niedziela 02 października 2022

Racheli, Sławy, Teofila

11°C zachmurzenie duże Pogoda 7 dni »
reklama

Listy do redakcji: Od 7 lat Turek w dobrych rękach

Listy do redakcji: Od 7 lat Turek w dobrych rękach
 

Szanowni Państwo, przesyłam do publikacji wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Turku Marioli Kadrzyńskiej-Siwek z wczorajszej sesji RM uzasadniające podwyżkę wynagrodzenia Burmistrza Turku.
Z należytym szacunkiem,
Marcin Derucki

Miasto od końca 2014 roku zarządzane jest przez burmistrza Romualda Antosika. Wspólnie z Burmistrzem przejmowaliśmy władzę w mieście pod hasłem „Turek potrzebuje zmiany”. Zmiany w stylu zarządzania miastem, zmian w komunikowaniu się z mieszkańcami, a przede wszystkim otwarcia miasta na mieszkańców. I to się właśnie stało.

reklama

Turek potrzebuje zmian

Po zmianie na stanowisku burmistrza w 2014 roku okazało się, że przed miastem stoją duże wyzwania. Musieliśmy poradzić sobie z brakiem zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców. Szanowni Państwo, wówczas realne było zagrożenie, że po zamknięciu elektrowni w mieszkaniach, aż u 85% turkowian po prostu będzie zimno. Dzięki olbrzymiej determinacji wielu osób, problem został rozwiązany i mieszkańcy nie musieli martwić się, że w swoich mieszkaniach zastaną zimne kaloryfery.

Należało zająć się tematem kompleksowej termomodernizacji bloków. Miasto przeprowadziło kompleksową termomodernizację wszystkich bloków komunalnych na osiedlu przy ul. Górniczej. Tam, gdzie bloki nie były własnością miasta, miasto inicjowało termomodernizację, przy współpracy z PGKiM. Dokonano wszelkich starań, aby przekonać mieszkańców do termomodernizacji bloków. Miasto partycypowało w kosztach tych inwestycji. W efekcie termomodernizacja została przeprowadzona w całym mieście, wspólnie z mieszkańcami.

Jednym z priorytetów samorządu pod kierunkiem burmistrza Antosika jest kompleksowa modernizacja miasta. Staramy się wykonywać kompleksowe naprawy, a nie tylko cząstkowe. Przykładem są zmodernizowane kwartały ulic Dąbrowskiego, Sportowej, Orzeszkowej i Kączkowskiego, a wkrótce też Żwirki i Wigury, gdzie ulice zmodernizowane są od podstaw, wraz z całą infrastrukturą podziemną, aby służyły mieszkańcom na lata.

Podobnym przykładem może być osiedle i ulica Leśna, gdzie najpierw miejska spółka komunalna zainwestowała ponad 5 mln zł w gospodarkę wodno-kanalizacyjną, następnie miasto wykonało ulicę.

reklama

Przystąpiliśmy do modernizacji oczyszczalni ścieków. Ta być może najważniejsza miejska inwestycja, za ok. 87 mln zł, pozwoli rozwiązać problemy w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na długie lata.

W mieście brakowało mieszkań socjalnych. Burmistrz podjął działania, w efekcie których pobudowaliśmy je. Mieszkań wciąż jest mało, dlatego dalsze kroki podejmowane przez burmistrza polegają na przekształceniu dawnych lokali usługowych w lokale mieszkalne. Przykładem niech będzie budynek po Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Matejki.

Zdecydowana większość miasta została zmodernizowana, w tym te obszary, gdzie mieszka najwięcej turkowian. Przed rokiem 2014 te części miasta nie były modernizowane. W kadencjach burmistrza Antosika realizowane są inwestycje wychodzące od centralnych punktów do zewnątrz miasta, na osiedla skrajne jak Leśna, Sosnkowskiego, które będziemy chcieli wykonać.

Nie można zapominać, że w latach 2015-2021 wybudowane i zmodernizowane zostały m.in. takie ulice jak: POW do Smorawińskiego, osiedlowe przy Sportowej, Kączkowskiego i Orzeszkowej, 650-lecia za policją, Kaczmarskiego, Stawickiego, Szymanowskiego, Różyckiego, Witosa, Leśna, Dąbrowskiego, Matejki, Kaliska, Żwirki i Wigury. Przy budowanych lub modernizowanych ulicach powstało kilkaset nowych miejsc parkingowych. Jak do tego dodamy jeszcze nowe bądź odnowione chodniki, np. na Os. Wyzwolenia, przy ulicach: Słonecznej, Wyszyńskiego, Smorawińskiego i POW to mamy obraz miasta zmodernizowanego, w którym zaspokajane są potrzeby mieszkańców.

Proszę Państwa, to właśnie w kadencji burmistrza Antosika wreszcie po ok. 20 latach wyczyszczone zostały stawy miejskie i zmodernizowany Stadion 1000-lecia.

Rządzenie miastem w wykonaniu burmistrza Antosika to także patrzenie w przyszłość. Przykładem są choćby zmiany planów zagospodarowania przestrzennego: terenu po Mirandzie na Kaliskiej, gdzie wybudowane zostały osiedla mieszkaniowe dla ok. 300 rodzin, oraz w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej, gdzie wcześniej mogła być tylko prowadzona działalność produkcyjna, a obecnie może być nie tylko produkcja, ale też usługi.

Wizja przyszłości miasta przyświecała samorządowi, kiedy podejmowana była decyzja o wykonaniu odwiertu geotermalnego, odkryciu wód termalnych i w konsekwencji zobowiązaniu miejskiej spółki komunalnej PGKiM do kontynuowania prac, zmierzających do wykorzystania tych wód i budowy ciepłowni geotermalnej.

Przy olbrzymiej determinacji burmistrza, pod presją krytyki medialnej, mieszkańcy zyskali instalacje fotowoltaiczne i solarne, dzięki którym oszczędzają na rachunkach za energię. Jak wiemy, wielu gminom nie udało się zdobyć pieniędzy na ten cel, albo przeprowadzić przetargów. W Turku ten projekt zakończyliśmy z sukcesem. Ten i wiele innych, jakie wpływają na komfort życia mieszkańców.

Od 2015 roku wybudowaliśmy place zabaw m.in. w parku Konstytucji 3 Maja, na skwerze Podgrodzie, przy ul. Dworcowej, Matejki, na Os. Młodych i w OSiR przy ul. Armii Krajowej, oraz bardzo ważną, bo sprawiającą mnóstwo radości najmłodszym mieszkańcom letnią atrakcję miasta – wodny plac zabaw. Powstały także siłownie zewnętrzne: na stadionie 1000-lecia, na ul. Wyszyńskiego, na osiedlach Wyzwolenia, Muchlin i przy ul. Górniczej, oraz szczególnie ciesząca się popularnością wśród mieszkańców siłownię w budynku pływalni krytej.

Aktualnie trwa rewitalizacja parku, pierwsza od jego powstania w okresie międzywojennym. Ten park ma służyć do codziennej aktywności, wypoczynku i integracji turkowian. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane olbrzymie dofinansowanie ze środków unijnych.

Wiele z wymienionych przedsięwzięć było możliwych dzięki przeprowadzonym przez burmistrza reorganizacjom Urzędu Miejskiego i spółek miejskich, co przyniosło określone oszczędności i usprawniło funkcjonowanie miasta.

Miasto otwarte na ludzi

Dla miasta pod zarządem burmistrza Antosika, najważniejszym celem działań są mieszkańcy. I wszystkie działania były nakierowane właśnie na mieszkańców. Zaczynając od działań inwestycyjnych takich jak budowy chodników, ulic, modernizacja przestrzeni miejskich, przywrócenie miastu lepszego wyglądu i funkcjonalności, a kończąc na sferze społecznej.

Udało się zaktywizować seniorów, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach m.in. turkowskiego klubu Senior +. Dofinansowywana jest działalność stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mieszkańców. Ponad pół miliona złotych rocznie angażujemy w stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży (dla porównania w 2015 roku była to suma 189 tys. zł). Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, który tak znaczne kwoty przeznacza na nagradzanie osiągnięć dzieci i młodzieży. To efekt m.in. sprawnie przeprowadzonej reformy oświaty w naszym mieście, dzięki czemu nauczyciele nie stracili pracy i w szkołach utrzymany został wysoki poziom nauczania. Do tego infrastruktura w szkołach jest sukcesywnie poprawiana. Przykładowo Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Parkowej zyskała od dawna oczekiwane porządne boisko, oraz jedyne w rejonie obserwatorium astronomiczne i profesjonalne sale ze sprzętem do nauki geografii, fizyki i języków obcych. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Broniewskiego zmodernizowana została sala gimnastyczna.

Remont kina, budowa skateparku, a nawet odnowienie pomnika „Nigdy więcej wojny” to efekty wsłuchiwania się w głosy mieszkańców. Stojący na czele miejskiego samorządu burmistrz nie boi się mieszkańców, chętnie spotyka się z nimi na ulicach, osiedlach, bo chce wiedzieć, czym żyją, z jakimi problemami się borykają i czego oczekują. Dla mieszkańców uruchomione zostały nieznane przed 2015 rokiem formy kontaktu, jak telefon interwencyjny, e-mail interwencyjny, czy zimowy telefon interwencyjny.

Z inicjatywy burmistrza Antosika od wielu lat prowadzony jest program bezpłatnej nauki pływania dla dzieci 5- i 6-letnich, oraz program wsparcia dla osób niepełnosprawnych, którzy mogą bezpłatnie korzystać z basenu, groty solnej i siłowni.

Aby ułatwić mieszkańcom Turku dostęp do instytucji miejskich, powstała karta turkowianina. Dzięki niej już od roku mieszkańcy zyskują na tańszych biletach na basen czy do kina. Z myślą o turkowianach powstały: bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, zniczodzielnia, a wkrótce uruchomiona zostanie także jadłodzielnia. Reaktywowane zostały Dni Turku, których w latach 2011-2014 nie było, natomiast przed Bożym Narodzeniem na rynku miejskim mieszkańcy spotykają się przy choince, wspólnie śpiewają kolędy i biorą udział w kiermaszu bożonarodzeniowym w ramach imprezy „Magia Świąt”. Tego wcześniej nigdy nie było.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Turku została wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i dzięki pomocy miasta, po ponad 30 latach, zyskała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. O tym, jak to ważne, przekonaliśmy się wielokrotnie właśnie w czasie pandemii, kiedy druhowie z OSP włączyli się w pomoc mieszkańcom.

 

Turek w dobrych rękach

To wszystko przyniosło określone efekty. W latach 2015-2021 w mieście zrealizowane zostały inwestycje o łącznej wartości 204.675.941 zł. W tym czasie pozyskano dla Turku środki finansowe w wysokości 125.871.268 zł.

Nasze działania są zauważane na zewnątrz. Czego przykładem jest nasz aktywny udział w transformacji wielkopolski wschodniej. Nasze miasto wymieniane jest jako dobry przykład prowadzonej transformacji. W dniu dzisiejszym odwiedziła nasze miasto Mariola Czechowska - Prezydent Bełchatowa, czyli miasta silnie jeszcze związanego z przemysłem wydobywczym. Bo nasze miasto dla wielu jest przykładem dobrych praktyk i o takie postrzeganie zabiegamy.

Miasto w latach 2017 i 2018 zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, w kategorii „Samorząd przyjazny Inwestorowi”, za: „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta” oraz za „realizację projektów wzmacniających inwestycyjny potencjał miasta oraz za zwiększenie komfortu życia mieszkańców”. Także Fundusz Ochrony Środowiska docenił nasze miasto nagrodą „za działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Przypomnę, że wszystko to jest efektem pracy samorządu miasta z burmistrzem Romualdem Antosikiem na czele. Przypomnę, że nie zatrudniliśmy burmistrza na 8-godzinny etat. Jego praca wielokrotnie nie kończy się po godzinie 15.15, a wielokrotnie odbywa się w soboty, niedziele i święta. Ta praca to ciągłe mierzenie się z zadaniami, które wielokrotnie są nowe, wymagają decydowania o sprawach, które wpływają na kształt miasta, w którym mieszkamy.

Dzisiaj mija 7 lat, odkąd Romuald Antosik po raz pierwszy złożył ślubowanie i objął funkcję burmistrza. Od 9 grudnia 2014 r. wiele się zmieniło, wiele się zrobiło i jeszcze wiele przed nami. To był bardzo trudny czas dla miasta, z czym poradziliśmy sobie wzorowo.

Niech ten czas podsumują dwie cyfry: blisko 126 mln zł pozyskanych środków z zewnątrz i inwestycje w mieście wykonane za sumę ponad 204 mln zł. To niepodważalne miary oceny działań samorządu i Burmistrza Miasta Turku.

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Redakcja Turek.net.plFB

email: redakcja@turek.net.pl

telefon: 787 77 74 72

Podobne artykuły

Turek ponownie na asfaltowej fali. Widowiskowe...

Turek ponownie na asfaltowej fali. Widowiskowe...

z wczoraj
Będzie umowa, będą bloki. Kluczowa inwestycja...

Będzie umowa, będą bloki. Kluczowa inwestycja...

30 wrz.
Listy do redakcji: Poseł Bartosik powinien...

Listy do redakcji: Poseł Bartosik powinien...

27 wrz.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama