poniedziałek 21 września 2020

Darii, Mateusza, Wawrzyńca

reklama

Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu

Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu - foto: materiał nadesłany
foto: materiał nadesłany 

W dniu 23 października 2018 roku w Poznaniu, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy została podpisana, jako 999, umowa nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą a beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Umowę w imieniu Zarządu Związku podpisali: Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu i Paweł Osiewała - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Prezydent Sieradza.

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

reklama

W przedmiotowej inwestycji przewidziano w szczególności:

  • modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu przystosowania jej działania do zwiększającego się strumienia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) poprzez wybudowanie w nowej hali sortowni instalacji do sortowania wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologiczne dla wydzielonej frakcji odpadów,
  • budowę instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych.

Ponadto przewidziano uzupełnienie infrastruktury ZUOK Orli Staw o dodatkowe wiaty i boksy magazynowe, rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę infrastruktury w tym sieci elektroenergetycznej wraz z dwoma stacjami transformatorowymi, sieci cieplnej, biogazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo planuje się zakup środków transportu oraz sprzętu przeładunkowego, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego Zakładu. W zakres Projektu wchodzi również wybudowana w 2017 roku kompostownia płytowa, która będzie powiązana technologicznie z instalacją fermentacji.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku. Ilość odpadów dostarczonych do ZUOK rośnie i w bieżącym roku osiągnie niemal 100 tys. ton.

reklama

Wskutek realizacji projektu ZUOK „Orli Staw” będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Sukces zwieńczony podpisaniem umowy był możliwy dzięki zgodnej i racjonalnej współpracy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Gmin tworzących Związek oraz szczególnemu zaangażowaniu kadry kierowniczej i pracowników Związku i Zakładu w Orlim Stawie.

Całkowity planowany koszt Projektu: 78 267 234,71 zł

Dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020: 53 221 719,60 zł, tj. 80% wydatków kwalifikowanych

Okres realizacji: lata 2017-2022

materiał nadesłany

Podobne artykuły

Orli Staw rozpoczyna przyjmowanie odpadów....

Orli Staw rozpoczyna przyjmowanie odpadów....

2 wrz.
Absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego...

Absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin...

6 sierp.
Międzyszkolny  turniej  ekologiczny w SP4

Międzyszkolny turniej ekologiczny w SP4

25-10-2019

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama