Wystawa: 500 lat reformacji, 180-lecie Parafii Ewangelickiej w Turku / 24.11. godz. 18:00 / Muzeum Miasta Turku

czwartek 23 listopada 2017

Adeli, Felicyty, Klemensa

reklama

List Otwarty pracowników SP ZOZ w Turku

List Otwarty pracowników SP ZOZ w Turku
 

Do Starosty, Zarządu i Rady Powiatu Tureckiego

Szanowni Państwo!

reklama

W związku z pogłoskami o planowanych istotnych zmianach kadrowych w dyrekcji Szpitala Powiatowego, my, pracownicy tego szpitala, chcemy byście Państwo przed podjęciem ostatecznej decyzji wysłuchali naszej opinii.

Szpital w Turku w obecnym kształcie istnieje od lat 60-tych ubiegłego wieku i do końca lat 80-tych funkcjonował tak, jak inne placówki służby zdrowia w ówczesnych czasach. Kłopoty finansowe szpitala od lat 90-tych pogłębiały się z roku na rok. Mimo braku jakichkolwiek inwestycji, środków na leczenie, bardzo niskich płac i dużej rotacji pracowników szpital nie miał płynności finansowej. Pieniądze na bieżące funkcjonowanie pożyczane były zewsząd, często także ze starostwa. Brak było funduszy na diagnostykę i leczenie pacjentów. Konta bankowe zajęte były przez komornika, który z tego tytułu pobierał ogromne prowizje. Postępowała dekapitalizacja, szpital popadał w ruinę. Pracownikom zabierano fundusz socjalny bez zgody związków zawodowych. Defraudowane były pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Aby ratować szpital, lekarze oddawali 12%, a pozostali pracownicy 8% comiesięcznego wynagrodzenia.

Na koniec roku 2006, mimo zapewnień ówczesnego dyrektora o polepszającej się sytuacji, szpital utracił całkowicie płynność finansową. Długi osiągnęły 13 mln 600 tys zł, w tym wymagalne 2 mln zł wobec ZUS i PFRON, a 6 mln zł wobec dostawców. Pensje, zamrożone od lat, sukcesywnie obniżano, a pracownikom kontraktowym wypłacano z dużym opóźnieniem. Ograniczono do absolutnego minimum badania diagnostyczne i stosowane leczenia. Grożono odcięciem energii elektrycznej i gazu. Mieszkańcy powiatu zniechęceni schyłkową sytuacją szpitala, zaczynali leczyć się w okolicznych placówkach.

reklama

 

Kwestia złego funkcjonowania szpitala powiatowego nadzwyczaj często poruszana była na sesjach rady powiatu i w mediach lokalnych. Od lat 90-tych zmieniło się pięciu dyrektorów. Byli nimi (wydawałoby się) doświadczeni pracownicy i lekarze. Każdy z dyrektorów wprowadzał (w swoim mniemaniu) rewolucyjne zmiany, lecz nędza szpitalnej rzeczywistości pogłębiała się.

 

W takiej sytuacji nic dziwnego, że w 2007 roku wiadomość o powołaniu nowego dyrektora została przyjęta przez społeczność lokalną z dużą rezerwą. Tym bardziej, że został nim człowiek z zewnątrz, nieznany nikomu młody ekonomista.

Mimo nieufności i obaw, wdrażane pomysły przynosiły korzystne efekty. Przywrócono pracownikom wysokość pensji sprzed lat, a w ostatni czas możliwe były nawet niewielkie podwyżki. Obecne zobowiązania wynoszą zaledwie 9 mln złotych zamiast 14 mln zł sprzed 4 laty (6 mln to kredyt wieloletni spłacany terminowo). Wszystkie zobowiązania płacone są na bieżąco. Poczyniono kroki ku modernizacji szpitala. Uzyskano środki unijne na wyposażenie bloku operacyjnego w sprzęt medyczny na najwyższym europejskim poziomie. Zakupiono 3 doskonale wyposażone, nowoczesne karetki pogotowia. Wyremontowano ogromnym kosztem aptekę szpitalną, której groziło zamknięcie przez Państwowy Powiatowy Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, bez której szpital nie mógłby funkcjonować prawidłowo. Obecnie remontowana jest Izba Przyjęć, a w planach jest modernizacja oddziałów szpitalnych. Dzięki współpracy z dyrektorami niemieckich szpitali uzyskano potrzebny sprzęt. Aktualnie czynione są starania o pozyskanie nowoczesnego sprzętu do diagnostyki obrazowej USG i tomografii komputerowej. Perspektywą jest utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii i Oddziału Ratunkowego. Wiosną ruszą działania związane z termomodernizaja szpitala, na którą uzyskano 5,5 mln złotych.

Dokonywanie zmiany zarządzającego szpitalem musi nasuwać myśl o kierowaniu się innymi wartościami niż dobro szpitala i lokalnej społeczności. Nie przesądzamy, czy powodem zmian mogą być rozgrywki lokalnej polityki, animozje osobiste czy zwykła ludzka chęć zaistnienia.

Prosimy, Szanowny Panie Starosto! Szanowny Zarządzie Powiatu Tureckiego! Szanowni Radni! Wznieście się Państwo ponad własne cząstkowe interesy, ponad własną koterię, znajomości lub wzajemne animozje! Okażcie się tymi, którzy zarządzają powiatem nie dla własnych zysków, lecz dla dobra społeczności lokalnej. Nie zmieniajcie tego, co po raz pierwszy od wielu, wielu lat jest dobre na dzień dzisiejszy i daje dobre perspektywy na przyszłość. Za swoje decyzje będziecie szanowani lub oceniani negatywnie.

Oprócz nas, opinię powyższą podzielają nasze rodziny, przyjaciele, znajomi i ogromna większość mieszkańców powiatu tureckiego. Jedyną prawdziwą możliwość by politycy (tak lokalni, jak ogólnopolscy) wzięli pod uwagę głos współobywateli, którym służą swoimi decyzjami i pracą są wybory. Taką szansę będziemy mieć wspólnie już jesienią tego roku. Decyzję jaką Państwo podejmiecie w tej sprawie z całą pewnością pociągnie za sobą utrzymanie na dobrej ścieżce rozwoju szpitala lub skutkować będzie powrotem do jego zapaści.

Zdrowie jest wartością cenioną najwyżej. Konsekwencje podjętej przez Państwo decyzji, będą z całą pewnością kluczowe dla pacjentów, mieszkańców i wyborców ziemi tureckiej.

Podobne artykuły

ZSR przykładem dla szkół z całego kraju na PGE...

ZSR przykładem dla szkół z całego kraju na PGE Narodowy

z dzisiaj
Piłkarki ręczne I LO Mistrzyniami Rejonu...

Piłkarki ręczne I LO Mistrzyniami Rejonu Konińskiego

z dzisiaj
Miś z różnych stron świata

Miś z różnych stron świata

z dzisiaj
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama