poniedziałek 01 września 2014

Belindy, Bronisza, Idziego

reklama

SLD spotkało się ze szpitalnymi związkami

 

W dniu 9 kwietnia br w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Turku przy ul. 3-go Maja odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatowego SLD z przedstawicielami związków zawodowych, działających w naszym Szpitalu. Uczestniczyli w nim związkowcy ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

Związkowcy zapoznali się ze stanowiskiem SLD w sprawie służby zdrowia, które na konferencji w dniu 7 kwietnia br – Międzynarodowym Dniu Zdrowia przedstawili: przewodniczący SLD Leszek Miller i minister zdrowia w latach 2003-2005 Marek Balicki.

- Nic nie może państwa zwolnić z odpowiedzialności za zdrowie i życie własnych obywateli. Obserwujemy jak państwo i jego organy chętnie pozbywają się odpowiedzialności za zdrowie i życie obywateli oraz za finansowanie systemu ochrony zdrowia – powiedział Leszek Miller. Niestety taką tendencję widać też w niektórych samorządach, które chcą się pozbyć w ich mniemaniu „kłopotu” i zmierzają do przekazania zarządzania podległymi szpitalami prywatnym spółkom, a w konsekwencji do prywatyzacji tych placówek. Jest to niedopuszczalne, będziemy z tym walczyć i będziemy się temu przeciwstawiać. Uważamy, że w każdym przypadku zdrowie musi być ważniejsze niż pieniądze a szpital nie może być fabryką nastawioną na zysk.

reklama

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w naszym szpitalu i występujące zagrożenia. Związkowcy niezwykle krytycznie odnieśli się do decyzji starosty, który za pośrednictwem dyrektora zobowiązał pracowników administracji szpitala, do opracowania odpowiedzi na bardzo szerokie tematycznie i wnikliwe pytania, dotyczące sytuacji tej placówki, dla jednej z prywatnych spółek, która w kraju zarządza już szpitalami. Zadawano pytanie na jakiej to podstawie prawnej angażuje się pracowników i udziela tak wszechstronnych odpowiedzi prywatnej spółce? Stwierdzili, że trzy tygodnie temu na posiedzeniu Zarządu Powiatu zapewniano ich, że żadnych przekształceń w szpitalu nie będzie.

Przedstawiciele załogi oświadczyli, że w naszym szpitalu konieczne jest pilne wdrożenie programu naprawczego, który oni po przeanalizowaniu będą wspierać, ale w obecnej strukturze właścicielskiej i prawnej. Za niezbędne i bardzo pilne uznają przeprowadzenie konkursu na dyrektora szpitala. Wskazali, że już dawno powołana została komisja konkursowa, ale nic więcej w tej sprawie nie zrobiono. Przypomnieli, że w szpitalu zostało przeprowadzone referendum, w którym załoga jednoznacznie opowiedziała się przeciwko przekształceniom.

Związkowcy nie zgadzają się z opinią starosty, że rozwiązania systemowe spowodowały złą sytuację finansową naszego szpitala. Uważają, że główną przyczyną było złe zarządzanie szpitalem oraz brak właściwego nadzoru właścicielskiego. W dyskusji wskazywali na wiele obszarów w działalności szpitala, które można usprawnić i uzyskać lepszy wynik finansowy.

Związkowcy wspólnie z członkami Zarządu Powiatowego SLD ustalili, że na bieżąco będą się informować o sytuacji w szpitalu i podejmowanych działaniach. Jeszcze w kwietniu odbędzie się posiedzenie Rady Powiatowej SLD z udziałem członków Rady Krajowej i eksperta w zakresie służby zdrowia, podczas którego omówiona zostanie sytuacja naszego szpitala.

Rada Powiatowa SLD wypracuje w tej sprawie uchwałę zobowiązującą radnych SLD do prezentowania określonego stanowiska w sprawie przekształceń w naszym szpitalu.

Przewodniczący Rady Powiatowej SLD
Marian Mirosław Marczewski

komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

Listy do redakcji najnowsze:

Zauważyłeś błędne działanie tej strony? Powiadom redakcję portalu. ZGŁOŚ BŁĄD