Dni Turku i Gminy Turek już za 6 dni!

poniedziałek 02 sierpnia 2021

Gustawa, Kariny, Stefana

20°C całkowite zachmurzenie Pogoda 7 dni »
reklama

Bibliotheca Marnotraviana?

Bibliotheca Marnotraviana?
 

Czemu nie ukazała się publikacja na temat Generała Smorawińskiego? Czy ktoś ma w Turku monopol na plastyczne usługi? Czy Festiwal Polska Akademia Gitary był prawidłowo finansowany? Prace Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która przyjrzała się działaniom MiPBP w Turku, przyniosły ze sobą wiele nurtujących pytań i często kontrowersyjnych wniosków. Kto ma rację – mówiący o niegospodarności biblioteki Marian Mirosław Marczewski czy Dyrektor placówki – Wanda Grzeszkiewicz?

Zamieszanie wokół Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wywołało skontrowanie instytucji przez Komisję Rewizyjną w dniach 21 listopada oraz 7 grudnia 2011 roku. Pod "lupę" trafiły kwestie zatrudniania i płac, zakup książek, czasopism i innych materiałów audiowizualnych itp. Wnioski pokontrolne —  nawołujące min. do efektywnego gospodarowania środkami — utrzymane zostały w mało optymistycznym tonie, o czym przekonać się już mogli min. czytelnicy lokalnej prasy. Nie mniej intrygującą jest jednak kwestia działalności w latach 2008-2011 "Bibliotheca Turcoviana"

reklama

Zadaniem tej serii wydawniczej miało być publikowanie dzieł związanych z Turkiem. Jednym z ciekawszych fragmentów Protokołu Kontroli jest kwestia monografii pt. Generał Mieczysław Smorawiński — syn ziemi turkowskiej i kaliskiej.  Komisja Rewizyjna informuje, iż w czasie prac ustaliła, że decyzja o wydaniu wspomnianej pozycji zapadła w październiku 2008 roku. Tę przygotować miał prof. Grzegorz Mazur i otrzymał również zaliczkę w wysokości 1700 zł. Okazało się jednak, iż przygotowany tekst nie został zaakceptowany przez Radę Programową "Bibliotheca Turcoviana".

Projekt poniekąd — zdaniem Komisji Rewizyjnej — pozostał w zawieszeniu, a w dniu 29 grudnia 2009 wypłacono kwotę 9 000 zł, jako należność za zrealizowanie umowy o dzieło. W kolejnych latach w planach finansowych pojawiać się miały zapisy kwot na druk książki, jej promocje i poczęstunek. Jak podaje w swym dokumencie Komisja Rewizyjna: „Zachodzi tym samym uzasadnione podejrzenie, że umowa o dzieło z prof. Mazurem była sporządzona wadliwie i nie zawierała zabezpieczeń na wypadek gdyby opracowanie nie nadawało się do druku. Wydano z budżetu miasta 10 700 zł., a książka do chwili obecnej się nie ukazała”.

Bierna w stosunku do tych zarzutów nie jest Dyrektor MiPBP w Turku, przypominając koleje losu publikacji w wystosowanym dokumencie pt. Kwestie do wyjaśnienia zgłoszone przez pana Mariana Marczewskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. Tam dowiadujemy się min. tego, iż: „Rada Programowa na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2009 r., podjęła decyzję o niskonakładowym wydaniu książki z przeznaczeniem dla instytutów historii, bibliotek naukowych i bibliotek publicznych jako publikację naukową. Po podjęciu tej decyzji w dniu 29 grudnia 2009 r. została wypłacona pozostała część obejmująca honorarium. Wydanie książki umieszczone jest w planie działania Rady Programowej na rok 2012 i zostanie zrealizowane jeżeli pozwolą na to środki finansowe”.

reklama

Rada Programowa czyli pojęcie często pojawiające się w Protokole Kontroli to organ skupiający kilka osób. W jej skład swego czasu weszli: Mirosław Mękarski (jako jej przewodniczący), Wanda Grzeszkiewicz (jako sekretarz), Andrzej Piasecki, Andrzej Jarek, Janusz Majcherek, Stanisław Fusiecki, Krzysztof Walczak i Andrzej Jarczewski.

Komisja Rewizyjna w swym dokumencie stwierdza, iż "W ramach działań promocyjnych poszczególnych wydawnictw, projektowanie plakatów oraz wykonanie dekoracji zlecano każdorazowo tej samej osobie znanej Przewodniczącemu Rady Programowej "Bibliotheca Turcoviana"". W Protokole Kontrolnym pojawia się krytyka tego, iż wymienionych działań nie powierzano osobom z wykształceniem plastycznym, pracującym na obszarze Turku i okolic. Dodatkowo Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej stwierdziła, iż statut MiPBP i zakres działania "Bibliotheca Turcoviana" nie upoważniały ich organizacji Festiwali Polskiej Akademii Gitary, a robić to powinien np. Miejski Dom Kultury. Jak informuje Protokół Kontroli w latach 2009-2011 na te imprezy przeznaczono 21 670 zł.

"Zlecenie wykonania dekoracji do promocji pierwszej książki wydanej w serii "Bibliotheca Turcoviana" (Tadeusz Pietrzak: „Wrześniowe dni”) spełniło oczekiwania MiPBP jako organizatora imprezy i stąd współpraca z jednym wykonawcą” — tak na te zarzuty odpowiada Wanda Grzeszkiewicz w Uzasadnieniu odmowy podpisania protokołu kontroli kompleksowej.... Nie brakuje również komentarza Dyrektor MiPBP w sprawie gitarowych eventów. "Bibliotheca Turcoviana" nie jest współorganizatorem wspomnianych wydarzeń, a stronami umów koncertowych Festiwali Polskiej Akademii Gitary były: MiPBP w Turku oraz Ponte Art Production z Poznania. „Biblioteki są instytucjami kultury o podstawowym znaczeniu dla wypełnienia konstytucyjnej roli państwa w zakresie dostępu do kultury i jej szerokiego udostępniania. Spełniają również ważną funkcję ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Ta funkcja biblioteki publicznej zawarta w I Rozdziale Narodowej Strategii Rozwoju Kultury — Narodowy Program Kultury „Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki” na lata 2004-2013 upoważnia bibliotekę do podejmowania działań związanych nie tylko z upowszechnianiem książki i czytelnictwa, ale również działań związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną” — argumentuje Wanda Grzeszkiewicz.

Tak oto w Turku rozgorzał spór, w którym przeplatają się kwestie polityczne, kulturalne i finansowe. Temat kontroli Komisji Rewizyjnej w MiPBP powróci na łamach portalu Turek.net.pl już niebawem.

AW

Podobne artykuły

Zmiany w powiatowych szkołach

Zmiany w powiatowych szkołach

05-09-2018
Już dziś: Debata o historii i polityce z...

Już dziś: Debata o historii i polityce z profesorem...

19-12-2016
Reprezentanci ZST na konferencji AHK Polska

Reprezentanci ZST na konferencji AHK Polska

29-09-2014

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama