niedziela 20 września 2020

Eustachego, Faustyny, Renaty

reklama

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Dofinansowanie do usuwania azbestu
 

W ramach realizacji „Planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu tureckiego” Zarząd Powiatu Tureckiego podjął uchwałę zatwierdzającą regulamin finansowania przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2015”.

Program usuwania azbestu ma na celu doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat zamierza udzielić pomocy osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków.

reklama

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu
  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • przedłożyć wypełniony wniosek do miejscowego Urzędu Gminy.

Wnioski można składać w terminie od 7 maja 2015 r. do 15 września 2015 roku.

W ramach programu finansujemy 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetów gmin powiatu tureckiego oraz środki własne z budżetu powiatu.

reklama

Formularz wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Tureckiego pod adresem http://www.powiat.turek.pl/pl/271/informacje/3/1714/

materiał prasowy Starostwa Powiatowego w Turku

Podobne artykuły

Dobry początek roku w Gminie i Mieście Tuliszków

Dobry początek roku w Gminie i Mieście Tuliszków

29 st.
Turek: Dofinansowanie usuwania azbestu

Turek: Dofinansowanie usuwania azbestu

06-04-2016
Na co zwrócić uwagę wymieniając dach pokryty...

Na co zwrócić uwagę wymieniając dach pokryty azbestem?

17-06-2014
reklama
reklama
reklama