Grzyby, grzybki, podgrzybki i nie tylko...

środa 05 października 2022

Flawii, Justyna, Rajmunda

14°C zachmurzenie małe Pogoda 7 dni »
reklama

Wykonanie budżetu 2016: Stanowisko radnych z klubu "Ziemia Turkowska"

Wykonanie budżetu 2016: Stanowisko radnych z klubu
foto: M. DeruckiRadna Mariola Kadrzyńska-Siwek 

Stanowisko Klubu Radnych Ziemi Turkowskiej dotyczące sprawozdania z wykonywania budżetu za rok 2016 odczytane podczas sesji przez radną Mariolę Kadrzyńską-Siwek.

Absolutorium samorządowe pozwala nam radnym dokonać kontroli i oceny sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, a więc burmistrza.

reklama

Plan budżetu jak i wszystkie uchwały zmieniające budżet w trakcie roku budżetowego były przez zdecydowaną większość radnych opiniowane pozytywnie. Każdorazowe zmiany do budżetu były przez Radę przyjmowane i akceptowane. Samo też sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 otrzymało pozytywną opinię wszystkich komisji stałych rady miejskiej. Również Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził o przedłożonym przez burmistrza miasta Turku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 opinię pozytywną.

Pozwólcie Państwo, że odniosę się w swojej ocenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok nie do liczb, które z pewnością się zgadzają, a były szczegółowo i wnikliwie omawiane zarówno przez panią skarbnik jak i pana burmistrza. Podkreślić należy jednak fakt, iż budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 7. 361. 089,28zł. przy planowanej na poziomie 732.59,00zł. Z kolei uzyskana nadwyżka na zadaniach bieżących w wysokości 10.319.054,10zł. czyi o ponad 4 mln. więcej od planowanej, a także uzyskane przychody budżetu pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich oraz realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Wart podkreślenia jest fakt wysokiego wykonania dochodów bieżących, zwłaszcza z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych co jest przejawem rozwoju gospodarczego naszego miasta. Również powyżej planu zrealizowano dochody majątkowe na co wpływ miała sprzedaż gruntów w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej za kwotę 1. 347.993, 00zł.

W roku ubiegłym podjęto również wiele działań i zrealizowano wiele inwestycji służących mieszkańcom naszego miasta.

Wybudowano wiele odcinków ulic i dróg, jak choćby ulicę Szymanowskiego na Osiedlu Zdrojki Lewe, dróg na terenie TSI, dróg na osiedlu Leśna, budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. POW a Smorawińskiego. Wybudowano drogę dojazdową wzdłuż bloku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3. Ponadto przebudowano ulice na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloków 12, 2 i 3. Przebudowano także Aleję Solidarności oraz ulice wewnętrzne na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloków 3 i 4. Znaczące środki w budżecie zabezpieczone zostały na opracowanie licznych dokumentacji projektowych pozwalające na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

reklama

Wiele też pozytywnych działań w opinii publicznej podjętych zostało na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wybudowano plac zabaw przy Żłobku Miejskim, wymienione zostały urządzenia na miejskich placach zabaw. Znaczne środki przeznaczono na inwestycje w obiektach naszych szkół i przedszkoli.

Opracowano dokumentacje projektowe umożliwiające budowę kolejnych dróg i remonty budynków komunalnych, rozbudowę i ogrodzenie cmentarza komunalnego, czy budowę infrastruktury sportowej. To tylko nieliczne spośród decyzji i działań burmistrza, które wymagały w większości przypadków zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. A to właśnie ich wykonanie podlega naszej dzisiejszej ocenie.

Wszystkie zmiany składające się na podlegający naszej dzisiejszej ocenie budżet, przyjmowane były na sesjach Rady Miejskiej w większości przypadków jednogłośnie lub zdecydowaną większością głosów. Jednak jak wszyscy pamiętamy przyjmowane były w burzliwych dyskusjach. Radni TS-u uporczywie poddawali pod wątpliwość wiele spośród proponowanych przez burmistrza zapisów w uchwałach budżetowych. Krytykowali, niejednokrotnie swoimi długimi wywodami przedłużali głosowanie, po czym jednogłośnie głosowali propozycje burmistrza Antosika. Byli za, ale tuż po sesji już przeciw, kiedy to w swoich oświadczeniach krytykowali wszystko, to co na sesji zaakceptowali. Oświadczenie goniło za oświadczeniem, po to tylko aby wprowadzić w błąd opinię publiczną i namieszać mieszkańcom w głowach. Brak konstruktywnej i mądrej dyskusji, brak własnych propozycji ze strony radnych opozycji bo jak pamiętamy żaden konkretny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który przy tym byłby zgodny z zasadami budżetowymi z ich strony nie wpłynął, a tylko krytyka dla samej krytyki która na szczęcie nie była i nie jest w stanie przyćmić zmian, które w naszym mieście następują. Miasto pięknieje, mieszkańcy wspólnot wraz z burmistrzem poddają bloki kolejnym termomodernizacjom, dba się nie tylko o najmłodszych mieszkańców naszego miasta ale również pamięta się o seniorach. Decyzje burmistrza zmierzają do tego aby mieszkańcy nie uciekali z naszego miasta, ale mieli tu gdzie mieszać, pracować i wychowywać dzieci.

Radni Klubu Ziemi Turkowskiej szczegółowo zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz licznymi przedsięwzięciami, które wykonano i głosować będą za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta Turku z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Podobne artykuły

Wójt Mikołajczyk nie zamknie szkoły w...

Wójt Mikołajczyk nie zamknie szkoły w Słodkowie....

26 wrz.
Wszystko wskazuje na to że bloki komunalne...

Wszystko wskazuje na to że bloki komunalne jednak...

22 wrz.
Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu...

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Tureckiego

30 czerw.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama