czwartek 16 lipca 2020

Eustachego, Mariki, Mirelli

reklama

Krzeszewski odwołał dyrektora Prentczyńskiego

Krzeszewski odwołał dyrektora Prentczyńskiego
 

Sławomir Prentczyński nie jest już dyrektorem Gimnazjum w Malanowie, gdyż decyzję o odwołaniu go z tego stanowiska bez wypowiedzenia (w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty) podjął kilka dni temu wójt gminy Malanów. Obowiązki dyrektorskie powierzono Krystynie Sobczak.

O konflikcie na linii Krzeszewski-Prentczyński pisaliśmy m.in. tuż po ostatniej sesji Rady Gminy Malanów. W jej trakcie można było przekonać się, że do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu został wysłany wniosek o wydanie opinii w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Malanowie z jego stanowiska, a ponadto do Prokuratury złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora właśnie. – Ja państwa wielokrotnie informowałem, że dzieje się źle. Wtedy gdy tak mówiłem, to powiedzieliście „wójcie zastopuj, nie odzywaj się, nie informuj” – mówił podczas sesji wójt sugerując wprost, że troska radnych o sprawy gimnazjum nie była zbyt wielka, a teraz przyjrzą się temu odpowiednie organy.

reklama

Jak przeczytać można obecnie w uzasadnieniu Zarządzenia wójta gminy Malanów, dotyczącego odwołania Sławomira Prentczyńskiego, w ocenie organu prowadzącego w przypadku dyrektora Gimnazjum w Malanowie zaistniały szczególne okoliczności, uniemożliwiające jakiekolwiek sprawowanie przez niego funkcji bez zagrożenia interesu publicznego i destabilizacji funkcjonowania szkoły. W uzasadnieniu Zarządzenia stwierdzono ponadto, iż w dniu 25 lipca 2014r. do organu prowadzącego wpłynęło pismo, w którym organ nadzoru pedagogicznego zaopiniował pozytywnie odwołanie dyrektora Gimnazjum w Malanowie. Wielkopolski Kurator Oświaty podzielił stanowisko organu prowadzącego wskazujące, że dalsze pełnienie funkcji przez Sławomira Prentczyńskiego z uwagi na jego rażące uchybienia w pełnieniu obowiązków zagraża dalszemu funkcjonowaniu szkoły.

Zasadność zarzutu stara się potwierdzać uzasadnienie Zarządzenia wójta w sprawie odwołania dyrektora, jednak streszczenia ujętej w nim argumentacji nie jest proste. Jak wskazuje treść owego uzasadnienia, w uchwale Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Malanowie z września 2013 r. znajduje się analiza wyników egzaminów gimnazjalnych, dokonana na podstawie Analizatora Wyników Egzaminów Zewnętrznych firmy Wolters Kluwer. Na jednej z jej stron wskazano, że to właśnie wspomniany program udzielił odpowiedzi na pytanie „jakie są wyniki absolwentów z egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z ich wynikami ze sprawdzianu po szkole podstawowej?” i sporządził na jej podstawie wykres przedstawiający linię trendu osiągnięć uczniów Gimnazjum w Malanowie. Pod uchwałą Rady Pedagogicznej oraz stanowiącym jej integralną część załącznikiem podpisał się dyrektor Gimnazjum.

W tym miejscu rodzi się problem, gdyż organ prowadzący wskazuje, że Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych został zakupiony przez Gimnazjum w Malanowie dopiero w styczniu 2014r., a z kolei wersja testowa czyli demo programu miało zostać przesłane dyrektorowi dopiero w grudniu 2013 r.

reklama

Z pisemnych wyjaśnień i informacji pracownika firmy Wolters Kluwer stanowczo wynika, że dokonanie przedstawionej w uchwale Rady Pedagogicznej analizy i wykresu nie jest w żaden sposób możliwe w oparciu o wersje testowe programu Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych. Z oświadczenia przywołanego specjalisty wynika również jednoznacznie, że dane na podstawie których sporządzono wykres znajdujący się w uchwale Rady Pedagogicznej z dnia 17 września 2013r. zostały zaimportowane do systemu dopiero w dniu 8 stycznia 2014r.” – czytamy w uzasadnieniu, które wskazuje, że tym samym w uchwale Rady Pedagogicznej z dnia 17 września 2014r. znalazła się analiza i wykres, który został sporządzany najwcześniej we wspomnianym dniu 8 stycznia 2014r., a więc prawie 4 miesiące po zakończeniu posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Tak więc oto wójt Gerard Krzeszewski w swym Zarządzeniu informuje, że wspomniana uchwała została dostarczona organowi prowadzącemu dopiero w kwietniu 2014r., a dokument ów w postaci aktu prawa wewnętrznego, przygotowany przez dyrektora Gimnazjum i przez niego podpisany, został przerobiony poprzez umieszczenie w nim kluczowych treści uzyskanych dopiero po jego wydaniu. Wójt wskazuje też inne argumenty, mające jego zdaniem przemawiać za pozbyciem się Prentczyńskiego.

Sławomir Prentczyński był dyrektorem niebędącym nauczycielem, a nadzór pedagogiczny w Gimnazjum pełnił więc wicedyrektor. Posiadanie wicedyrektora przysługuje placówkom liczącym co najmniej 12 oddziałów, tymczasem od września w malanowskim Gimnazjum młodzież będzie uczyła się tylko w 11 klasach. Tym  samym brak będzie podstaw prawnych co do dalszego istnienia stanowiska wicedyrektora, a co za tym idzie w szkole kierowanej przez Sławomira Prentczyńskiego nie byłoby osoby sprawującej zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty nadzoru pedagogicznego.

Ponadto w uzasadnieniu Zarządzenia wójta czytamy, iż Sławomir Prentczyński miał podczas spotkania w dniu 25 czerwca 2014 r. przyznać się do takich nieprawidłowości, jak np. niezgodność wydatkowania środków finansowych szkoły z prawem zamówień publicznych poprzez niestosowanie wymaganych przepisami procedur przetargowych. Sławomirowi Prentczyńskiemu zarzuca się także to, iż podlegli mu nauczyciele oceniani byli „dość subiektywnie”, za sprawę czego pojawiła się sprzeczność pomiędzy „idealnymi” ocenami nauczycieli a „słabymi” wynikami uczniów.

Z dniem 14 sierpnia obowiązki dyrektora Gimnazjum w Malanowie powierzono na okres 10 miesięcy Krystynie Sobczak. Sławomir Prentczyński może z kolei zaskarżyć Zarządzenie wójta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

AW

Krzeszewski odwołał dyrektora Prentczyńskiego

Podobne artykuły

Bilans testów w Malanowie: pobrano 3913 wymazy,...

Bilans testów w Malanowie: pobrano 3913 wymazy, w...

9 lip.
Żołnierze WOT przebadają około 1000 mieszkańców...

Żołnierze WOT przebadają około 1000 mieszkańców...

7 lip.
Wideo: Konferencja władz województwa i powiatu...

Wideo: Konferencja władz województwa i powiatu w...

1 lip.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama