Dzień Olimpijski 2018 w ZSR CKP Kaczki Średnie

poniedziałek 18 czerwca 2018

Elżbiety, Marka, Pauli

reklama

SLD spotkało się ze szpitalnymi związkami

SLD spotkało się ze szpitalnymi związkami
 

W dniu 9 kwietnia br w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Turku przy ul. 3-go Maja odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatowego SLD z przedstawicielami związków zawodowych, działających w naszym Szpitalu. Uczestniczyli w nim związkowcy ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

Związkowcy zapoznali się ze stanowiskiem SLD w sprawie służby zdrowia, które na konferencji w dniu 7 kwietnia br – Międzynarodowym Dniu Zdrowia przedstawili: przewodniczący SLD Leszek Miller i minister zdrowia w latach 2003-2005 Marek Balicki.

reklama

- Nic nie może państwa zwolnić z odpowiedzialności za zdrowie i życie własnych obywateli. Obserwujemy jak państwo i jego organy chętnie pozbywają się odpowiedzialności za zdrowie i życie obywateli oraz za finansowanie systemu ochrony zdrowia – powiedział Leszek Miller. Niestety taką tendencję widać też w niektórych samorządach, które chcą się pozbyć w ich mniemaniu „kłopotu” i zmierzają do przekazania zarządzania podległymi szpitalami prywatnym spółkom, a w konsekwencji do prywatyzacji tych placówek. Jest to niedopuszczalne, będziemy z tym walczyć i będziemy się temu przeciwstawiać. Uważamy, że w każdym przypadku zdrowie musi być ważniejsze niż pieniądze a szpital nie może być fabryką nastawioną na zysk.

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w naszym szpitalu i występujące zagrożenia. Związkowcy niezwykle krytycznie odnieśli się do decyzji starosty, który za pośrednictwem dyrektora zobowiązał pracowników administracji szpitala, do opracowania odpowiedzi na bardzo szerokie tematycznie i wnikliwe pytania, dotyczące sytuacji tej placówki, dla jednej z prywatnych spółek, która w kraju zarządza już szpitalami. Zadawano pytanie na jakiej to podstawie prawnej angażuje się pracowników i udziela tak wszechstronnych odpowiedzi prywatnej spółce? Stwierdzili, że trzy tygodnie temu na posiedzeniu Zarządu Powiatu zapewniano ich, że żadnych przekształceń w szpitalu nie będzie.

Przedstawiciele załogi oświadczyli, że w naszym szpitalu konieczne jest pilne wdrożenie programu naprawczego, który oni po przeanalizowaniu będą wspierać, ale w obecnej strukturze właścicielskiej i prawnej. Za niezbędne i bardzo pilne uznają przeprowadzenie konkursu na dyrektora szpitala. Wskazali, że już dawno powołana została komisja konkursowa, ale nic więcej w tej sprawie nie zrobiono. Przypomnieli, że w szpitalu zostało przeprowadzone referendum, w którym załoga jednoznacznie opowiedziała się przeciwko przekształceniom.

reklama

Związkowcy nie zgadzają się z opinią starosty, że rozwiązania systemowe spowodowały złą sytuację finansową naszego szpitala. Uważają, że główną przyczyną było złe zarządzanie szpitalem oraz brak właściwego nadzoru właścicielskiego. W dyskusji wskazywali na wiele obszarów w działalności szpitala, które można usprawnić i uzyskać lepszy wynik finansowy.

Związkowcy wspólnie z członkami Zarządu Powiatowego SLD ustalili, że na bieżąco będą się informować o sytuacji w szpitalu i podejmowanych działaniach. Jeszcze w kwietniu odbędzie się posiedzenie Rady Powiatowej SLD z udziałem członków Rady Krajowej i eksperta w zakresie służby zdrowia, podczas którego omówiona zostanie sytuacja naszego szpitala.

Rada Powiatowa SLD wypracuje w tej sprawie uchwałę zobowiązującą radnych SLD do prezentowania określonego stanowiska w sprawie przekształceń w naszym szpitalu.

Przewodniczący Rady Powiatowej SLD
Marian Mirosław Marczewski

Podobne artykuły

Poseł Nowak przeciwko

Poseł Nowak przeciwko "deformie" edukacji

16-03-2017
Tuliszków: Ciesielski podsumował referendum....

Tuliszków: Ciesielski podsumował referendum. Jego...

14-12-2016
Tuliszków: Ciesielski zostaje u władzy. Klapa...

Tuliszków: Ciesielski zostaje u władzy. Klapa...

06-11-2016
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama