poniedziałek 26 października 2020

Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

reklama

Mimo trudności Radni gminy Malanów pracują

Mimo trudności Radni gminy Malanów pracują - fot. UG Malanów
fot. UG Malanów 

W dniu 25 marca odbyła się XV sesja Rady Gminy Malanów. W związku ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju wyglądała ona inaczej niż zwykle. Przede wszystkim został zmieniony układ sali posiedzeń, aby Radni siedzący naprzeciw siebie znajdowali się w bezpiecznej odległości. W sesji nie uczestniczyli sołtysi, dziennikarze oraz pozostała publiczność, a ilość urzędników została zredukowana do minimum. Ponadto wszyscy przybyli na sesję obowiązkowo dezynfekowali dłonie.

W sesji uczestniczyło 12 Radnych, co stanowiło quorum. Tradycyjnie na początku zebrani wysłuchali sprawozdania Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. Było to wyjątkowe sprawozdanie, bo bardzo krótkie, aby ograniczyć do minimum czas wspólnego spotkania. Następnie Radni zajęli się projektami uchwał:

reklama

- uchwałą w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kotwasicach. Na poprzedniej sesji Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły w Kotwasicach. Uchwałę tą pozytywnie zaopiniowali: Wielkopolski Kurator Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ ,,Solidarność’’. Dzięki temu możliwe było podjęcie ostatecznej uchwały o likwidacji szkoły. Na dzieci pobierające dotychczas naukę w Kotwasicach czekają miejsca w placówkach w Malanowie i w Dziadowicach; (11 głosów ZA; 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ)

- uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Nabywana trójkątna działka o powierzchni 0,01 ha znajduje się w ciągu komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą z Miłaczewa do Poroża; (12 głosów ZA)

- uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów. Dzięki tej uchwale Energa Operator SA będzie mogła ułożyć przyłącze kablowe do nieruchomości na pograniczu Malanowa i Feliksowa; (12 głosów ZA)

reklama

- uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów. Podjęcie tej uchwały ma na celu dostosowanie stanu prawnego do rzeczywistego przebiegu drogi w Rachowie; (12 głosów ZA)

- uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Radni podejmując tą uchwałę drodze Grąbków-Żdżenice nadali wyższą kategorię - kategorię drogi gminnej; (12 głosów ZA)

- uchwałą w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Malanów i Rachowa. W Rachowie nowa ulica przy świetlicy wiejskiej otrzymała nazwę Poziomkowa, natomiast w Malanowie ulica prowadząca od ul. Łąkowej w kierunku Rachowy nazwana została Wrzosową, a ulica będąca odnogą od ul. Wiatracznej otrzymała nazwę Tulczyńska (na cześć zaprzyjaźnionego z naszą gminą ukraińskiego miasta Tulczyn); (12 głosów ZA)

- uchwałą w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2020 roku. Corocznie Radni podejmują uchwałę Regulującą zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczaniu problemu ich bezdomności; (12 głosów ZA)

- uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu. W oparciu o tą uchwałę Gmina Malanów przekaże 100 000 zł na zakup tomografu komputerowego oraz 5 000 zł na zakup respiratora. Sprzęt ten trafi do szpitala w Turku; (12 głosów ZA)

- zmianami w budżecie i wieloletnią prognozą finansową; (12 głosów ZA)

W końcowej części sesji przychodzi czas na wnioski, informacje, zapytania. Ze względu na wyjątkową sytuację, w punkcie tym krótko Wójt poinformował o stanie przygotowania gminy do walki z pandemią koronawirusa, a Dyrektor PGK przedstawił skrótową informację o planach dotyczących budowy nowej oczyszczalni ścieków. Ponadto Radny S.Ogrodowczyk pytał o oświetlenie uliczne i drogowe oraz o programy wsparcia wymiany pieców, Radny J.Frątczak o wynagrodzenie oświaty w związku z przestojem spowodowanym koronawirusem i o parking przy bibliotece, natomiast Radny G.Kowalski o demontaż chodnika na ul.Słonecznej. Około godziny 16:30 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XV sesji Rady Gminy.

źródło: UG Malanów

Podobne artykuły

Zmiana zasad opłat za śmieci w gm. Malanów

Zmiana zasad opłat za śmieci w gm. Malanów

24 lip.
Wójt Malanowa z absolutorium i wotum zaufania

Wójt Malanowa z absolutorium i wotum zaufania

25 czerw.
XV sesja Rady Gminy Przykona

XV sesja Rady Gminy Przykona

31 st.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama