piątek 14 sierpnia 2020

Alfreda, Maksymiliana, Selmy

reklama

Zarząd OSP Małoszyna wybrany. W planach więcej szkoleń i dodatkowy sprzęt.

Zarząd OSP Małoszyna wybrany. W planach więcej szkoleń i dodatkowy sprzęt.
 

W sobotę 2 kwietnia miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Małoszynie. Podczas zebrania podsumowano działania jednostki w ubiegłym roku, a także przedstawiono plany dotyczące działalności na rok 2016.

Na zgromadzeniu obecni byli m.in. Wójt Gminy Krzysztof Zając, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Czaja, Radny Powiatowy Zdzisław Wojtkowiak, Radny Hieronim Darul, a także Komendant Gminny OSP Wiesław Kałużny.

reklama

Dochód jednostki w ubiegłym roku zawiązywał się na poziomie 1 310 zł, tymczasem wydatki wynosiły 1 457, 17 zł. W ciągu roku Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie i przeprowadziła 1 kontrolę. Objęła ona m.in. stan sprzętu przeciwpożarowego, stan paliwa, działalność zarządu i oświadczenie o odpowiedzialności materialnej Skarbnika. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Tymczasem w roku 2016 dochody jednostki szacowane są na poziomie 1 800 zł, natomiast wydatki to 13 500 zł. Jednostka planuje zakupić dodatkowy sprzęt i umundurowanie strażackie, do wydatków wliczono również koszty inwestycji, remontów oraz wydatki administracyjne. OSP Małoszyna wystąpiła z wnioskiem o zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu gminy na zakup bramy garażowej, motopompy Niagara oraz hełmów strażackich.

W roku 2015 jednostka OSP uczestniczyła w dwóch akcjach ratowniczych. Jedną z nich było gaszenie pożaru, inną była likwidacja miejscowych zagrożeń. Jednostka liczy 68 druhów (65 zwyczajnych, 3 honorowych). W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych druhowie z OSP Małoszyna zajęli V miejsce. W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała 5 par obuwia specjalnego - zakup został sfinansowany przez Urząd Gminy Władysławów.

reklama

W okresie sprawozdawczym wyróżniono: Krzysztofa Ciesielskiego, Tomasza Ciesielskiego, Piotra Grabarczyka, Andrzeja Filasa, Annę Kozioł, Izabele Majcherek, Monikę Ciesielską i Mateusza Lewandowskiego.

W 2016 roku OSP Małoszyna planuje ogrodzenie boiska oraz pomoc w urządzeniu placu zabaw dla dzieci. Jednostka zaplanowała zakup motopompy Niagara, 7 hełmów bojowych i 8 mundurów. Do priorytetów należeć będzie również wymiana dachu remizy oraz zakup bramy wjazdowej do garażu. Jednostka stawia na uwadze potrzebę szkoleń i w związku z tym zaplanowano 4 szkolenia podstawowe, 3 szkolenia specjalistyczne, w tym 1 szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego, 2 z zakresu kierowania ruchem drogowym, 1 szkolenie dowódców i naczelników OSP. W ramach działań kulturalnych, wychowawczych i sportowych planują udział w zawodach sportowo – pożarniczych, turniejach organizowanych przez Zarząd Powiatowy i Gminny OSP. Zamierzają czynnie uczestniczyć w obchodach świąt strażackich, państwowych i kościelnych.

Po przedstawieniu sprawozdań i przybliżeniu planów na rok 2016 przystąpiono do wyborów. Wcześniej jednak z dalszego pełnienia funkcji prezesa zrezygnował Honorowy Komendant Gminny Józef Lewandowski, nadal sprawujący funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Władysławowie. Posiada on najwyższe odznaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych jakim jest Złoty Znak Związku. Ponadto z dalszego pełnienia funkcji Skarbnika zrezygnował również Bolesław Lewandowski. Obaj Panowie otrzymali zasłużone gratulacje i podziękowania.

W składzie nowego Zarządu rolę prezesa objął Piotr Grabarczyk. Wiceprezesem/naczelnikiem został Radosław Grabarczyk i wiceprezesem Krzysztof Ciesielski. Sekretarzem została Monika Ciesielska, skarbnikiem Izabela Majcherek, a z-ca naczelnika Waldemar Tygielski. Funkcję gospodarza przejął Dominik Kozioł, kronikarzem został Mateusz Lewandowski,a członkiem zarządu Andrzej Filas.

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca Anna Kozioł, z-ca przewodniczącego Tomasz Ciesielski oraz członek Tobiasz Robak. Wśród Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP znaleźli się: Piotr Grabarczyk, Mateusz Lewandowski, Józef Poszwa, Krzysztof Ciesielski, Dominik Kozioł i Józef Lewandowski. Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP: Krzysztof Ciesielski, Piotr Grabarczyk oraz Józef Lewandowski.

Oczywiście nie zabrakło wyróżnień zasłużonych druhów. I tak o to za zasługi dla pożarnictwa Złotym Medalem odznaczeni zostali: Mirosław Poszwa, Marek Kozioł i Szymon Trocha. Srebrnym medalem uhonorowani zostali: Piotr Grzymski i Andrzej Filas. Brązowym medalem wyróżniono Waldemara Tygielskiego. Medale wręczyli – Wójt Krzysztof Zając, Komendant Gminny Wiesław Kałużny i Józef Lewandowski.

Po tej uroczystej i wzniosłej chwili zakończono zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Małoszyna.

go

Podobne artykuły

Nasza historia: Historia Ochotniczej Straży...

Nasza historia: Historia Ochotniczej Straży Pożarnej...

4 maj.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki...

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP...

22-08-2019
Turek: Biblioteczny piknik z sieciakami!

Turek: Biblioteczny piknik z sieciakami!

03-08-2018

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama