środa 28 lipca 2021

Ady, Wiwiany, Sylwiusza

22°C pochmurno z przejaśnieniami Pogoda 7 dni »
reklama

Pierwsza sesja Rady Gminy Malanów w 2021 roku

Pierwsza sesja Rady Gminy Malanów w 2021 roku
 

W dniu 28 stycznia odbyła się w urzędzie XXIV sesja Rady Gminy Malanów. Uczestniczyło w niej 12 Radnych. Ze względu na panująca pandemię na obrady nie zaproszono gości. Porządek sesji obejmował 19 punktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Ze względu na sytuację epidemiczną wystąpienie Wójta było skrócone do minimum. Żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji, więc Przewodniczący mógł płynnie przejść do procedowania projektów uchwał:

- dwóch projektów uchwał dotyczących przekazania petycji według właściwości – do Rady Gminy wpłynęły dwie petycje dotyczące ponoszenia ewentualnych konsekwencji powikłań szczepionki przeciwko Sars-CoV-2; właściwym organem do ich rozpatrzenia jest Prezes Rady Ministrów i to jemu petycje zostaną przekazane. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

reklama

- w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – do Rady Gminy wpłynęła petycja dotycząca podjęcia uchwały w przedmiocie ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie Gminy Malanów; podjęcie takiej uchwały przekracza ustawowe kompetencje Rady Gminy więc Radni podjęli decyzję o nieuwzględnieniu petycji. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Corocznie Rada Gminy przyjmuje  program w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Program finansowany jest ze środków gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – Program ma za zadanie kształtowanie  polityki społecznej w szczególności: ograniczenie dostępności do narkotyków, działalność informacyjną i wychowawczą, motywowanie do powstrzymania się od zażywania środków psychotropowych. Program finansowany jest ze środków gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

reklama

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów – dzięki tej uchwale możliwa będzie zamiana gruntów związana z poszerzeniem pasa drogowego ulicy Północnej. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

- zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)” – dzięki podęciu tej uchwały możliwe będzie utworzenie 2 nowych przystanków w miejscowości Feliksów, jeden obok świetlicy, drugi w okolicach posesji 64. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Malanów z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Malanów – uchwała ta podnosi ekwiwalent strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych do 17 zł/godzinę i za udział w szkoleniach do 9 zł/godz. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu).

- w sprawie zmian budżetowych – najważniejszą zmianą było zwiększenie o ponad 2,2 mln zł wydatków inwestycyjnych oraz utworzenie 6 nowych inwestycji: budowy dróg w sołectwach Miłaczew Kolonia i Rachowa, przebudowy dróg w miejscowościach Dziadowice-Folwark, Feliksów i Rachowa oraz rozbudowy szkoły w Dziadowicach. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – otrzymane 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na rozbudowę szkoły w Dziadowicach wydatkowane będą w roku 2020 i 2021. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2021 rok – Radni zaplanowali pracę poszczególnych Komisji w kolejnych miesiącach 2021 roku. (11 głosów ZA, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

Kolejnym punktem sesji były sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Malanów za 2020 rok, które Radni również przyjęli jedenastoma głosami ZA.

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie poruszone zostały tematy: rachunków dla mieszkańców za instalacje fotowoltaiczne; chodnika w Dziadowicach; oświetlenia w Porożu, Grąbkowie, na ul. Łąkowej i przy ścieżce na cmentarz; zimowego utrzymania dróg; dokumentacji ul. Nowej i Spółdzielców. Na wszystkie pytania na bieżąco odpowiadał Wójt oraz kierownicy obecni na sesji.

Po ponad godzinie Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy.

źródło:UG Malanów / ŁN

Podobne artykuły

Burmistrz Gebler z wotum zaufania i...

Burmistrz Gebler z wotum zaufania i absolutorium za...

24 czerw.
Krótka sesja Rady Gminy Malanów

Krótka sesja Rady Gminy Malanów

9 czerw.
Radni

Radni "PIS i Niezrzeszeni" chcą sesji w sprawie...

5 czerw.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama