środa 29 września 2021

Michaliny, Michała, Rafała

9°C zachmurzenie małe Pogoda 7 dni »
reklama

Ważna sesja

Ważna sesja
 

Prywatyzacja turkowskiego PKS-u, podwyżki cen wody i ścieków oraz powołanie nowej miejskiej spółki. Między innymi nad takimi pomysłami debatować będą radni Turku na najbliższej, zwołanej na jutro, sesji Rady Miejskiej. Po raz pierwszy od lat radni obradować będą poza gmachem przy ul. Kaliskiej.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ma to związek z zapowiedzianym na listopad uroczystym otwarciem Inkubatora, a jednym z punktów obrad jest prezentacja jego oferty. Radni zajmą się też zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta oraz zdecydują o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5.

reklama

Jednym z najważniejszych punktów obrad z pewnością będzie dyskusja o planowanej prywatyzacji PKS-u. Miasto zamierza sprzedać 238 tys. akcji przewoźnika o łącznej wartości
2 380 000 zł. Decyzja ta jest podyktowana pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że w obecnym stanie prywatyzacja PKS jest rozwiązaniem korzystnym dla miasta i pozostanie bez uszczerbku dla jego zadań w zakresie transportu zbiorowego.

Ważną decyzją dla mieszkańców Turku będzie też ustalenie przyszłorocznych cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. W projekcie uchwały zapisano ich niewielki wzrost, zarówno za wodę, jak i ścieki o 15 groszy więcej niż w tym roku.

Kolejną z decyzji o istotnym znaczeniu będzie ewentualna zgoda radnych na utworzenie nowej miejskiej spółki – Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Jej powołanie jest konieczne w związku ze zmianą przepisów „śmieciowych”. Nowy podmiot będzie zajmował się odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, stworzeniem punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługą administracyjną systemu gospodarowania śmieciami.

reklama

Początek obrad o godz. 16.00.

materiał prasowy
Ł. Maciejewski, doradca Burmistrza Turku ds. Mediów

Poniżej pełny porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i interpelacje.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w  okresie międzysesyjnym.
 8. Prezentacja oferty Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały II/11/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 10. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XV/114/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2011  r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/113/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia   2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2012 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku”.
 13. Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę Nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku”.
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miejską Turku akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. z siedzibą w Turku.
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia  siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Turku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 17. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na cofnięcie części udziałów w drodze ich umorzenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Turek.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Komunalnej Rady Miejskiej Turku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalnej Rady Miejskiej Turku.
 24. Przedłożenie do wiadomości  Rady Miejskiej projektów kart  inwentaryzacyjnych oraz spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości.
 25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 26. Wolne wnioski i komunikaty.
 27. Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej.

Podobne artykuły

Jak tanio ogrodzić działkę budowlaną?

Jak tanio ogrodzić działkę budowlaną?

26 czerw.
Nowe fotele w kinie Tur jeszcze w tym roku

Nowe fotele w kinie Tur jeszcze w tym roku

1 st.
Modernizacja oczyszczalni w Turku na półmetku

Modernizacja oczyszczalni w Turku na półmetku

23-09-2020

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama