poniedziałek 20 września 2021

Eustachego, Faustyny, Renaty

6°C zachmurzenie duże Pogoda 7 dni »
reklama

Prawdy, półprawdy i fałsze, czyli kto wprowadził was w błąd?

Prawdy, półprawdy i fałsze, czyli kto wprowadził was w błąd?
 

W dniu 26 stycznia 2014 roku na terenie gminy Turek odbyło się zorganizowane przez grupę osób referendum dotyczące odwołania Rady Gminy Turek.

Głównymi zarzutami kierowanymi wobec radnych były m.in. niewyrażenie zgody na budowę kanalizacji we wszystkich czterech miejscowościach naszej gminy czyli Cisewie, Żukach, Obrzębinie oraz Słodkowie, przy wsparciu inwestycji w kwocie 5 mln złotych, brak możliwości współpracy rady z wójtem Gminy Turek itp.

reklama

Argumenty przedstawiane przez grupę założycielską w znacznej części składały się z nieprawdziwych informacji, półprawd i przekazywania tylko wygodnej części faktów.  Argument dot. płacenia kar z powodu braku kanalizacji do 2015 roku jest nieprawdą, gdyż gmina Turek wraz z miastem Turek stanowi część aglomeracyjną, która łącznie spełnia wymogi skanalizowania  tej aglomeracji. W związku z tym, nie grozi nam płacenie żadnych kar. Ponadto fałszywie podawana jest informacja dot. niewywiązania się ze spełnienia wymogu 120 RLM na 1 km, gdzie otrzymana dotacja 5 mln zostanie pomniejszona o ilość brakujących odcinków. Prawdą jest fakt, iż  Gmina Turek w złożonym projekcie o dofinansowanie podała ilość 125 RLM na km kanalizacji i w razie niespełnienia tego wymogu dofinansowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. Natomiast nikt nie przedstawił prawdziwej informacji, że z chwilą nieosiągnięcia minimum 120 RLM na km bylibyśmy zmuszenie do zwrotu całej kwoty 5 mln wraz z odsetkami takimi jak przy kredycie bankowym, co w przybliżeniu daje kwotę około 7 mln zwrotu. Kolejnym argumentem na podjęcie takiej decyzji przez radę gminy było niewłaściwe opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z początku 2013 roku miano rozpocząć budowę kanalizacji w miejscowości Cisew (część osiedlowa) oraz w Obrzębinie. Zgodnie z zapewnieniami Wójta, Urząd Gminy posiadał wszystkie wymagane zgody oraz pozwolenia właścicieli posesji, przez które miała przebiegać kanalizacja.  Po szczegółowym zapoznaniu się przez grupę radnych z projektem budowy kanalizacji w m. Obrzębin, stwierdzono, ze projekt zaprzecza wszelkiej logice i zdecydowanie podnosi wartość inwestycji. Projekt ten chciał złożyć Wójt gminy do realizacji. Przetarg na rozpoczęcie tej inwestycji nie odbył się ze względu na nieaktualną dokumentacje związaną z ostatnimi zmianami zabudowy w m. Obrzębin i brakiem zgody części mieszkańców na taki jej przebieg. Zmiana projektu, pozyskanie nowych pozwoleń odsunęło rozpoczęcie prac o około rok . Rada wraz z Wójtem podjęła decyzje o projekcie zastępczym. W wyniku działań radnych z projektu wyrzucono 3 przepompownie oraz zmieniono kierunek odprowadzenia ścieków. Na chwile obecną trwają rozmowy nad uzgodnieniami z mieszkańcami a projekt jest w trakcie realizacji. Na powyższe zadanie Rada ponownie zabezpieczyła środki budżetowe i zleciła Wójtowi jego wykonanie w 2014 roku.

Rozpoczęta natomiast budowa kanalizacji w m. Cisew, gdzie również zgodnie z oświadczeniem Wójta, gmina posiadała wszystkie pozwolenia, której termin zakończenia był wyznaczony na październik 2013 roku nie został dotrzymany z winy urzędu, gdyż jak się okazało brakowało pozwolenia właściciela działek.    Koniecznym była zmiana projektu, pozyskanie nowych pozwoleń na budowę, co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia inwestycji o kilka (miejmy nadzieje) miesięcy.

Jak zapewne zainteresowani wiedzą, zakończenie budowy całej sieci kanalizacyjnej miało odbyć się do czerwca 2015 roku, gdzie warunkiem spełnienia wszystkich wymogów nie było tylko wybudowanie kanalizacji, ale wpięcie się do niej ponad 120 RLM na kilometr. Każdy mieszkaniec ma obowiązek wpięcia się do sieci kanalizacji w terminie 2 lat od chwili zakończenia inwestycji. Czyli nawet, gdyby udało się zakończyć budowę kanalizacji do czerwca 2015 roku, to co z koniecznością wpięcia się mieszkańców do tej sieci? Gmina przez 2 lata nie ma narzędzi do zmuszenia mieszkańców do podpięcia się do kanalizacji. A termin biegnie nieubłaganie. Poza tym, skoro na takich krótkich odcinkach budowy kanalizacji jak Cisew osiedle i Obrzębin Urząd Gminy nie był w stanie należycie dopiąć wszelkich formalności ze zgodami i pozwoleniami, to co będzie podczas budowy wszystkich odcinków.  A co z mieszkańcami posiadającymi już przydomowe oczyszczalnie ścieków, na których nie ciąży obowiązek wpięcia się do sieci kanalizacyjnej.

reklama

Te oraz wiele innych argumentów skłoniło grupę odpowiedzialnych radnych do podjęcia takich a nie innych decyzji, które były przyczyną nagonki na 9 radnych oraz poprzez naciski z zewnątrz próby wpłynięcia na ich decyzje.

Referendum nie przyniosło zamierzonego efektu, z powodu zbyt małej frekwencji mieszkańców. Organizatorzy jako powód niskiej frekwencji podawali złą pogodę, mróz itp. Czy to jedyny powód tak małej frekwencji? Wydaje nam się, ze nie. Czytając komentarze pod artykułami dot. referendum oraz wypowiedzi osób przedstawione na materiałach filmowych z dnia referendum, odnieść można wrażenie, o braku dostatecznej wiedzy w tym temacie. Spotkania przeprowadzane przez organizatorów skupiały się na przekazywaniu nieprawdy. Zresztą frekwencja na tych spotkaniach, patrząc na zamieszczane zdjęcia w mediach, powoduje uśmiech litości.

Nikt nie neguje prawa mieszkańców do referendum o odwołanie Rady Gminy. Ale czemu miało to faktycznie służyć.  Praca osób z otoczenia Wójta skupiona była na dyskryminowaniu pracy części radnych jak i samych radnych.  Główne argumenty były w znacznej części kłamstwami, półprawdami. Nie miały one nic wspólnego z rzetelnym i merytorycznym przedstawieniem problemu. Poza tym patrząc na działania tej grupy osób,  nietrudno odnieść wrażenie błędnego przedstawienia idei referendum, w którym przedstawiano możliwość odwołania grupy 9 radnych a nie całej Rady, wskazywano kwoty otrzymywanych diet przez te grupę radnych celowo pomijając podanie wysokości  otrzymywanych diet pozostałych osób z Rady Gminy.

Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom za rozsądek, umiarkowanie i zdystansowanie się od tak negatywnej kampanii. Interesowność kilku osób miała  mieszkańców ogłupić, wyzwolić w nich najpłytsze instynkty zazdrości i nienawiści. Takie działania zasługują na wszelką dezaprobatę społeczną, moralną i duchową.

Radni podpisani pod tym artykułem zobowiązują się na łamach lokalnych środków przekazu do rzetelnej informacji z przebiegu swojej pracy jej efektów i dalszych planów.

Dziękujemy raz jeszcze, z poważaniem większość rady
Edward Kończak
Dariusz Filipiak
Marek Drzewiecki
Paweł Młynarski
Tomasz Kurzawa
Lucjan Filipiak
Karol Mac
Jan Karbowy
Zdzisław Światłowski

Podobne artykuły

Referendum w Tuliszkowie do kosza. Burmistrz...

Referendum w Tuliszkowie do kosza. Burmistrz...

21 czerw.
Referendum odwoławcze w Tuliszkowie 20 czerwca....

Referendum odwoławcze w Tuliszkowie 20 czerwca....

6 maj.
W Skęczniewie wybudują kanalizację i przydomowe...

W Skęczniewie wybudują kanalizację i przydomowe...

16 kw.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama