niedziela 25 września 2022

Aureli, Kamila, Kleofasa

18°C zachmurzenie małe Pogoda 7 dni »
reklama

Brudzew: Forum Sołtysów Gmin Powiatu Tureckiego 2018

Brudzew: Forum Sołtysów Gmin Powiatu Tureckiego 2018 - foto: Arkadiusz Wszędybył
foto: Arkadiusz Wszędybył 

We wtorek 6 lutego w Brudzewie zjawili się samorządowcy ze wszystkich zakątków okolic Turku. Tego dnia w brudzewskiej hali sportowej zorganizowane zostało Forum Sołtysów Gmin Powiatu Tureckiego, w którym wzięli udział nie tylko wspomniani sołtysi, ale też wójtowie i burmistrzowie, radni, prezesi lokalnych stowarzyszeń i inni liderzy poszczególnych społeczności. Uczestnicy wydarzenia zwiększyli swoją wiedzę, dotyczącą finansowania projektów na obszarach wiejskich w roku 2018, możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych. Nie zabrakło też rozmaitych ciekawostek i tak oto okazało się, że przy sadzeniu drzew miododajnych najlepiej stawiać na lipę, a przy rozliczaniu kosztów wysoce kłopotliwy okazać się może... proboszcz.

Wszystkich przybyłych do Brudzewa powitał gospodarz tego miejsca. Cezary Krasowski zaprezentował atuty gminy Brudzew i wyjaśnił, że jest to m.in. miejsce dla osób, które chcą rozwijać swoje przedsiębiorstwa, dawać pracę i wyznaczać nowe kierunki w oparciu o nowoczesne technologie. Wszakże w gminie Brudzew działa chociażby dobrze wszystkim znany Vet-Lab, a nieopodal Galewa, w obrębie Wincentowa, powstanie niebawem siedziba kolejnej prężnej firmy, czym pochwalił się wójt.

reklama

Cezary Krasowski mówił także o tym, że gmina posiada program rewitalizacji, dzięki któremu pojawią się pomysły na nowe kierunki rozwoju takich obszarów gminy, jak tereny pokopalniane. Wśród pomysłów jest m.in. stworzenie zbiorników wodnych, czy też centrum aktywizacji, które służyłoby spółdzielniom socjalnym. Nie można też zapominać o tym, że to właśnie na terenie gminy Brudzew udało się odkryć pozostałości osady sprzed ok. 3 000 lat. Gdy uda się stworzyć tzw. centrum ekspozycyjne, to będzie to doskonała okazja, by pokazać mieszkańcom i turystom, co działo się na terenie brudzewskich ziem zarówno kilka tysięcy lat temu, jak i całkiem niedawno, podczas wydobywania węgla.

Głos zabrał tez starosta turecki. Mariusz Seńko mówił o tym, że każdy ma swoją rolę. Rolą samorządów jest m.in. przygotowywanie terenów inwestycyjnych oraz odpowiednich kadry, a wszystko po to, by przyciągnąć inwestorów. Starosta przypominał także, że w powiecie tureckim stawia się na finansowanie edukacji i szpitala, by poprawić standard życia i sprawić, by powiatu nie opuszczali młodzi ludzie. Na kwestiach związanych że służbą zdrowia skupiła się radna Sejmiku Wojewódzkiego. Anna Majda mówiła o tym, że samorząd wojewódzki i powiatowy kontynuują politykę profilaktyki. Już w marcu w naszym powiecie odbędą się badania, pozwalające na wykrycie symptomów raka jelita grubego. Specjaliści zajmą się także diagnozowaniem wad postawy u dzieci. Akcja obejmie poszczególne szkoły oczywiście po uzyskaniu zgody rodziców.

Współorganizatorem Forum Sołtysów Gmin Powiatu Tureckiego 2018 był nie kto inny, jak wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Krzysztof Grabowski dziękował sołtysom za to, że pojawili się w hali sportowej w Brudzewie, że mają pomysły, mają swoje oczekiwania i – co najważniejsze – chcą zmieniać rzeczywistość, przy współpracy ze swoimi samorządami. Wicemarszałek wyjaśniał, że chęci się przydadzą, bo pojawi się jeszcze wiele okazji do działania przed sołtysami i innymi społecznikami. Pojawią się pieniądze, dzięki którym w niejednej wielkopolskiej wsi powstaną piękne świetlice, zmodernizowane zostaną zabytkowe obiekty, zbudowane zostaną m.in. chodniki, a w niejednej miejscowości ustawione zostaną nowe lampy, korzystające z rozwiązań odnawialnych źródeł energii. Trzeba tylko o te środki powalczyć. Ot chociażby póki co o pieniądze w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Trzeba się jednak spieszyć, gdyż termin składania wniosków mija 15 lutego.

Podczas panelu informacyjnego Forum Sołtysów osoby zgromadzone w hali sportowej zapoznały się z danymi, dotyczącymi pozyskiwania środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z PROW. W pierwszym półroczu planowane są nabory wniosków na takie działania, jak ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, gdzie do podziału będzie 2 634 212 euro, czy też w ramach kształtowania przestrzeni publicznej, gdzie rozdysponowane zostanie między beneficjentów 1 317 106 euro. Wnioski można także składać w celu inwestowania w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Na ten cel póki co zapewniono 1 317 106 euro, ale pula ta powinna wzrosnąć po przesunięciu dodatkowych środków. Uczestnicy Forum dowiedzieli się także jaki wpływ na promowanie innowacji w rolnictwie czy też aktywizację mieszkańców wsi ma KSOW czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

reklama

W Brudzewie nie zabrakło zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego, który opowiedział o kolejnych możliwościach pozyskiwania środków. Rafał Gil informował, że katalog zadań, które mogą być dofinansowane ze środków województwa wielkopolskiego, poszerzył się o opcję zakupu sadzonek drzew miododajnych. Drzewka te można ulokować np. w pasie drogowym czy na terenach rolnych. W takim przypadku wysokość dofinansowania, jakie może uzyskać jednostka samorządu, to nawet 90% kosztów, jednak nie więcej niż 20 000 zł. Najlepszą wydajność miodową posiadają lipa drobnolistna i lipa szerokolistna (aż 200 kg/ha), a niską śliwa domowa (30 kg/ha) oraz jarząb pospolity (20 kg/ha). Sadzonki to jednak nie wszystko. Można również starać się o dofinansowania na budowę zbiorników wodnych małej retencji, czy też na modernizację zbiorników. Przewidywane są również dofinansowania na na budowę i przebudowę dróg, które dotychczas były drogami gruntowymi, a także wykonanymi z kruszywa kamiennego.

Z sołtysami oraz innymi lokalnymi liderami spotkał się również zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Dariusz Młynarczyk przybliżył wszystkim zainteresowanym ideę działania Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem i coraz więcej miejscowości bierze w nim udział. Wejście do niego nie jest trudne. Najpierw trzeba powołać tzw. Grupę Odnowy Wsi, a wystarczy do tego pięć chętnych i aktywnych osób. Przydatna będzie również sołecka strategia rozwoju. Gdy dopełni się formalności można brać udział w poszczególnych konkursach dotacyjnych, takich jak „Pięknieje wielkopolska wieś” (max. 30 000 zł dla projektu) czy „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (max. 5000 zł dla projektu, 10 000 zł dla danej gminy) i walczyć o pieniądze na poprawienie estetyki miejscowości, rozwój turystyki i rekreacji, remonty świetlic i obiektów małej architektury, zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego itp. Tego typu działania np. w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” są finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ale też po części z budżetu danej gminy czy funduszu sołeckiego. Stowarzyszenia będą zainteresowane konkursem „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”, dzięki któremu można zdobyć środki na organizację rozmaitych imprez promujących sołectwo, szkoleń i warsztatów, wydanie materiałów promocyjnych, także na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych. Dariusz Młynarczyk wskazał, że o środki stara się wiele wielkopolskich gmin, sołectw, stowarzyszeń, a bywa, że robią to nawet parafie i to właśnie rozliczenie projektu pilotowanego przez pewnego proboszcza było trudne i wymagało interwencji u wyższych władz kościelnych. Na szczęście Dariusz Młynarczyk miał w zanadrzu także przykłady udanych form współpracy z parafiami, gdzie realizacja zadań przebiegała bezproblemowo.

Z uczestnikami Forum Sołtysów spotkała się również Magdalena Ciołek, prezes Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – TUR”. LGD w okresie od grudnia 2016 do stycznia 2018 przeprowadziła 16 naborów wniosków. Udzielono aż 223 form doradztwa na rzecz tzw. klientów niepowtarzających się, ale faktyczna liczba tego typu usług była dwukrotnie wyższa. LGD zorganizowała 32 szkolenia, a także 62 spotkania z mieszkańcami, ponadto złożyła 9 wniosków do KSWO, WRPO, PROW, Instytutu Teatralnego, czy też do ASOS. Aktualnie LGD przygotowuje się do naborów wniosków w ramach przedsięwzięcia „Rozwój działalności gospodarczej”. Potrwa on od 19 lutego do 5 marca. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może uzyskać beneficjent, to 300 000 zł (przy utworzeniu 3 miejsc pracy).

Spotkanie w Brudzewie zakończyła prelekcja kierownika biura powiatowego ARiMR w Turku. Tadeusz Gebler mówił o tym, jakie wyzwanie dla mieszkańców wsi, starających się co roku o przyznanie poszczególnych płatności, niesie z sobą wprowadzenie na szeroką skalę tzw. eWnioskuPlus. Począwszy od roku 2018 wymogiem złożenia wniosku za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego, przez internet, objęci będą wszyscy beneficjenci. Wejście w życie aplikacji eWniosekPlus połączone będzie z szeroką kampanią informacyjną. Do rolników trafią m.in. kurendy, rozdysponowane w poszczególnych wsiach przez sołtysów. O eWnioskuPlus usłyszymy też podczas sesji rad gmin, podczas spotkania organizowanego przez mleczarnię, spotkań z przedstawicielami WODR.

AW

foto: Arkadiusz Wszędybył2
foto: Arkadiusz Wszędybył3
foto: Arkadiusz Wszędybył4
foto: Arkadiusz Wszędybył5
foto: Arkadiusz Wszędybył6
foto: Arkadiusz Wszędybył7
foto: Arkadiusz Wszędybył8
foto: Arkadiusz Wszędybył9
foto: Arkadiusz Wszędybył10
foto: Arkadiusz Wszędybył11
foto: Arkadiusz Wszędybył12
foto: Arkadiusz Wszędybył13
foto: Arkadiusz Wszędybył14
foto: Arkadiusz Wszędybył15
foto: Arkadiusz Wszędybył16
foto: Arkadiusz Wszędybył17
foto: Arkadiusz Wszędybył18
foto: Arkadiusz Wszędybył19
foto: Arkadiusz Wszędybył20
foto: Arkadiusz Wszędybył21
foto: Arkadiusz Wszędybył22
foto: Arkadiusz Wszędybył23
foto: Arkadiusz Wszędybył24
foto: Arkadiusz Wszędybył25
foto: Arkadiusz Wszędybył26
foto: Arkadiusz Wszędybył27
foto: Arkadiusz Wszędybył28
foto: Arkadiusz Wszędybył29
foto: Arkadiusz Wszędybył30
foto: Arkadiusz Wszędybył31
foto: Arkadiusz Wszędybył32
foto: Arkadiusz Wszędybył33
foto: Arkadiusz Wszędybył34
foto: Arkadiusz Wszędybył35
foto: Arkadiusz Wszędybył36
foto: Arkadiusz Wszędybył37
foto: Arkadiusz Wszędybył38

Podobne artykuły

W Skęczniewie wybudują kanalizację i przydomowe...

W Skęczniewie wybudują kanalizację i przydomowe...

16-04-2021
Kawęczyn: Opracowali sołeckie strategie...

Kawęczyn: Opracowali sołeckie strategie rozwoju....

08-02-2017
Kawęczyn: Rolnicze szkolenie z WODR

Kawęczyn: Rolnicze szkolenie z WODR

01-09-2016

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

Zobacz także:

Strażaczki z Kalinowej najlepsze! Kobiety na...

Strażaczki z Kalinowej najlepsze!...

12 wrz.
Druhowie z OSP Janiszew mistrzami powiatu...

Druhowie z OSP Janiszew mistrzami...

12 wrz.
Było smacznie i inspirująco! Na dożynkach w...

Było smacznie i inspirująco! Na...

5 wrz.
Viribus unitis wyznacza drogę. 110 lat...

Viribus unitis wyznacza drogę. 110 lat...

1 wrz.
Nigdy Więcej Wojny! 83. rocznica agresji...

Nigdy Więcej Wojny! 83. rocznica...

1 wrz.
Podwójne zwycięstwo reprezentacji Wyszyny!...

Podwójne zwycięstwo reprezentacji...

29 sierp.
reklama
reklama
reklama