środa 28 września 2022

Libuszy, Wacławy, Wacława

6°C zachmurzenie umiarkowane Pogoda 7 dni »
reklama

Naruszanie godności pracowniczej w Urzędzie Miejskim w Turku

Naruszanie godności pracowniczej w Urzędzie Miejskim w Turku
 

Przewodniczący
Komisji MOZ NSZZ „Solidarność"  przy Starostwie Powiatowym w Turku
Jerzy Wesołowski

Naruszanie godności pracowniczej w Urzędzie Miejskim w Turku

reklama

Po zmianie na stanowisku Burmistrza Miasta Turku, Komisja MOZ NSZZ „Solidarność" przy SP w Turku dostrzega bardzo niepokojące, patologiczne zjawisko w Urzędzie Miejskim w Turku, które polegało na naruszaniu godności zatrudnionych tam pracowników.  

Komisja MOZ uznała za konieczne podzielenie się z opinią publiczną kilkoma przykładami tej niepokojącej sytuacji, tak aby z jednej strony zrealizować uprawnienia określone w ustawie o związkach zawodowych, a z drugiej uświadomić mieszkańcom Turku skalę tego niepokojącego zjawiska.

Kontrola PIP

W czerwcu 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Turku miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola ujawniła liczne przypadki, bezprawnego działania pracodawcy wobec pracowników Urzędu. Oto najważniejsze z nich:

reklama

trzy potencjalne przypadki sytuacji mobbingowych wśród pracowników (ujawnione po przesłuchaniu tylko 10 osób),

brak w Urzędzie Miejskim w Turku przewidzianych prawem wewnętrznych procedur antymobbingowych określających sposób działania pracodawcy i osoby mobbingowanej w przypadku podejrzenia wystąpienia w zakładzie zjawiska mobbingu,

naruszenie ochrony związkowej w stosunku do pracownika Urzędu Miejskiego Turku, wynikiem czego jest skierowanie wniosku do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Turku o ukaranie Burmistrza Miasta Turku o wykroczenie z art. 281 pkt 3 Kodeksu pracy, tj. za wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy,

brak odpowiedzi Burmistrza na pytania organizacji związkowej odnośnie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Turku (kwiecień 2015) dokonanych przez Burmistrza,

uniemożliwienie pracownikowi Urzędu Miejskiego w Turku wykonywania pracy zgodnie z obowiązującą umową o pracę, a tym samym zwolnienie go ze świadczenia pracy w sposób jednostronny - bez porozumienia się z nim. (W tej sprawie inspektor PIP skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Turku (obecnie w Kole)
o podejrzeniu popełnienia przez Romualda Antosika Burmistrza Miasta Turek przestępstwa z art. 218 § 1a Kodeksu karnego polegającego na złośliwym naruszaniu praw pracowniczych. Postępowanie jest w toku.).

Burmistrz Romuald Antosik w tym czasie nie zdecydował się na opublikowanie dokumentów pokontrolnych Inspektora PIP w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku, choć to powszechna czynność w urzędach poddanych kontroli PIP.

Także Komisja MOZ w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związkowej w Urzędzie Miejskim w Turku ujawniła przypadki bezprawnego naruszania praw pracowniczych przez pracodawcę. Polegały one m.in. na:

zmianach dotychczasowych warunków pracy i płacy pracownikom w sytuacji szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy (w okresie przedemerytalnym),

zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę mimo zakazu przewidzianego w Kodeksie pracy,

monitorowaniu (inwigilowaniu) pracowników Urzędu Miejskiego w Turku w systemie teleinformatycznym w zakresie korzystania przez nich z komputerów, Internetu w miejscu pracy bez poinformowania danego pracownika
o zakresie i celu prowadzenia monitoringu przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu,

wykorzystaniu informacji (przetwarzanie danych osobowych – zbieranie, utrwalenie, opracowanie, a następnie udostępnianie), które zostały zebrane w sposób nielegalny w wyniku tak wykonanego monitoringu,

włamaniu poprzez usunięcie zamków w drzwiach mebli (komód), znajdujących się na stanowisku pracy podczas nieobecność pracownika w pracy,

przeszukaniu miejsca pracy pracownika pod jego nieobecność i polecenie innym pracownikom spakowanie do kartonów rzeczy znajdujących się na stanowisku pracy,

wymianie zamków w drzwiach mebli i pokoju zajmowanego przez pracownika w celu uniemożliwienia mu podjęcia pracy po powrocie z urlopu wypoczynkowego,

wejściu na konto użytkownika (pracownika) Urzędu Miejskiego w Turku w systemie teleinformatycznym oraz na twardy dysk komputera służbowego pracownika, bez wiedzy i zgody tego pracownika,

niezabezpieczenia wyjętych dokumentów i laptopa oraz zabranie segregatora z dokumentami służbowymi, które znajdowały się na stanowisku pracy pracownika pod jego nieobecność w pracy,

wytworzeniu wrogiej atmosfery oraz warunków zastraszenia wobec pracownika, wywołujących u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujących lub mających na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, które wywołały u pracownika rozstrój zdrowia,

odsunięciu pracownika bez uzasadnienia od zdań pracowniczych, odizolowania pracownika od bezpośredniego przełożonego poprzez zakaz kontaktowania się z nim, zastraszenia poprzez wymuszenie rezygnacji z przysługujących pracownikowi praw, świadomego podważania autorytetu pracownika u wielu interesantów, szantażowania pracownika poprzez wykorzystanie spraw niezwiązanych z pracą, bezzasadnego wyeliminowania pracownika z komisji architektoniczno-urbanistycznej, ignorowaniu uprawnień związków zawodowych przez wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, które mogło nastąpić jedynie za zgodą organizacji związkowej, pomimo że organizacja związkowa takiej zgody nie wyraziła.

Komisja MOZ NSZZ „Solidarność" przy Starostwie Powiatowym w Turku, mając na uwadze powyższe bezprawne naruszenia praw pracowników Urzędu Miejskiego w Turku podjęła czynności proceduralne w celu pozbawienia członkostwa (wykluczenie ze Związku) Romualda Antosika – Burmistrza Miasta Turek. Czynności te wynikały z zalegania w opłacie składek członkowskich na rzecz NSZZ „Solidarność" za okres przekraczający 3 miesiące, nieprzestrzegania postanowień uchwał Komisji MOZ, podjęcia czynów, które naruszają dobre imię Związku. Ostatecznie Burmistrz Antosik sam złożył wniosek o rezygnacjęz członkostwa w  MOZ NSZZ „Solidarność".

Ponadto Komisja MOZ zaobserwowała bezprawne i karalne zachowanie ze strony pracodawcy wobec długoletnich pracowników Urzędu Miejskiego w Turku, które polegały na kierowaniu do organów ścigania (prokuratury) fałszywych oskarżeń o rzekomo popełnionych czynach zabronionych przez tych pracowników. Jednak za każdym razem przywołane oskarżenia były niezgodne z prawdą.

Ujawnione wyżej czynności podejmowane przez Burmistrza Romualda Antosika lub osoby działające w jego imieniu mogą wskazywać na nie realizowanie kluczowych obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy w pracy (mobbingu, dyskryminacji, molestowania) oraz wskazują na naruszenie godności pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku. Dlatego Komisja MOZ NSZZ „Solidarność" przy Starostwie Powiatowym w Turku, realizując uprawnienia do reprezentowania i obrony praw pracowników, podaje do publicznej wiadomości niniejsze informacje.

 

Podobne artykuły

Listy do redakcji: Marsz Pamięci odwołany!

Listy do redakcji: Marsz Pamięci odwołany!

09-12-2020
Listy do redakcji: 40-lecie powstania...

Listy do redakcji: 40-lecie powstania "Solidarności"

26-08-2020
Starostwo i Urząd Miejski wspólnie apelują do...

Starostwo i Urząd Miejski wspólnie apelują do...

12-03-2020

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama