czwartek 09 kwietnia 2020

Mai, Marcelego, Wadima

reklama

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP Turek

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP Turek - fot. PSP Turek
fot. PSP Turek 

W dniu 24 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność komendy w minionym roku.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi. W dalszej części narady Komendant Powiatowy PSP w Turku st.kpt. Piotr Pietrucha przedstawił zagadnienia operacyjne, kontrolno-rozpoznawcze, kadrowe, finansowe i kwatermistrzowskie realizowane w roku ubiegłym przez tut. Komendę.

reklama

W naradzie uczestniczyli Poseł na Sejm RP- Ryszard Bartosik, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, Starosta Turecki – Dariusz Kałużny wraz z Wicestarostą Władysławem Karskim, Ryszard Papierkowski – Członek Zarządu Powiatu, mł.insp. Michał Grzelak – Komendant Powiatowy Policji, Barbara Skorupska-Woźniak – Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii,K atarzyna Wysocka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  Paweł Pierożyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Adam Weber – Prokurator Rejonowy, Zdzisław Wojtkowiak – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Turku, Jerzy Kurzawa – Zastępca Burmistrza Miasta Turku, Tadeusz Gebler – Burmistrz Miasta i Gminy Dobra, Krzysztof Roman – Burmistrz Miasta i Gminy Tuliszków,  Mirosław Broniszewski – Wójt Gminy Przykona, Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzew, Ireneusz Augustyniak – Wójt Gminy Malanów, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek, Elżbieta Klanowska – Wójt Gminy Władysławów, Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku – druhowie Wacław Szajrych i Mirosław Sekura,  Dariusz Grajkowski- Prezes Oddziału PTTK w Turku, Robert Chmielewski – Komendant Hufca ZHP, podpułkownik Tomasz Woźniak –  Przedstawiciel Dowódcy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka, delegacja emerytów i rencistów pożarnictwa wraz z Prezesem Andrzejem Russkiem i Prezesem Honorowym st.chor. poż. w st. spocz. Janem Rogodzińskim,  przedstawiciele związków zawodowych: NSZZ Pracowników Pożarnictwa –  Andrzej Drzewiecki oraz Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Pożarnictwa Wielkopolski – Bogumił Goździk, Komendanci Zarządów Gminnych i Miejskich Z OSP RP powiatu tureckiego, Prezesi Jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu tureckiego.

Statystyka pożarowa

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu tureckiego zanotowano ogółem 697 zdarzeń. W tym samym okresie roku 2018 zanotowano 760 zdarzeń. Jest to więc spadek o 63 zdarzenia, tj. 8,3%. W ogólnej liczbie zdarzeń zanotowano 232 pożary. W stosunku do roku 2018 (212 pożarów) nastąpił wzrost o 20 pożarów, tj. 9,4%, zanotowano 434  miejscowe zagrożenia, co w stosunku do roku 2018 (525 zdarzeń) daje spadek o 91 zdarzeń, tj. 17,33%. Natomiast odnotowano 31 alarmów fałszywych (w 2018 roku 23 alarmy), co daje wzrost o 8 alarmów, tj. 25%.

reklama

Zakupy sprzętu i wyposażenia

Zakup dla KP PSP Turek ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego GCBA 5,9/40 MAN TGM (kwota zakupu: 1.079.940,00 zł) oraz wyposażenia: kamera termowizyjna Dräger  (kwota zakupu 31.980,00 zł), pompa pływająca NIAGARA II (kwota zakupu 5.200,00 zł), turbowentylator oddymiający Skorpion (kwota zakupu 5.658,00 zł), drabina dwuprzęsłowa ZS 2100/ 3 dł. 10,05 (kwota zakupu 6.765,00 zł), drabina nasadkowa – aluminiowa 3 częściowa (kwota zakupu 2.914,00 zł), skafander lodowo-ratowniczy Basic (kwota zakupu 4.674,00 zł), radiotelefon DP 4600E szt. 7 (kwota zakupu 7.503,00 zł).   Ponadto w roku 2019 r. KP PSP w Turku otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do użytkowania zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym wraz z wyposażeniem o wartości całkowitej 25.000,00 zł.

Dotacja środków z budżetu państwa dla jednostek OSP

W 2019 roku jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu otrzymały dotację w wysokości 842 130,00 zł. Na tę kwotę składała się dotacja na wydatki bieżące w wysokości 102.080,00 zł i dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 740 050,00 zł (w tym środki na dofinasowanie zakupu 3 samochodów ratowniczo– gaśniczych). Środki z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w roku 2019 zostały prawie w 50% skierowane na remont zaplecza garażowo – technicznego strażnic jednostek OSP w KSRG. Pozostałe środki zostały przeznaczone na doposażenie jednostek w umundurowanie specjalne, wyposażenie osobiste strażaka, armaturę wodną oraz środki łączności.  Rozliczenie z przyznanych dotacji przesłano do KG PSP w Warszawie. W roku 2019 tut. Komenda nadzorowała realizację udzielanej dotacji ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W ramach tego projektu 15 jednostek OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymało pozytywne decyzje dotyczące przyznania dotacji na kwotę 135 440,00 zł.

Ponadto w roku 2019 nadzorowano, wspierano, koordynowano i rozliczano środki pieniężne przekazywane z budżetu państwa dla jednostek OSP w ramach programu:

– 5000 + – I tura – dotacja udzielona 80 jednostkom OSP na łączna kwotę 400.000,00 zł

– 5000 + – II tura – dotacja udzielona 8 jednostkom OSP na łączna kwotę 40.000,00 zł

– 2000 + – dotacja udzielona 7 jednostkom OSP na łączna kwotę 14.000,00 zł

Prewencja społeczna

Realizując szeroko rozumianą prewencję społeczną funkcjonariusze tut. Komendy uczestniczyli w 172 przedsięwzięciach w formie pikników, pokazów, pogadanek, zajęć edukacyjnych, stoisk edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział ponad 7800 osób.

Cel na rok 2020 to zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki ratowniczo- gaśniczej w Turku. Zestaw byłby wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych, w szczególności wypadków komunikacyjnych, oraz w zakresie ratownictwa technicznego.

Po sprawozdaniu komendanta, w krótkich wystąpieniach podziękowania za pracę dla wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali goście: mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ryszard Bartosik – Poseł na Sejm RP, Dariusz Kałużny – Starosta Powiatu Tureckiego oraz Mirosław Sekura – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

źródło: PSP Turek

Jesteś świadkiem zdarzenia? Prześlij zdjęcia lub napisz - redakcja@turek.net.pl / 888 24 24 22

Podobne artykuły

Wypadek na trasie Wrząca-Piętno. Opel Astra...

Wypadek na trasie Wrząca-Piętno. Opel Astra wypadł z...

13 lt.
Dziecięca Drużyna Pożarnicza

Dziecięca Drużyna Pożarnicza "Ogniki" na zajęciach w...

13 lt.
Huragan Ciara przeszedł nad powiatem. Ponad 20...

Huragan Ciara przeszedł nad powiatem. Ponad 20...

13 lt.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama