wtorek 11 sierpnia 2020

Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

reklama

Czas podsumowań w OSP Władysławów

Czas podsumowań w OSP Władysławów - foto: A. Wojtyra
foto: A. Wojtyra 

Na kolejnym z cyklu Walnych Zebrań Sprawozdawczych, spotkali się druhowie zrzeszeni w Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie. Zebranie obyło się w sobotę, 21 marca o godzinie 18.00, w Remizie OSP Władysławów.

Wstęp do Zebrania

Na samym początku zebrania zapanowała minuta ciszy dla tych druhów, którzy odeszli z szeregów OSP. Po czym rozpoczęto liczne podziękowania za przybycie. Następnie, zgodnie z porządkiem zebrania, nadszedł czas wyboru przewodniczącego spotkania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Druh Florian Berliński przyjął funkcję przewodniczącego, protokolantem została Ewa Różycka, powołano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Józef Szustakowski, Kazimierz Gierba, Andrzej Zając.

reklama

W pierwszej części zebrania wspomniano również o konieczności zmiany personalnej na stanowisku Skarbnika, ze względu na to, iż obecnie pełniący tę rolę Zbigniew Kusz został powołany do Rady Gminy i nie może dalej pełnić tej funkcji. Zarząd postanowił na to stanowisko powołać druha Marcina Sobczaka, który do tej pory był gospodarzem, tym samym Zarząd uznał, iż od tej pory nie będzie już potrzebna funkcja gospodarza.

Istota Zebrania

Dalej idąc śladami porządku obrad, nadszedł czas na najważniejszą część zebrania to jest odczytanie wszelkich sprawozdań za miniony rok. Jako pierwszy głos zabrał Wiesław Miling przedstawiając sprawozdanie z działalności OSP za miniony okres. Tak to można było usłyszeć, iż w ubiegłym roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu OSP, pod koniec roku OSP Władysławów liczyło 188 członków czynnych oraz 2 honorowych. Ponadto OSP Władysławów brało udział w 53 zdarzeniach na terenie gminy, oraz w 2 z poza terenu gminy.

Druh Miling przedstawił również, iż zakupiono niezbędny sprzęt pożarniczy. Wspomniał on o licznych dotacjach dla jednostki we Władysławowie, co znacznie wpływa na poprawę jej działalności oraz wzrost bezpieczeństwa. W tej części wymieniono również liczne obchody i świętą, które były zabezpieczane przez OSP Władysławów. Odczytano listę szkoleń przeprowadzonych przez jednostkę. Przedstawiono nazwiska druhów, którzy szczególnie zasłużyli na uwagę gdyż, brali udział w największej liczbie zdarzeń i interwencji. Na koniec swojej wypowiedzi druh wspomniał o zaniedbaniach, które zaistniały w płaceniu składek członkowskich, upominając o ich niezwłoczne uregulowanie.

reklama

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie Sprawozdania Finansowego przez dotychczasowego Skarbnika OSP. Zbigniew Kusz oczytał szczegółowe Sprawozdanie Finansowe, z którego dowiemy się między innymi, że ze składek członkowskich za ubiegły rok zebrano sumę 3180 zł. Wymieniono wszelkie dotacje dla jednostki we Władysławowie, które łącznie wyniosły 34 tysiące złotych, oraz dofinansowania na sumę około 20 tysięcy złotych.

Oprócz tych pieniędzy do dyspozycji jednostki wliczono również dochód z zaciągniętego kredytu w wysokości 30 tysięcy złotych, którego celem było pokrycie kosztów renowacji tynków Remizy OSP.  Po przychodach wymieniono wszelkie wydatki, które podzielono na te na zakup sprzętu i umundurowania (25841,70 złotych), koszty związane z utrzymaniem Sali, oraz spłat kredytu (48133,91 złotych), pieniądze wypłacone orkiestrze (9044 złotych), oraz koszty imprez i uroczystości (7588,50 złotych).

Ostatnim z listy było Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzą druhowie Łączkowski, Czaja oraz Zagłoba. I tutaj, bez zaskoczeń, wspomniano o liczbie 4 odbytych posiedzeń Komisji, oraz o sporządzonych 11 protokołach.

Wszelkie Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag i dyskusji.

Po raz kolejny głos zabrał Wiesław Miling przechodząc do kolejnego punktu zebrania jakim było przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2015. W szeregi druhów przyjęto 7 członków zwyczajnych. Zaplanowano 10 posiedzeń Zarządu. Wspomniano o konieczności dalszej konserwacji Remizy OSP. Nadal istnieją braki w umundurowaniu druhów, co również stało się jednym z celów na rok 2015, aby zniwelować ten problem.

Najważniejszą inwestycją na obecny rok jest planowany remont, a konkretnie malowanie dachu Remizy. Nie zapomniano o konieczności kształcenia i rozwijania umiejętności członków OSP, poprzez konieczność zaplanowanych szkoleń dla kilkunastu strażaków. Ustalono wysokość składki dla wszystkich członków w wysokości 25 złotych. Nowy Skarbnik Marcin Sobczak przedstawił plan finansowy na obecny rok. Plan zakłada ogólne dochody jednostki na 52 100 złotych, oraz wydatki w takiej samej wysokości.

Wszystkie przedstawione kwestie nie spotkały się z oporem zebranych członków jednostki, druhowie wręcz byli jednogłośni i zgodni w podjętych głosowaniach. Jednym z podjętych głosowań było udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. W głosowaniu nie było głosów przeciwko czy wstrzymujących się udzieleniu absolutorium.

Końcowym etapem zebrania było wręczenia odznaczeń dla kilku druhów z jednostki oraz część podziękowań dla szczególnie aktywnych druhów wspierających działalność jednostki wśród nich znalazł się Dariusz Bartczak oraz Zbigniew Kusz.

Przemowy końcowe

To element zamykający Wlane Zebranie Sprawozdawcze, choć stanowiący równie duża część spotkania, co same sprawozdania. W tym momencie głos po kolei zabierali członkowie Zarządu jednostki OSP we Władysławowie: Grzegorz Ciesielski, Zdzisław Wojtkowiak oraz wójt Krzysztof Zając i ksiądz Andrzej Kaczmarek. W tym czasie głos zabrać mogą również druhowie zebrania na Sali.

Z pośród przemówień najciekawsze kwestie to zwrócenie uwagi na sytuacje państw na wschodzie. Wspomniano o konieczności przygotowania członków OSP na konieczność ochrony ludności w razie wystąpienia wojny. Druhowie muszą zapoznać się z zarządzaniem kryzysowym, po to aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie jak to było do tej pory. Druh Ciesielski przypomniał o licznych zawodach ale i szkoleniach, które będą organizowane w tym roku.

Najważniejsze z wydarzeń to coroczny cykl szkoleń, które organizowane są w gminie Przykona dnia 26 marca, powiatowy Dzień Strażaka dnia 2 maja w Tokarach, powiatowy przegląd  orkiestr w gminie Dobra zaplanowane na 14 czerwca, zawody eliminacyjne kategorii A i C w Tuliszkowie dnia 13 września.

Wójt Zając zwrócił uwagę na kwestię powstania zbiornika wodnego na terenie gminy Władysławów. Zbiornik stanowił będzie pewne zagrożenie ze względu na dużą głębokość planowaną na około 60 metrów, na co trzeba przygotować członków OSP poprzez szkolenia ratownictwa wodnego.

Oficjalną część zebrania zakończono zdaniem o mobilizacji do dalszego działania wszystkich członków OSP we Władysławowie, aby jednostka nadal się rozwijała i gwarantowała bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Władysławów.       

A. Wojtyra

Podobne artykuły

Listy do redakcji: Dofinansowania na strażackie...

Listy do redakcji: Dofinansowania na strażackie wozy...

30 kw.
Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w...

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewie

27 lt.
Warsztaty z pożarów wewnętrznych dla jednostek...

Warsztaty z pożarów wewnętrznych dla jednostek OSP KSRG

10 lt.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama