środa 03 marca 2021

Kingi, Maryna, Tycjana

reklama

Stanowisko Rady Miejskiej w Turku oraz list do J. Kaczyńskiego

Marcin Derucki

Stanowisko Rady Miejskiej w Turku oraz list do J. Kaczyńskiego
 

W związku z brakiem stanowiska klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i Niezrzeszonych w Radzie Miejskiej Turku na uprawomocnienie się wyroku skazującego wiceprzewodniczącego ich klubu za podłożenie urządzenia podsłuchowego, oraz brakiem reakcji na ten wyrok władz powiatowych PiS, wysłałem list do Jarosława Kaczyńskiego.

W załączeniu treść listu, która została odczytana na ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku oraz wysłana do adresata. Załączam także treść stanowiska, które na ostatniej sesji przyjęła Rada Miejska Turku (radni PiS nie poparli jej).

Marcin Derucki
Przewodniczący Klubu Radnych
Ziemia Turkowska
w Radzie Miejskiej Turku

reklama

Stanowisko Rady Miejskiej Turku.

Prawomocnymi wyrokami Sąd Rejonowy w Turku i Sąd Okręgowy w Koninie uznały Karola Serafińskiego za winnego tego, że w celu uzyskania informacji, do których nie jest uprawniony zainstalował w biurze stowarzyszenia Ziemia Turkowska urządzenie podsłuchowe, w celu nagrania rozmów osób, o których miał wiedzę, że będą uczestniczyć w dyżurze radnych i członków ww. stowarzyszenia, tj. przestępstwa z art. 267 § 3 Kodeksu karnego. Sądy uznały, że Karol Serafiński działał na szkodę ustalonych osób, za co został skazany.

W naszej ocenie zachowanie Karola Serafińskiego godzi w wizerunek miasta Turku oraz Rady Miejskiej Turku, dlatego też apelujemy, ażeby złożył mandat radnego. Uważamy, że radny, który jest osobą zaufania publicznego, nie może dalej sprawować tej funkcji po tym, jak dopuścił się świadomie przestępstwa, za które został prawomocnie skazany przez Sąd pierwszej i drugiej instancji, w wyniku zarzutów, jakie postawiły mu organy ścigania, czyli Prokuratura Rejonowa w Turku.

Karol Serafiński ślubował uroczyście, iż obowiązki radnego będzie sprawował godnie, rzetelnie i uczciwie, a skazanie wyrokiem za udowodnione umyślne popełnienie przestępstwa poprzez założenie podsłuchu podczas dyżuru radnych, jest czynem, który hańbi funkcję radnego i czyni niegodnym dalszego piastowania tego istotnego społecznie stanowiska.

reklama

Dlatego uważamy, że taka osoba, jak Karol Serafiński, nie powinna dłużej być radnym, bo przynosi ujmę zarówno mieszkańcom Turku, jak i całemu Miastu.

Rada Miejska Turku


List do Jarosława Kaczyńskiego

Szanowny Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

W związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądów Karola Serafińskiego radnego Rady Miejskiej Turku, który jest wiceprzewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Radnych Niezrzeszonych Rady Miejskiej Turku prosimy o kontrolę działania lokalnych struktur ugrupowania, którym Pan Prezes kieruje oraz zainicjowanie działań dyscyplinarnych rozszerzających katalog kar dla radnego z wyrokiem i podjęcie działań zmierzających do wygaszenia mandatu radnego.

Chcielibyśmy poinformować Pana Prezesa o ostrej krytyce ze strony społeczności Miasta Turku wywołanej zaistniałą sytuacją oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W roku 2019 Karol Serafiński obecny Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Radnych Niezrzeszonych Rady Miejskiej Turku w celu uzyskania informacji, do których nie był uprawniony zainstalował urządzenie podsłuchowe podczas dyżuru radnych, które dla mieszkańców naszego miasta w tym dniu pełniła: Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku i Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej.

Po przeprowadzonym postępowaniu Prokuratura Rejonowa w Turku przedstawiła zarzuty Radnemu, a Sąd Rejonowy w Turku uznał Karola Serafińskiego Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Radnych Niezrzeszonych Rady Miejskiej Turku winnym zarzucanego mu czynu z art. 267 ust.3 kk. Ostatecznie winę radnego potwierdził sąd II instancji - Sąd Okręgowy w Koninie w dniu 8 stycznia 2021 roku.

Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że Radni PiS nie poparli stanowiska większości Rady Miejskiej Turku, piętnującego tego typu naganne i karane zachowanie wobec współpracowników i mieszkańców Turku. Dotychczasowe działania Radnych PiS zmierzają do umniejszenia winy radnego, chroniąc osobę skazaną we własnych szeregach klubu PiS.

Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego określa art. 383 par. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego. Ustawodawca niestety nie przewidział negatywnych konsekwencji w tej indywidualnej sytuacji, co mocno zbulwersowało opinię publiczną wyrażaną w licznych publikacjach medialnych, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych oraz wielu negatywnych komentarzach mieszkańców naszego Miasta.

Radni są przedstawicielami społeczeństwa w Radzie Miejskiej i na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Radni zgodnie ze złożonym ślubowaniem powinni swój mandat sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców. Nie można więc mówić o rzetelności, godności czy uczciwości w przypadku osoby, który podkłada podsłuch celem nagrania dyżuru radnych z mieszkańcami. Karol Serafiński jako radny nie wykazał się więc właściwościami osobistymi, które stawiałby go za wzór dla społeczności lokalnej.

Znając zaangażowanie Pana Prezesa w zagwarantowanie właściwego wizerunku i pozycji w lokalnej społeczności swojego ugrupowania jesteśmy przekonani, że podejmie Pan wszelkie starania zmierzające do zmian legislacyjnych w polskim prawie, które umożliwią pozbawienie osób z wyrokiem karnym funkcji publicznej oraz doprowadzi Pan do zmiany stanowiska lokalnych działaczy PiS, którzy zaistniały problem bagatelizują.

Nie wyobrażamy sobie, aby osoba z wyrokiem karnym, osoba która złamała ślubowanie radnego, a tym samym naruszyła wizerunek naszej Rady nadal pełniła funkcję publiczną.

Licząc na to, że Pan Prezes osobiście zajmie się tą sprawą pozostajemy z wyrazami szacunku i prosimy o pomoc.

Marcin Derucki
Przewodniczący Klubu Radnych
Ziemia Turkowska
w Radzie Miejskiej Turku

Podobne artykuły

Jesteś młody, zaangażowany i wyrazisty? Lokalne...

Jesteś młody, zaangażowany i wyrazisty? Lokalne...

25 lt.
Listy do redakcji: Oświadczenie burmistrza w...

Listy do redakcji: Oświadczenie burmistrza w sprawie...

12 lt.
Koniec głośnej afery podsłuchowej. Radny Karol...

Koniec głośnej afery podsłuchowej. Radny Karol S....

28 st.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama