poniedziałek 19 listopada 2018

Elżbiety, Faustyny, Pawła

reklama

Geotermia Turek szansą dla mieszkańców

Geotermia Turek szansą dla mieszkańców
 

Polityka energetyczna państwa zakłada, że gminy, w możliwie jak największym stopniu, w zakresie pozyskiwania energii na swoim terenie, powinny uwzględniać źródła odnawialne w pozyskiwaniu energii, z uwzględnieniem ich walorów ekologicznych i gospodarczych.

Odnawialne źródło energii (OZE) to według ustawy Prawo energetyczne to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię m.in. geotermalną.

reklama

Powyższe uwarunkowania wprowadziły zmiany na rynku energii, które dotyczą konieczności pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wybudowanie i podłączenie do obecnie istniejącego systemu ciepłowniczego dodatkowego odnawialnego źródła energii geotermalnej, które znajduje się pod Turkiem, pozwoli na pozyskanie źródeł finansowania z środków krajowych i europejskich przy nowych inwestycjach, na rozwój sieci i systemu ciepłowniczego na terenie miasta, tym samy przyczyni się do zmniejszenia opłat za ciepło dla odbiorców końcowych.

Należy zaplanować całą inwestycję w czasie, tak aby eksploatację źródeł geotermalnych w Turku doprowadzić do końca i zacząć wykorzystywać dla mieszkańców którzy w chwili obecnej są klientami PGKiM Sp. z o.o. w Turku (GETEC) jak i dla nowych odbiorców ciepła na terenie Turku.

reklama

W Turku tematyką wykorzystania energii geotermalnej od 2015 roku zajmuje się grupa osób, która powołała turkowski oddział Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi oraz Turecki Klub Ekologiczny przy wsparciu Towarzystwa Samorządowego.

Niestety, perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w Turku zdawała się nie obchodzić Antosika. Stowarzyszenie przez długi czas zabiegało o to, by miasto choćby zainteresowało się tematem gorących złóż podziemnych i możliwościami, jakie stwarzają. Antosik jednak nie odpowiadał na pisma Stowarzyszenia, nie uczestniczył w organizowanych przez nie konferencjach naukowych. Dopiero po usilnych, dwuletnich naciskach Towarzystwa Samorządowego i Stowarzyszeń, zgodził się przeznaczyć z budżetu miasta 100 tys. zł na opracowanie projektu wykonania odwiertu badawczego oraz sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

Podczas kwietniowej sesji w 2017 r., Antosik przyznał, że jedynym motywem takiej decyzji była chęć zamknięcia Towarzystwu Samorządowemu ust w sprawie Geotermii Turek. Czy zatem uzasadnieniem wydawania publicznych pieniędzy przez Antosika nie jest chęć zaspokojenia potrzeb miasta i jego mieszkańców, a jedynie uciszenie opozycji? Czy inne, ważne dla miasta decyzje Antosika też mają takie uzasadnienie?

Taka postawa Antosika nie napawa optymizmem co do przyszłości inwestycji geotermalnej w Turku. Widać, że Antosik nie rozumie jaką szansę dla miasta i jego mieszkańców ma inwestycja w pozyskanie energii geotermalnej, a także wykorzystanie ciepłych wód geotermalnych do innych celów.

Reasumując, inwestycja w Geotermię Turek jest bardzo korzystne zarówno dla mieszkańców, którzy w chwili obecnej są klientami PGKiM Sp. z o.o. w Turku (GETEC) jak i dla nowych odbiorców ciepła na terenie Turku oraz rekreacji. Ciepło geotermalne jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym źródłem ciepła. Natomiast skutki działań ekologicznych, które należy podjąć niezwłocznie, wpłyną nie tylko korzystnie na Nasze kieszenie, ale również na zdrowie Nasze, Naszych dzieci i wnuków.

Powyższe zadanie inwestycyjne w całości ma charakter publiczny. Gdyż do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) należą odpowiednio „planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy” oraz „planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy”. Ponadto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Turek od 30.10.2014 r., projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, sporządzonym stosownie do postanowień art. 19 ustawy Prawo energetyczne, wskazano na możliwość wykorzystania wód geotermalnych.

W związku z tym inwestycję w Geotermię Turek należy uznać za realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Turek. Turek drugim Uniejowem ? Niemożliwe ? Możliwe, choć to daleka, ale dobra droga !

Zarząd
Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego

materiał nadesłany

Podobne artykuły

Pożar na Jedwabniczej, jedna osoba poszkodowana

Pożar na Jedwabniczej, jedna osoba poszkodowana

z dzisiaj
Zaginęła Sandra Polewska. Rodzina prosi o pomoc!

Zaginęła Sandra Polewska. Rodzina prosi o pomoc!

z wczoraj
Wideo: Happening w rynku na IX edycję...

Wideo: Happening w rynku na IX edycję Szlachetnej...

17 list.
komentarze wspiera Disqus

Redakcja portalu Turek.net.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.
Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu potalu Turek.net.pl

reklama
reklama
reklama