

- w związku z tym wzrost cen emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodował wzrost cen ciepła w całym kraju, w tym również u nas ( Konin, Kalisz, Koło).

reklama

 

W sprawie śmieci

- wzrost opłat środowiskowych naniesionych przez Ministra Środowiska w ciągu ostatnich dwóch lat spowodował wzrost opłaty o 123% (tyle miasto musi więcej zapłacić za śmieci na wysypisku),

- wzrost kosztów w firmach odbierających odpady od miasta (wzrost kosztów energii, wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów transportu, nowe obowiązki nałożone na składowiska odpadów (tj. uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu, w odpowiedzi na liczne pożary na wysypiskach)), został przerzucony na nas, czyli miasto i jego mieszkańców,

- zgodnie z ustawą miasto jest zobowiązane odebrać śmieci od wszystkich mieszkańców po cenie jaką firma złoży w przetargu,

- miasto na śmieciach nie ma prawa zarabiać, dlatego też wysokość opłaty nie może stanowić zysku dla miasta, a jest jedynie kwotą jaką musimy zapłacić za śmieci firmie odbierającej odpady i za ich utylizację.

 

W sprawie wody i ścieków

- począwszy od 1 stycznia 2018 roku z chwilą powołania państwowej instytucji Wody Polskie samorząd miasta Turku nie ma prawa zatwierdzać taryf dla wody i ścieków,

- ceny i stawki opłat za wodę i ścieki w formie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki zatwierdza od 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w związku z tym informacje pojawiające się na rozliczeniach przesłanych do mieszkańców przez Spółdzielnie Mieszkaniową „TĘCZA” w Turku twierdzące, że stawki te wynikają z przyjętych uchwał władz samorządowych stanowią nieprawdę.

 

Urząd Miejski w Turku

 

Podobne artykuły

Malanów liderem, Turek najgorszy. GUS podał...

Malanów liderem, Turek najgorszy. GUS podał dane jak...

22 st.
Rusza nowy program zniżek czyli Turkowska Karta...

Rusza nowy program zniżek czyli Turkowska Karta...

22 st.
Tak płacimy za decyzje w Warszawie. Pierwsze...

Tak płacimy za decyzje w Warszawie. Pierwsze skutki...

18 st.
reklama
reklama
reklama