czwartek 06 października 2022

Artura, Fryderyki, Petry

18°C zachmurzenie umiarkowane Pogoda 7 dni »
reklama

Fakty Budżetu Obywatelskiego niestety kompromitują jego ideę

Fakty Budżetu Obywatelskiego niestety kompromitują jego ideę
 

Mieszkańcy jak i Wnioskodawca złożonego projektu WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ OSIEDLOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH odpowiadają:

Drodzy mieszkańcy, w imieniu swoim jako wnioskodawcy złożonego projektu oraz mieszkańców ul. Smorawińskiego i Armii Krajowej 7, Broniewskiego których dotyczył projekt nr 10 oświadczamy, że nie zamierzamy się poddać, postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie i na tym nie spoczniemy.

reklama

Po pierwsze, jako zgłaszająca projekt zadania określiłam przybliżony koszt realizacji projektu wg. własnego oszacowania. Faktycznie w pierwszej wersji opiewał on na kwotę 40.000 zł ale było to celowe działanie, ponieważ uzgodniłam z pracownikiem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za Budżet Obywatelski, iż naniosą do tego korektę, nie znałam do końca i nie byłam w stanie sama wyliczyć ilości m2 na pozostałych Wspólnotach które zostały ujęte w projekcie. O naniesienie korekty poproszono mnie mailowo (na co mam stosowny dokument). Zespół do spraw realizacji budżetu poprosił mnie o zrobienie korekty na kwotę 80.000 zł. Podając mi tę kwotę Zespół powinien wziąć pod uwagę sytuację, iż w przyszłym roku materiały jak i usługi mogą zdrożeć. Nie rozumiem, dlaczego mieszkańcy zostali ukarani za błąd jaki nie wystąpił ani z mojej winy ani z winy mieszkańców. UM w pkt.7 swoich wyjaśnień podaje, że mieszkańcy ,,podnosili dodatkowe żądania’’. Informujemy, że w dniu 19.06.2018r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta Zarządy Wspólnoty Smorawińskiego 1 i 3 na wniosek Burmistrza złożyły pismo, w którym oświadczają, że jeżeli wyjdą dodatkowe koszty opłacą je z własnych środków. Deklaracja Wspólnot towarzyszyła we wszystkich spotkaniach z Burmistrzem. Wg oświadczenia Burmistrza pismo to było potrzebne do przedłożenia prawnikom urzędu. W dniu 26.07.2018r otrzymaliśmy bardzo ogólnikową odpowiedź bez podania jakiejkolwiek podstawy prawnej sugerującą dwutorowość chodników. Z interpretacją tegoż pisma mieli też problem prawnicy spoza urzędu.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego mówi:
Korekta może być dokonana z inicjatywy wnioskodawcy lub za jego zgodą na podstawie propozycji Zespołu do spraw realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turku. Żadnej innej korekty prócz kwoty 80.000 zł nie dokonywałam ani nie dałam na to pozwolenia.

W formularzu zgłaszanego zadania napisałam ,,PROJEKT MIAŁBY OBEJMOWAĆ WYMIANĘ CHODNIKA WZDŁUŻ BLOKU ARMII KRAJOWEJ 7, SMORAWIŃSKIEGO 1 i 3, CHODNIK OD ARMII KRAJOWEJ 7 PROWADZĄCY W SZCZYTACH BLOKÓW SMORAWIŃSKIEGO 1,3,5 i 7 AŻ DO GIMNAZJUM NR 1

(UL. BRONIEWSKIEGO) ORAZ PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA OD BLOKU SMORAWIŃSKIEGO 3 DO BRONIEWSKIEGO 4 (nie ma tam ani słowa o odnodze Wyszyńskiego 2)

reklama

Na stronie 3 formularza zgłaszanego zadania znajduje się:

WSTĘPNY KOSZTORYS PROPOZYCJI PROJEKTU ZADANIA WRAZ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEGO SKŁADOWYCH:

(i tam zostało to wypełnione w taki oto sposób)

KOSTKA BRUKOWA

KRAWĘŻNIKI

PODSYPKA (ŻWIR I CEMENT)

WYKONANIE (razem podsumowane to zostało po korekcie kwotą 80.000 zł).

Nieprawdą jest, tak jak twierdzi Urząd Miasta w swoim oświadczeniu, że odnoga Wyszyńskiego 2 została dopisana przed głosowaniem chociażby dlatego, iż taka informacja nie została umieszczona w Przewodniku Obywatelskim w punkcie LOKALIZACJA ZADANIA na podstawie to którego ponoć mieszkańcy głosowali i na który powołujecie się w portalach internetowych próbując się tłumaczyć z Waszych błędów. Około 60 m2 chodnika to dla Was ,,krótki fragment chodnika” Kosztem tego chodnika została obniżona jakość pozostałych. To jakie było moje założenie i koncepcja na ten projekt chyba sama wiem najlepiej. Zapewniam Panią v-ce Burmistrz, że nie ktoś tylko ja w swojej osobie Małgorzata Wojtasik nie zapomniałam niczego dopisać. Wstydziłaby się Pani podawać do informacji publicznej takie bzdury i kłamstwa jak to, że odnoga Wyszyńskiego 2 ma 3 czy 4 metry chodnika. Tam jest około 60 m2 chodnika. Jak Pani nie wstyd! Może UM zdecyduje się w końcu na jedną wersję i rzetelnie odpowie mieszkańcom na pytanie: Do którego chodnika, czy z ul. Smorawińskiego czy z ul. POW została dopisana i wykonana odnoga i za które pieniądze?

Jest to kolejny przykład gdzie sami urzędnicy nie wiedzą z jakich pieniędzy zostało to wykonane i się gubią. Przedstawiam Państwu trzy wersje, ale która jest prawdziwa tego już nie wiem.

Wersja I:

Przetarg upubliczniony na stronie UM, czyli mój projekt z dopisaną odnogą Wyszyńskiego 2

Kwota 79970,92:718,42m2=111,31 zł m2 wykonania 1 m2 chodnika na piasku.

Wersja II:

Została nam podana na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 11.07.2018r. jest taka, że odnoga Wyszyńskiego 2 została zrobiona z pieniędzy, jakie zostały przeznaczone na chodnik

przy ul. POW czyli:

Kwota 15070,26 :180m2=83,72 zł m2 wykonania 1 m2 chodnika na piasku.

Wersja III:

Chodnik przy ul. POW

Kwota 15070,26:120,12m2=125,46 m2 wykonania 1 m2 chodnika na piasku.

Jeden przetarg a kwoty wykonania 1 m2 chodnika diametralnie się od siebie różnią. Śmieszne, prawda?

Kompletnie nie rozumiemy stwierdzenia, iż każdy zgłoszony projekt jest pewnym założeniem. Albo jest to Budżet Obywatelski i jak sama nazwa wskazuje realizowane są pomysły mieszkańców, albo cała idea Budżetu nie ma sensu. Głównym założeniem omawianego projektu, była wymiana nawierzchni na podsypce cementowo-żwirowej zgodnie z zatwierdzonym i złożonym przeze mnie projektem. Jeżeli wnioskodawca składa projekt i jest to jego indywidualny pomysł to dlaczego nanosicie zmiany? Regulamin dopuszcza dokonanie tylko jednej korekty, a w tym przypadku była to już zmiana kwoty jak już wcześniej wspomniałam.

Cała reszta narusza regulamin Budżetu Obywatelskiego.

Kilka dni wcześniej na spotkaniu w Urzędzie Miasta pracownicy Urzędu twierdzili, że dotychczasowe chodniki były na piasku, w ostatnich oświadczeniach jakie ukazały się na portalach internetowych piszecie, że były na podsypce żwirowej, sami już się w tych wszystkich kłamstwach gubicie, ale wyjaśnijmy mieszkańcom, że dotychczasowe chodniki, które miały już ponad 50 lat były wykonane na piasku , materiał jaki był użyty to płytki chodnikowe i one zupełnie inaczej zachowują się na podłożu, ponieważ są większych gabarytów, a zupełnie inaczej zachowuje się kostka brukowa. Nie bez znaczenia w swoim projekcie użyłam słów (podsypka żwir i cement). Zapomnieliście również, że do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia. Wszyscy mieszkańcy podpisując listę informowani byli oraz przedstawiony został im projekt, który po raz kolejny powtarzam miał w opisie użycie słów podsypka żwir i cement.

Mój projekt WYŁOŻENIE…zmienił nazwę na REMONT, ja takiego słowa nigdzie nie użyłam. Ustawa z dnia 07.07.1994r.Prawo Budowlane . W rozumieniu art.3 pkt 8 tego aktu prawnego, remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Na sposób realizowania danych robót oraz stosowane materiały, wpływ ma niewątpliwie postęp techniczny i technologiczny. Dlaczego w naszym mieście zamiast iść z postępem cofamy się do tyłu, zamiast robić trwałe i solidne inwestycje robimy tandetę.

Nieprawdą jest również, że mieszkańcy nie wiedzieli o podsypce żwirowo-cementowej gdyż już po zaakceptowaniu projektu pojawił się on na stronie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO z pełnym opisem lokalizacij zadania i użycia materiałów do wykonania tego zadania jako zaakceptowany.

Umowa podpisana z wykonawcą chodników w dniu 18 maja 2018 r. jest zupełnie niezgodna ze złożonym przeze mnie projektem a w umowie napisane jest (odtworzenie uzupełnienie podsypki) kompletnie nie to co ujęłam w projekcie. W ten sposób wykonane chodniki nie są zgodne ze sztuką budowlaną i w rażący sposób naruszyły przepisy prawa budowlanego.

A tak na marginesie i żeby było jeszcze śmieszniej może należało napisać, że nowa nawierzchnia, nowe chodniki przeżyją niektórych mieszkańców przy ul. Smorawińskiego, gratuluję. Myślę, że nie wytrwają nawet 2 lat.

Dziękujemy Radnym do których sami zgłosiliśmy się o pomoc, a nie jak sugerują niektórzy internauci, że Radni zbijają na tym kapitał wyborczy.

Z poważaniem
Pomysłodawca złożonego projektu Małgorzata Wojtasik
oraz pozostali Mieszkańcy Wspólnot

Fakty Budżetu Obywatelskiego niestety kompromitują jego ideę

Podobne artykuły

Który projekt wybiorą mieszkańcy? Znamy zadania...

Który projekt wybiorą mieszkańcy? Znamy zadania...

16 wrz.
Władysławów. Nowy chodnik na Felicjanowskiej

Władysławów. Nowy chodnik na Felicjanowskiej

17-12-2021
Nowy chodnik na drodze Władysławów - Turek...

Nowy chodnik na drodze Władysławów - Turek poprawi...

23-11-2020

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama