poniedziałek 10 grudnia 2018

Danieli, Bohdana, Julii

reklama

Malanów: Wójt uzyskał absolutorium. Pięcioro radnych nie poparło działań Prentczyńskiego

Malanów: Wójt uzyskał absolutorium. Pięcioro radnych nie poparło działań Prentczyńskiego
 

W czwartek 14 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie, odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Malanów. W trakcie obrad samorządowcy musieli zdecydować, czy zaaprobować wykonanie budżetu za rok 2017. Absolutorium zostało wójtowi Sławomirowi Prentczyńskiemu przyznane, gdyż opowiedziało się za tym 10 z 15 radnych. Niektórzy wstrzymali się od głosu, a radni Sławomir Ogrodowczyk z Grąbkowa i Grzegorz Kowalski z Malanowa byli nawet przeciw. 

Jak pod względem finansowym wyglądał 2017 rok? Otóż dochody budżetu wyniosły 31.023.896 zł, co stanowi 100,63% planu. Cieszyć może wzrost kwoty, uzyskiwanej w ramach podatku od osób fizycznych. W roku 2015 było to 2.968.687 zł, a w 2018 – 3.756.093 zł. Wzrosła też ilość pobieranego podatku od osób prawnych. Dla porównania w 2015 roku kwota ta wynosiła 101.916 zł, a w 2017 roku było to 196.945 zł. Wydatki to 31.898.024 zł, co dało 96,84% realizacji planu.

reklama

Duża pula środków wydatkowana była oczywiście na oświatę. Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół w roku 2017 wyglądały następująco: SP Malanów – 2.816.538 zł, Gimnazjum – 1.727.928 zł, Przedszkole – 1.509.512 zł, SP Miłaczew – 950.571 zł, SP Dziadowice – 907.070 zł, SP Kotwasice – 363.327 zł, CUW – 527.854 zł.

Najbardziej interesujący jest zazwyczaj wykaz tzw. wydatków majątkowych. Oto on: drogi – 2.688.998 zł, oświata (termomodernizacja szkoły w Malanowie) – 1.743.852 zł Środowiskowy Dom Samopomocy – 193.142 zł, oświetlenie dróg – 102.719 zł, infrastruktura wodociągowa – 76.100 zł, świetlice – 111.174 zł, straże – 17.700 zł, Urząd Gminy – 71.608 zł, ośrodek zdrowia – 4.720 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych to 5.010.013 zł.

Jak widać, najwięcej pieniędzy w ramach wydatków inwestycyjnych-majątkowych powędrowało na budowę i remonty dróg. Wspomniane 2.688.998 zł przeznaczono na działania na drodze powiatowej Miłaczew-Skarżyn, utworzenie ścieżki rekreacyjnej wiodącej w kierunku cmentarza w Malanowie, przebudowę drogi w Targówce, remont drogi w Miłaczewie, przebudowę drogi w Kotwasicach, przebudowę drogi w Porożu, modernizację i przebudowę dróg w Żdżenicach.

reklama

Koniec końców zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok poparło 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. W chwilę później za udzieleniem wójtowi absolutorium opowiedziało się 10 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Następnie przeszedł czas na kwiaty i gratulacje od przewodniczącego Rady Gminy, od licznie przybyłych dyrektorów szkół itd.

AW

Podobne artykuły

M. Derucki: Prawda obroni się sama

M. Derucki: Prawda obroni się sama

3 grudz.
Turek: Radni rozdzieleni do prac w komisjach

Turek: Radni rozdzieleni do prac w komisjach

1 grudz.
Na żywo II Sesja Rady Miasta  - transmisja wideo

Na żywo II Sesja Rady Miasta - transmisja wideo

1 grudz.
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama