piątek 30 września 2022

Geraldy, Honoriusza, Wery

13°C zachmurzenie duże Pogoda 7 dni »
reklama

Oświadczenie wicedyrektorów ZSR CKP w Kaczkach Średnich: Angeliki Dryjańskiej i Adama Białasa

Oświadczenie wicedyrektorów ZSR CKP w Kaczkach Średnich:  Angeliki Dryjańskiej i Adama Białasa
 

W środę 9 września 2020 r. na skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy oświadczenie wicedyrektorów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich z prośbą o publikację co też czynimy.

Szanowna Pani Dyrektor,

wyrażamy ubolewanie nad zastosowaną przez Panią formą kontaktu z nami oraz przyjętym przez Panią trybie informowania o powodach odwołania nas z funkcji wicedyrektorów w trakcie trwania roku szkolnego. Nie pozostaje nam nic innego, jak posłużyć się zaproponowaną przez Panią metodą i odnieść się do publicznie wyrażanych oszczerstw pod naszym adresem.

Z przykrością stwierdzamy przy tym, że zamieszczone w artykule z dnia 3 września 2020 r. na portalu informacyjnym (https://www.turek.net.pl/powiat/29528-kolejne-zmiany-w-zsr-w-kaczkach-srednich-czy-jasak-zostanie-wicedyrektorem) treści stanowią haniebną próbę manipulacji faktami i poświadczania nieprawdy.

Odnosząc się do zarzutu „pójścia na urlop” i „pozostawienia ze wszystkim samej” (cytat z fragmentu artykułu zamieszczonego na portalu: Jak wyjaśnia Karwacka, obecni wicedyrektorowie poszli na urlopy i zostawili ją ze wszystkim samą. -To dla mnie nowa placówka i liczyłam na ich pomoc, dlatego podjęłam decyzję o powołaniu nowych.) pragniemy wyjaśnić, że w ostatnich tygodniach skutecznie unikała Pani kontaktu z nami i nigdy nie wyrażała chęci spotkania i omówienia kluczowych dla funkcjonowania ZSR CKP w Kaczkach Średnich zagadnień. Dodatkowo w dniu 31 sierpnia 2020 r., pomimo wcześniej uzgodnionego terminu przekazania dokumentacji, nie mieliśmy pewności, czy pojawi się Pani w ZSR CKP w Kaczkach Średnich w tym dniu i w dniu Inauguracji Nowego Roku szkolnego, gdyż z nie znanych nam powodów odkładała Pani wcześniej umówioną godzinę spotkania z dyrektorem ZSR CKP. Z kolei podczas procedury przekazywania dokumentacji, do której wreszcie doszło pod koniec dnia 31.08.2020, w obecności osób trzecich, kategorycznie potwierdzała Pani brak konieczności rozmowy z nami. Licznie wystosowywane prośby i propozycje kontaktu przekazywane przez ówczesnego dyrektora ZSR CKP w Kaczkach Średnich zawsze spotykały się z odmową z Pani strony. Absurdalność zastosowanej przez Panią argumentacji stawia nas w złym świetle i narusza nasz wizerunek oraz dobre imię. Warto w tym miejscu zauważyć, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby zgodnie ze stanem prawnym przygotować rok szkolny 2020/2021 i wykonać wszystkie możliwe do wykonania czynności. Istotnym pozostaje podkreślić, że termin naszego urlopu jest wypadkową bezprawnych działań Organu Prowadzącego, który nie zatwierdził arkusza organizacji ZSR CKP na rok szkolny 2020/2021, pozostając w bezczynności do dnia 28 sierpnia 2020 r. W obliczu ryzyka zagrożenia w postaci braku podstaw finansowo-prawnych do funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich podejmowaliśmy, jako zespół kierowniczy szereg działań, wielokrotnie zwracając się z prośbą o zatwierdzenie arkusza i umożliwienie tym samym funkcjonowania szkoły od nowego roku szkolnego oraz odblokowanie możliwości rekrutacji pracowników na wakatowe godziny. Z uwagi na powyższe nie było możliwości do pełnego wykorzystania przysługującego urlopu w omawianym okresie, pozostawaliśmy w dyspozycji zarówno dla Organu Prowadzącego, jak i dla Pani. Jednakże Starosta Turecki, ze znanych jedynie sobie pobudek, zwlekał z wydaniem decyzji w zakresie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSR CKP w Kaczkach Średnich, czym skutecznie naraził na dezorganizację funkcjonowania szkoły szczególnie na płaszczyźnie organizacyjnej i zblokował możliwość wykorzystania przysługującego nam urlopu. Warto zaakcentować, że niezatwierdzenie Aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021 do dnia 31 sierpnia 2020 r. skutecznie zablokowało możliwości dokonania czynności organizacyjnych przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym zredagowania planu lekcji, dyżurów i harmonogramów. Zgodnie z literą prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym i dopiero na podstawie zatwierdzonego przez Organ Prowadzący arkusza organizacji szkoły (aneksu) dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

reklama

Przy czym podkreślamy, że nie znany jest nam stan prawny na dzień 1 września 2020 r. i nie posiadamy informacji, czy istniały podstawy finansowo-prawne do funkcjonowania ZSR CKP w postaci zatwierdzonego Aneksu nr 1 (uwzględniającego wyniki rekrutacji) do arkusza organizacji szkoły.

Słusznym pozostaje odniesienie się do praw pracowniczych i podkreślenie, że korzystanie z przysługującego urlopu przez pracownika nie stanowi w żaden sposób naruszenia prawa i nie jest podstawą do stosowania sankcji, tym bardziej publicznego oczerniania pracownika. Warto w tym miejscu przypomnieć i uwzględnić zasadę, że zgodnie z regulacjami prawnymi, zaległy urlop należy wykorzystać do końca września.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nigdy nie zwróciła się Pani do nas z prośbą o wsparcie i nie poinformowała o konieczności realizacji zaplanowanych przez Panią zadań. Wyłącznie pierwszego dnia, odwołała Pani jednego z wicedyrektorów z urlopu i wydała polecenie dokonania wyłącznie technicznej czynności bankowej, przy czym nie informując o konieczności odwołania nas z urlopu ze względu na sytuację, czy nagłą potrzebę. Mając powyższe na uwadze sprytnie wykorzystała Pani przysługujące nam prawo do urlopu wypoczynkowego w celu publicznego pomówienia i zniesławienia.

Upowszechnione przez Panią informacje oraz wyrażone za pomocą portalu informacyjnego twierdzenia poniżają nas w opinii publicznej i narażają na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywanego przez nas zawodu nauczyciela. W tym miejscu apelujemy do sumienia członków Komisji Konkursowej, którzy w dniu 16 stycznia 2019 r. dokonałi merytorycznego wyboru najlepszego kandydata na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i przeanalizowanie czy metody i techniki stosowane przez Panią Elżbietę Karwacką mieszczą się w granicach moralnych norm postępowania i są godne sprawowanej funkcji.

Wnosimy ponadto, o podanie podstawy prawnej, z jakiej skorzystała Pani podając do publicznej wiadomości informację o naszych urlopach.

Zastrzegamy sobie prawo do nie odnoszenia się do ewentualnej kontynuacji publicznego porozumiewania się z nami, a w przypadku jakiejkolwiek próby dalszego szkalowania nas, oczerniania czy kierowania niezgodnych ze stanem faktycznym uwag i komentarzy pod naszym adresem rozważymy konieczność ubiegania się swoich praw na drodze sądowej.

Z poważaniem,
Angelika Dryjańska
Adam Białas

 

 

Redakcja Turek.net.plFB

email: redakcja@turek.net.pl

telefon: 787 77 74 72

Podobne artykuły

Starosta czytał Mickiewicza, uczniowie...

Starosta czytał Mickiewicza, uczniowie słuchali....

7 wrz.
W Kaczkach za mundurem uczniowie pójdą sznurem....

W Kaczkach za mundurem uczniowie pójdą sznurem. W...

31 sierp.
Trzymamy dobry kurs. Znamy wyniki matur 2022

Trzymamy dobry kurs. Znamy wyniki matur 2022

5 lip.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama