Dni Turku i Gminy Turek już za 5 dni!

wtorek 03 sierpnia 2021

Augustyna, Kamelii, Lidii

24°C pochmurno z przejaśnieniami Pogoda 7 dni »
reklama

Rolnicy z gminy Malanów mogą zgłaszać szkody łowieckie

Rolnicy z gminy Malanów mogą zgłaszać szkody łowieckie - fot. Jamie92/Pixabay.com
fot. Jamie92/Pixabay.com 

Jak informuje Urząd Gminy w Malanowie mieszkańcy w przypadku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub podczas wykonywania polowania, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do ich wynagradzania.

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

reklama

Wniosek o szacowanie szkód, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Wniosek składa się w terminie 3 dni od stwierdzenia straty. Wyjątek stanowią jedynie szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego i oczywiście przed rozpoczęciem wegetacji.

Szacowanie szkody składa się z oględzin i szacowania ostatecznego. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego. Nie stawienie się właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół. Członkowie zespołu, w tym właściciel gruntu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego z biorących udział w szacowaniu szkody.

reklama

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

źródło: UG Malanów

Podobne artykuły

Dyskutowali o prawie łowieckim i

Dyskutowali o prawie łowieckim i "boksowaniu się"...

12-06-2018
Kawęczyn: Rolnicy i radni wściekli na Echo....

Kawęczyn: Rolnicy i radni wściekli na Echo....

30-06-2016
Myśliwi kontra rolnicy

Myśliwi kontra rolnicy

28-02-2015

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama