piątek 07 sierpnia 2020

Donaty, Olechny, Kajetana

reklama

Powiatowa Rada Zatrudnienia kończy kadencję

Powiatowa Rada Zatrudnienia kończy kadencję
 

W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Turku. Podczas posiedzenia Zbigniew Bartosik Starosta Turecki oraz Beata Bartczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku podziękowali przedstawicielom Rady za owocną współpracę na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy oraz dialogu społecznego w czasie czteroletniej kadencji. Przewodniczący Rady Zatrudnienia Pan Zdzisław Czapla dokonał podsumowania prac Rady w latach 2009-2012.

Powiatowa Rada Zatrudnienia została powołana przez Starostę Tureckiego w dniu 15.12.2008 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodziło 21 członków, którzy reprezentowali środowiska związków zawodowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego.

reklama

Cztery lata kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia to czas ścisłej i merytorycznej współpracy ze Starostą Tureckim oraz Powiatowym Urzędem Pracy, szereg konsultacji, uzgodnień i organizacji wielu przedsięwzięć na rzecz promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu tureckiego.

W okresie mijającej kadencji Powiatowa Rada Zatrudnienia odbyła 21 posiedzeń, podczas których wydała łącznie 51 uchwał i 44 opinie. Na posiedzeniach Rady dokładnej analizie poddawano dane statystyczne dotyczące stanu i struktury bezrobocia w powiecie, regionie oraz województwie. Omawiano najważniejsze zjawiska społeczno-gospodarcze mające wpływ na lokalny rynek oraz wskaźnik zatrudnienia w Powiecie Tureckim.

W sprawach ważnych dla mieszkańców Powiatu z punktu widzenia utrzymania lub tworzenia miejsc pracy Powiatowa Rada Zatrudnienia podejmowała pisemne stanowiska.

reklama

Rozpatrywane sprawy dotyczyły również opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania. Rada oceniała również racjonalność gospodarki środkami finansowymi Funduszu Pracy oraz okresowe sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Członkowie Rady opiniowali zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy, udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażeń i doposażeń stanowisk pracy, kryteria rozpatrywania wniosków na szkolenia oraz zasady finansowania osobom uprawnionym studiów podyplomowych.

Rada opiniowała również opracowane przez urząd pracy programy specjalne oraz zmiany
w ich realizacji. Opiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia programy specjalne opracowane
i realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012 r. zostały najwyżej ocenione w województwie wielkopolskim.

Ważnym aspektem pracy przedstawicieli Powiatowej Rady Zatrudnienia był udział w pracach Komisji Oceny Wniosków przy Powiatowym Urzędzie Pracy. W latach 2009 – 2012 reprezentanci Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyli w ponad 100 posiedzeniach Komisji. Członkowie Rady brali aktywny udział w opiniowaniu kierunków kształcenia zawodowego w powiecie oraz kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych osób uprawnionych.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty jest ważnym uzupełnieniem oferty publicznych służb zatrudnienia w powiecie w zakresie współpracy i dialogu z lokalnymi partnerami rynku pracy.

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012r. Powiatowa Rada Zatrudnienia procedowała również nad bieżącymi merytorycznymi zagadnieniami związanymi z wprowadzeniem zmian do programów specjalnych, planu finansowego Funduszu Pracy w powiecie, racjonalnością gospodarowania środkami finansowymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku. Opiniowała również utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

materiał prasowy Starostwa Powiatowego w Turku

Powiatowa Rada Zatrudnienia kończy kadencję

Podobne artykuły

Turkowska choinka rozświetliła rynek!

Turkowska choinka rozświetliła rynek!

15-12-2019
Pożar w PROFIm. Pierwsza pomoc już nadchodzi....

Pożar w PROFIm. Pierwsza pomoc już nadchodzi. To...

28-11-2019
Wideo: W sercu miasta rozbrzmiały nuty znanych...

Wideo: W sercu miasta rozbrzmiały nuty znanych...

10-08-2019

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama