XV Dni Malanowa z Future Folk, Eleni i zespołem Piękni i Młodzi

poniedziałek 28 maja 2018

Augustyna, Ingi, Jaromira

reklama

Tarnowski Młyn myśli o przyszłości

Tarnowski Młyn myśli o przyszłości
 

- Celem statutowym naszego stowarzyszenia jest przede wszystkim działanie na rzecz lokalnej społeczności – mówił Marian Bońka, prezes stowarzyszenia „Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości” podczas walnego Zebrania członków, które odbyło się w sobotę, 3 marca w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie. Podczas spotkania podsumowano niespełna roczną działalność organizacji oraz przedstawione zostały pomysły i plany na najbliższe miesiące.

Oprócz członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Władysław Karski - wicestarosta powiatu tureckiego, Krzysztof Zając - wójt gminy Władysławów, Piotr Szewczyński – zastępca wójta gminy Władysławów, Henryk Trocha - członek Zarządu powiatu tureckiego, Andrzej Wojtkowiak- radny powiatowy, przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej i Promocji w Starostwie Powiatowym, Karol Mac - prezes Forum Młodych Ludowców i asystent Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Przygoński – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku, Elżbieta Maciejewska - prezes zaprzyjaźnionego stowarzyszenia „Cisew” oraz Marta Jachimowska, doradca ds. NGO w Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Turku.

reklama

Wśród wymienionych działań stowarzyszenia znalazły się m.in. organizacje wycieczek integracyjnych do Muzeum Rolnictwa Szreniawa oraz Kopalni Soli w Kłodawie i OSM w Kole, współpraca z sołectwem Tarnowski Młyn przy organizowaniu Święta Ziemniaka.

Oprócz rozrywki w działania stowarzyszenia należy wpisać starania o pozyskanie środków na budowę placu zabaw dla dzieci, w ramach naboru wniosków na tzw. „Małe projekty” ogłoszone przez Lokalną Grupę Działania, jak również złożenie wniosku w starostwie powiatowym w Turku w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu tureckiego w 2012 r. na organizację imprezy kulturalnej o zasięgu powiatowym i regionalnym, mającą znaczenie dla kultury, historii i tradycji powiatu tureckiego.  Wniosek został napisany przy współpracy z CIiWOP ZMW w Turku.

W ramach realizacji celów statutowych podjęto także działania związane z gromadzeniem materiałów (prywatnych dokumentów, fotografii i innych o znaczeniu historycznym) zmierzających do przygotowania monografii o historii wsi Tarnowski Młyn. Pierwsze zbiory wraz z logo stowarzyszenia zostały przedstawione podczas krótkiej prezentacji multimedialnej. Szerokie spektrum działań statutowych oraz prace zarządu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, a władze otrzymały absolutorium. Nie obyło się również bez gratulacji, wyrazów uznania oraz zapewnień współpracy, którą złożyli obecni przedstawiciele samorządu.

reklama

Podsumowaniem spotkania był wspólny poczęstunek oraz występ zespołu młodzieżowego Venus, działającego przy GOK we Władysławowie.

Warto nadmienić, że stowarzyszenie „Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości” powstało w ramach projektu Związku Młodzieży Wiejskiej  „Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko- wiejskich” przy wsparciu doradcy ds. NGO. 

Podobne artykuły

Władysławów: Będzie Hajduk, będą kolędy....

Władysławów: Będzie Hajduk, będą kolędy. Koncert...

11 st.
Wideo: Darły pierze, grali w gry, a na kolację...

Wideo: Darły pierze, grali w gry, a na kolację gęś...

21-11-2017
Bibiańskie darcie pierza

Bibiańskie darcie pierza

18-11-2017
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama