sobota 29 luty 2020

Lecha, Lutomira

reklama

Wykonanie budżetu 2016: Stanowisko radnych z klubu "Ziemia Turkowska"

Wykonanie budżetu 2016: Stanowisko radnych z klubu
foto: M. DeruckiRadna Mariola Kadrzyńska-Siwek 

Stanowisko Klubu Radnych Ziemi Turkowskiej dotyczące sprawozdania z wykonywania budżetu za rok 2016 odczytane podczas sesji przez radną Mariolę Kadrzyńską-Siwek.

Absolutorium samorządowe pozwala nam radnym dokonać kontroli i oceny sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, a więc burmistrza.

reklama

Plan budżetu jak i wszystkie uchwały zmieniające budżet w trakcie roku budżetowego były przez zdecydowaną większość radnych opiniowane pozytywnie. Każdorazowe zmiany do budżetu były przez Radę przyjmowane i akceptowane. Samo też sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 otrzymało pozytywną opinię wszystkich komisji stałych rady miejskiej. Również Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził o przedłożonym przez burmistrza miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 opinię pozytywną.

Pozwólcie Państwo, że odniosę się w swojej ocenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok nie do liczb, które z pewnością się zgadzają, a były szczegółowo i wnikliwie omawiane zarówno przez panią skarbnik jak i pana burmistrza. Podkreślić należy jednak fakt, iż budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 7. 361. 089,28zł. przy planowanej na poziomie 732.59,00zł. Z kolei uzyskana nadwyżka na zadaniach bieżących w wysokości 10.319.054,10zł. czyi o ponad 4 mln. więcej od planowanej, a także uzyskane przychody budżetu pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Wart podkreślenia jest fakt wysokiego wykonania dochodów bieżących, zwłaszcza z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych co jest przejawem rozwoju gospodarczego naszego miasta. Również powyżej planu zrealizowano dochody majątkowe na co wpływ miała sprzedaż gruntów w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej za kwotę 1. 347.993, 00zł.

W roku ubiegłym podjęto również wiele działań i zrealizowano wiele inwestycji służących mieszkańcom naszego miasta.

reklama

Wybudowano wiele odcinków ulic i dróg, jak choćby ulicę Szymanowskiego na Osiedlu Zdrojki Lewe, dróg na terenie TSI, dróg na osiedlu Leśna, budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. POW a Smorawińskiego. Wybudowano drogę dojazdową wzdłuż bloku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3. Ponadto przebudowano ulice na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloków 12, 2 i 3. Przebudowano także Aleję Solidarności oraz ulice wewnętrzne na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloków 3 i 4. Znaczące środki w budżecie zabezpieczone zostały na opracowanie licznych dokumentacji projektowych pozwalające na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

Wiele też pozytywnych działań w opinii publicznej podjętych zostało na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wybudowano plac zabaw przy Żłobku Miejskim, wymienione zostały urządzenia na miejskich placach zabaw. Znaczne środki przeznaczono na inwestycje w obiektach naszych szkół i przedszkoli.

Opracowano dokumentacje projektowe umożliwiające budowę kolejnych dróg i remonty budynków komunalnych, rozbudowę i ogrodzenie cmentarza komunalnego, czy budowę infrastruktury sportowej. To tylko nieliczne spośród decyzji i działań burmistrza, które wymagały w większości przypadków zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. A to właśnie ich wykonanie podlega naszej dzisiejszej ocenie.

Wszystkie zmiany składające się na podlegający naszej dzisiejszej ocenie budżet, przyjmowane były na sesjach Rady Miejskiej w większości przypadków jednogłośnie lub zdecydowaną większością głosów. Jednak jak wszyscy pamiętamy przyjmowane były w burzliwych dyskusjach. Radni TS-u uporczywie poddawali pod wątpliwość wiele spośród proponowanych przez burmistrza zapisów w uchwałach budżetowych. Krytykowali, niejednokrotnie swoimi długimi wywodami przedłużali głosowanie, po czym jednogłośnie głosowali propozycje burmistrza Antosika. Byli za, ale tuż po sesji już przeciw, kiedy to w swoich oświadczeniach krytykowali wszystko, to co na sesji zaakceptowali. Oświadczenie goniło za oświadczeniem, po to tylko aby wprowadzić w błąd opinię publiczną i namieszać mieszkańcom w głowach. Brak konstruktywnej i mądrej dyskusji, brak własnych propozycji ze strony radnych opozycji bo jak pamiętamy żaden konkretny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który przy tym byłby zgodny z zasadami budżetowymi z ich strony nie wpłynął, a tylko krytyka dla samej krytyki która na szczęcie nie była i nie jest w stanie przyćmić zmian, które w naszym mieście następują. Miasto pięknieje, mieszkańcy wspólnot wraz z burmistrzem poddają bloki kolejnym termomodernizacjom, dba się nie tylko o najmłodszych mieszkańców naszego miasta ale również pamięta się o seniorach. Decyzje burmistrza zmierzają do tego aby mieszkańcy nie uciekali z naszego miasta, ale mieli tu gdzie mieszać, pracować i wychowywać dzieci.

Radni Klubu Ziemi Turkowskiej szczegółowo zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz licznymi przedsięwzięciami, które wykonano i głosować będą za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta Turku z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Podobne artykuły

Listy do redakcji: Stanowisko ZT ws opuszczenia...

Listy do redakcji: Stanowisko ZT ws opuszczenia...

23 lt.
Listy do redakcji: Odpowiedź na list Dariusza...

Listy do redakcji: Odpowiedź na list Dariusza Jasaka

22 lt.
Pierwsza w Turku strefa wolna od dymu...

Pierwsza w Turku strefa wolna od dymu tytoniowego...

21 lt.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama