piątek 30 września 2022

Geraldy, Honoriusza, Wery

13°C zachmurzenie duże Pogoda 7 dni »
reklama

Burmistrz Antosik z wotum zaufania i absolutorium za 2020 r.

Burmistrz Antosik z wotum zaufania i absolutorium za 2020 r.
 

W czwartek, 24 czerwca 2021 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej Turku. W porządku obrad znalazły się dwie istotne uchwały, podsumowujące poprzedni rok - uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Turku i uchwała w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni udzielili burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Obrady rozpoczęły się od przyjęcia Apelu Rady Miejskiej Turku w sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania uciążliwością zapachowym (odorom). Apel został skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Bartosika. Po przyjęciu apelu radni, władze miasta oraz zgromadzeni na sesji mieszkańcy rozmawiali z przedstawicielem firmy DeVeris Polska Sp. z o.o. o uciążliwościach zapachowych emitowanych przez spółkę. Ustalono, że firma do 5 lipca przedstawi harmonogram wdrażania systemu antyodorowego.

reklama

W dalszej części sesji, burmistrz przedstawił raport o stanie miasta Turek za 2020 rok, na podstawie którego radni udzielają wotum zaufania. To trzeci rok, gdy burmistrz zobowiązany był, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przedstawić radzie raport zawierający dane dotyczące działalności urzędu, pozyskanych środków, wykonanych inwestycji, zrealizowanych programów czy też informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej Turku. Cały raport dostępny pod linkiem: http://bityl.pl/eOCb7

Burmistrz Romuald Antosik prezentując raport podsumował działania urzędu i jednostek samorządowych w 2020 roku. Zwrócił uwagę, że z uwagi na pandemię był to rok szczególny, ale mimo to, miasto osiągnęło wysokie dochody i pozyskało fundusze na rozwój. W podsumowaniu roku 2020, burmistrz zwrócił uwagę na najważniejsze sprawy tj.:

 •  miasto zrealizowało 17 zadań majątkowych za łączną kwotę 4,3 mln zł; zadanie te dotyczyły infrastruktury technicznej, sportowej, dróg, rewitalizacji i oświaty,
 • na miejskie konto wpłynęło ok. 3,6 mln zł środków zewnętrznych,
 • burmistrz podpisał 4 umowy o dofinansowanie o wartości łącznej ponad 17 mln. zł. Najważniejszą z nich było dofinansowanie do rewitalizacji parku na ponad 16 mln zł,
 • wybudowana została droga i parkingi przy ulicy Witosa,
 • rozpoczęły się prace nad przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Matejki 1 na dwulokalowy budynek jednorodzinny,
 • zainwestowano ponad 360 tys. zł na przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 6 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
 • zmodernizowano stację pomp na krytej pływalni,
 • 200 tys. zł przekazano jako wkład pieniężny do spółki oświetleniowej w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta,
 • zapewniono dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła,
 • wprowadzono parkomaty w mieście,
 • realizowano działania w sferze społecznej tj.: m.in. bezpłatne badania, uruchomienie Turkowskiej Karty Mieszkańca,

Ostatecznie po kilkugodzinnej dyskusji nad raportem, radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania dwunastoma głosami za przy sześciu przeciwnych.

Po głosowaniu, rozpatrywane było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2020. Burmistrz przedstawił informację z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe: Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2020 w wysokości 128.921.190,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty 134.188.828,64 zł tj. o 5.267.638,64 zł., wykonanie  130.326.367,53 zł, co stanowi 97,12 % planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 125.873.405,93 zł tj. 98,45 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4.452.961,60 tj. 70,24 % planu.

reklama

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2020  w wysokości  127.451.819,26 zł została zwiększona do kwoty 134.206.727,38 zł tj. o 6.754.908,12 zł, wykonanie  127.143.143,76 zł, co stanowi 94,74 % planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w wysokości 122.835.643,08 zł tj. 97,35 % planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.307.500,68 zł, co stanowi 53,70 % planu.

Planowane zadania zostały wykonane, a do najbardziej kosztownych należały zadania w zakresie oświaty, na które wydatkowano w roku 2020 kwotę blisko 42 mln 600 tys. zł, przy czym ponad 20 mln zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami radni głosowali nad zatwierdzeniem sprawozdania i ostatecznie udzielili burmistrzowi absolutorium. Dwunastu radnych głosowało za, przeciw było sześciu.

W dalszej części obrad procedowane były uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.

Na zakończenie  sesji rada procedowała m.in. nad uchwałami w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku, zasad wynajmowana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji  na Opracowanie dokumentacji pod nazwą„Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. Rada zabezpieczyła na ten cel 78 tys. zł. Ostateczny koszt wykonania zadania, będzie znany po wyłonieniu przez lidera projektu, czyli Urząd Marszałkowski, wykonawcy, który zajmie się opracowaniem koncepcji połączenia kolejowego w naszym regionie.

źródło: UM Turek

Redakcja Turek.net.plFB

email: redakcja@turek.net.pl

telefon: 787 77 74 72

Podobne artykuły

Listy do redakcji: Poseł Bartosik powinien...

Listy do redakcji: Poseł Bartosik powinien...

27 wrz.
Wszystko wskazuje na to że bloki komunalne...

Wszystko wskazuje na to że bloki komunalne jednak...

22 wrz.
Będzie elektrownia, a może i dwie! Turek jest...

Będzie elektrownia, a może i dwie! Turek jest...

21 wrz.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama