piątek 14 sierpnia 2020

Alfreda, Maksymiliana, Selmy

reklama

OSP Kuny w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

OSP Kuny w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym! - foto: UG Władysławów
foto: UG Władysławów 

Od wielu lat druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach czynili starania o przystąpienie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki pomocy i wsparciu władz gminy Władysławów, wójta Krzysztofa Zająca i z-cy wójta Piotra Szewczyńskiego OSP w Kunach zyskała uznanie Państwowej Straży Pożarnej.

Dzień 23 sierpnia 2016 r. z pewnością zapisze się w pamięci i historii jednostki w Kunach, albowiem to właśnie tego dnia w Urzędzie Gminy Władysławów podpisano porozumienie w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku – st. bryg. Dariusz Stasiak, st. kpt. Piotr Pieśkiewicz, wójt Krzysztof Zając, z-ca wójta Piotr Szewczyński oraz prezes OSP Kuny Andrzej Nowak i naczelnik jednostki Przemysław Ptak.

reklama

W ramach KSRG OSP podejmować będzie działania zmierzające do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i medyczne. Terenem działania jednostki OSP włączonej do KSRG jest teren powiatu, w którym jednostka ma swoją siedzibę.

Włączenie jednostki do KSRG możliwe jest pod warunkiem spełnienia określonych wymagań z zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.

Jednostka OSP Kuny ma obowiązek m.in. wyznaczyć członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych, zapewnić minimalny stan wyszkolenia strażaków, kompletność i sprawność sprzętu ochronnego oraz wyposażenia osobistego strażaków, zapewnić prawidłową eksploatację, konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu OSP, zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, utrzymywać na bieżąco sprawność techniczną samochodów, sprzętu ratowniczego i silnikowego, niezwłocznie zgłaszać do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Turku każdą niesprawność techniczną sprzętu, zapewnić wyjazd alarmowany w czasie 10 minut, prowadzić dokumentację z działań ratowniczo-gaśniczych, brać udział w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP Turek oraz zapewnić całodobową łączność alarmowania jednostki OSP z SKKP PSP Turek.

reklama

Komendant zobowiązuje się do nieodpłatnego prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących, prowadzenia ćwiczeń i zajęć szkoleniowych, w miarę posiadanych środków, do nieodpłatnego przekazania zbędnego, a technicznie sprawnego sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz przekazywania środków finansowych otrzymanych z dotacji celowej budżetu państwa.

Alarmowanie OSP realizowane będzie drogą radiową systemem selektywnego wywołania DSP, drogą telefoniczną z członkami OSP oraz drogą radiotelefoniczną w czasie prowadzenia przez jednostkę nasłuchu radiowego.

W ramach nadzoru operacyjnego Komendant dokonywał będzie alarmowania OSP w celu inspekcji gotowości operacyjnej w zakresie czasu alarmowanego wyjazdu, sprawności technicznej sił i środków, oraz sprawdzenia przygotowania ratowników do działań poprzez przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.

Jednostki OSP w KSRG są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Stosunkowo gęsta sieć jednostek KSRG pozwala skrócić czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia działań ratowniczych. Wraz z włączeniem do KSRG zmienił się też obszar działań jednostek. Dotychczas jednostki działały głównie na terenie własnych gmin. Z chwilą włączenia do systemu terenem działania jest cały powiat, a w wyjątkowych sytuacjach województwo.

Przystąpienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach, już jako drugiej na terenie gminy Władysławów, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyczyni się do sprawniejszego rozwoju jednostki, w związku z czym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa społeczności gminy Władysławów i powiatu tureckiego.

E. M. 
materiał prasowy

Podobne artykuły

"Skoczek" Władysławów na Nestle Cup w Poznaniu....

z wczoraj
VIII Zawody Strzeleckie Radnych i Sołtysów w...

VIII Zawody Strzeleckie Radnych i Sołtysów w...

22 lip.
Nowy chodnik dla mieszkańców gminy Władysławów...

Nowy chodnik dla mieszkańców gminy Władysławów już...

15 lip.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama