wtorek 28 września 2021

Libuszy, Wacławy, Wacława

10°C zachmurzenie duże Pogoda 7 dni »
reklama

Ekspresowa sesja Rady Gminy w Malanowie

Ekspresowa sesja Rady Gminy w Malanowie
 

Tuż po godzinie 16:00 w ostatni czwartek listopada rozpoczęła się XXII sesja Rady Gminy Malanów, Uczestniczyło w niej 13 Radnych. Ze względu na stan pandemii i ogłoszoną w całym kraju czerwoną strefę sesja odbywała się przy minimalnym udziale osób postronnych.

Porządek obrad obejmował aż 19 punktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Ze względu na panującą pandemię, aby jak najkrócej zebrani przebywali we wspólnym pomieszczeniu, wystąpienie Wójta było skrócone jednie do kilku minut. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie interpelacji. W związku z tym, że żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji Przewodniczący płynnie przeszedł do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. W dalszej części sesji rozpoczęło się procedowanie projektów uchwał:

reklama

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości – zakup wskazanych w uchwale gruntów w sołectwie Skarżyn-Kolonia pozwoli na uregulowanie przebiegu drogi gminnej (12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 1 Radny wyłączony z głosowania);

- w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – podjęcie tej uchwały miało wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu na terenie gminy w godzinach 23:00-6:00 (4 głosy ZA, 8 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ);

- w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – podjęcie tej uchwały umożliwi współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku (13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ);

reklama

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok – stawki podatku zostały jedynie nieznacznie zrewaloryzowane, a najważniejsze z nich będą w 2021 roku wynosić: 0,62 zł/m2 od budynków mieszkalnych, 23,70 zł/m2 od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 0,21 zł/m2 od gruntów, 0,94 zł/m2 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ);

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2021 rok – po zeszłorocznych obniżkach obecnie stawki zostały skorygowane o poziom inflacji, wyjątkiem są stawki od autobusów, które pozostały na dotychczasowym poziomie (13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ);

- w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok – pomimo wzrostu maksymalnej stawki, średnia cena skupu żyta została zachowana na poziomie zeszłorocznym tj. 43 zł (13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ);

- w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis – na podstawie tej uchwały przedsiębiorcy będą mogli występować o zwolnienie nowych inwestycji z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat (13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ);

- zmian w budżecie i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej. Najważniejszymi zmianami były aktualizacje dochodów i wydatków, przyjęcie do budżetu pieniędzy otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, zabezpieczenie środków finansowych na: zakup kosiarki do rowów, wymianę grzejników w szkole podstawowej na ul. Parkowej w Malanowie, remont w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, remont drogi w Porożu, wymianę pieca w strażnicy OSP Malanów (12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 1 Radna nieobecna).

W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy oraz Sekretarz gminy przedstawili analizę oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r..

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. Ze względu na ograniczoną liczbę gości pojawiły się w tym punkcie jedynie tematy dotyczące: dokumentacji ul. Różanej, drogi powiatowej w Grąbkowie, wniosku do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dokumentacji na remont budynku szkoły w Malanowie oraz podziękowania za drogę w Bibiannie. Na wszystkie poruszone tematy na bieżąco odpowiadał Wójt i Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Po nieco ponad godzinie Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Malanów.

źródło: UG Malanów

Podobne artykuły

Wyjazdowa XXXI sesja Rady Gminy Malanów w...

Wyjazdowa XXXI sesja Rady Gminy Malanów w Dziadowicach

z wczoraj
Radni Władysławowa za inicjatywą uczczenia...

Radni Władysławowa za inicjatywą uczczenia Powstania...

24 wrz.
W gminie Dobra podniosą opłaty za śmieci....

W gminie Dobra podniosą opłaty za śmieci. Powodem...

23 wrz.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama