niedziela 19 września 2021

Januarego, Konstancji, Leopolda

8°C zachmurzenie umiarkowane Pogoda 7 dni »
reklama

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP Turek

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP Turek - fot. PSP Turek
fot. PSP Turek 

W dniu 24 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność komendy w minionym roku.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi. W dalszej części narady Komendant Powiatowy PSP w Turku st.kpt. Piotr Pietrucha przedstawił zagadnienia operacyjne, kontrolno-rozpoznawcze, kadrowe, finansowe i kwatermistrzowskie realizowane w roku ubiegłym przez tut. Komendę.

reklama

W naradzie uczestniczyli Poseł na Sejm RP- Ryszard Bartosik, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, Starosta Turecki – Dariusz Kałużny wraz z Wicestarostą Władysławem Karskim, Ryszard Papierkowski – Członek Zarządu Powiatu, mł.insp. Michał Grzelak – Komendant Powiatowy Policji, Barbara Skorupska-Woźniak – Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii,K atarzyna Wysocka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  Paweł Pierożyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Adam Weber – Prokurator Rejonowy, Zdzisław Wojtkowiak – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Turku, Jerzy Kurzawa – Zastępca Burmistrza Miasta Turku, Tadeusz Gebler – Burmistrz Miasta i Gminy Dobra, Krzysztof Roman – Burmistrz Miasta i Gminy Tuliszków,  Mirosław Broniszewski – Wójt Gminy Przykona, Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzew, Ireneusz Augustyniak – Wójt Gminy Malanów, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek, Elżbieta Klanowska – Wójt Gminy Władysławów, Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku – druhowie Wacław Szajrych i Mirosław Sekura,  Dariusz Grajkowski- Prezes Oddziału PTTK w Turku, Robert Chmielewski – Komendant Hufca ZHP, podpułkownik Tomasz Woźniak –  Przedstawiciel Dowódcy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka, delegacja emerytów i rencistów pożarnictwa wraz z Prezesem Andrzejem Russkiem i Prezesem Honorowym st.chor. poż. w st. spocz. Janem Rogodzińskim,  przedstawiciele związków zawodowych: NSZZ Pracowników Pożarnictwa –  Andrzej Drzewiecki oraz Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Pożarnictwa Wielkopolski – Bogumił Goździk, Komendanci Zarządów Gminnych i Miejskich Z OSP RP powiatu tureckiego, Prezesi Jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu tureckiego.

Statystyka pożarowa

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu tureckiego zanotowano ogółem 697 zdarzeń. W tym samym okresie roku 2018 zanotowano 760 zdarzeń. Jest to więc spadek o 63 zdarzenia, tj. 8,3%. W ogólnej liczbie zdarzeń zanotowano 232 pożary. W stosunku do roku 2018 (212 pożarów) nastąpił wzrost o 20 pożarów, tj. 9,4%, zanotowano 434  miejscowe zagrożenia, co w stosunku do roku 2018 (525 zdarzeń) daje spadek o 91 zdarzeń, tj. 17,33%. Natomiast odnotowano 31 alarmów fałszywych (w 2018 roku 23 alarmy), co daje wzrost o 8 alarmów, tj. 25%.

reklama

Zakupy sprzętu i wyposażenia

Zakup dla KP PSP Turek ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego GCBA 5,9/40 MAN TGM (kwota zakupu: 1.079.940,00 zł) oraz wyposażenia: kamera termowizyjna Dräger  (kwota zakupu 31.980,00 zł), pompa pływająca NIAGARA II (kwota zakupu 5.200,00 zł), turbowentylator oddymiający Skorpion (kwota zakupu 5.658,00 zł), drabina dwuprzęsłowa ZS 2100/ 3 dł. 10,05 (kwota zakupu 6.765,00 zł), drabina nasadkowa – aluminiowa 3 częściowa (kwota zakupu 2.914,00 zł), skafander lodowo-ratowniczy Basic (kwota zakupu 4.674,00 zł), radiotelefon DP 4600E szt. 7 (kwota zakupu 7.503,00 zł).   Ponadto w roku 2019 r. KP PSP w Turku otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do użytkowania zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym wraz z wyposażeniem o wartości całkowitej 25.000,00 zł.

Dotacja środków z budżetu państwa dla jednostek OSP

W 2019 roku jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu otrzymały dotację w wysokości 842 130,00 zł. Na tę kwotę składała się dotacja na wydatki bieżące w wysokości 102.080,00 zł i dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 740 050,00 zł (w tym środki na dofinasowanie zakupu 3 samochodów ratowniczo– gaśniczych). Środki z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w roku 2019 zostały prawie w 50% skierowane na remont zaplecza garażowo – technicznego strażnic jednostek OSP w KSRG. Pozostałe środki zostały przeznaczone na doposażenie jednostek w umundurowanie specjalne, wyposażenie osobiste strażaka, armaturę wodną oraz środki łączności.  Rozliczenie z przyznanych dotacji przesłano do KG PSP w Warszawie. W roku 2019 tut. Komenda nadzorowała realizację udzielanej dotacji ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W ramach tego projektu 15 jednostek OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymało pozytywne decyzje dotyczące przyznania dotacji na kwotę 135 440,00 zł.

Ponadto w roku 2019 nadzorowano, wspierano, koordynowano i rozliczano środki pieniężne przekazywane z budżetu państwa dla jednostek OSP w ramach programu:

– 5000 + – I tura – dotacja udzielona 80 jednostkom OSP na łączna kwotę 400.000,00 zł

– 5000 + – II tura – dotacja udzielona 8 jednostkom OSP na łączna kwotę 40.000,00 zł

– 2000 + – dotacja udzielona 7 jednostkom OSP na łączna kwotę 14.000,00 zł

Prewencja społeczna

Realizując szeroko rozumianą prewencję społeczną funkcjonariusze tut. Komendy uczestniczyli w 172 przedsięwzięciach w formie pikników, pokazów, pogadanek, zajęć edukacyjnych, stoisk edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział ponad 7800 osób.

Cel na rok 2020 to zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki ratowniczo- gaśniczej w Turku. Zestaw byłby wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych, w szczególności wypadków komunikacyjnych, oraz w zakresie ratownictwa technicznego.

Po sprawozdaniu komendanta, w krótkich wystąpieniach podziękowania za pracę dla wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali goście: mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ryszard Bartosik – Poseł na Sejm RP, Dariusz Kałużny – Starosta Powiatu Tureckiego oraz Mirosław Sekura – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

źródło: PSP Turek

Jesteś świadkiem zdarzenia? Prześlij zdjęcia lub napisz - redakcja@turek.net.pl / 888 24 24 22

Podobne artykuły

Dofinansowanie na zakup samochodu...

Dofinansowanie na zakup samochodu transportowego dla...

8 wrz.
Akcja w Grecji zakończona. Wszyscy strażacy...

Akcja w Grecji zakończona. Wszyscy strażacy...

2 wrz.
Wideo: Powrót strażaków PSP Turek z akcji w...

Wideo: Powrót strażaków PSP Turek z akcji w Grecji....

25 sierp.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama