poniedziałek 14 czerwca 2021

Bazylego, Elizy, Justyny

23°C bezchmurnie Pogoda 7 dni »
reklama

Koszty podatkowe a wydatki na mieszkanie

Koszty podatkowe a wydatki na mieszkanie - foto: freeimages.com / linusb4
foto: freeimages.com / linusb4 

W dzisiejszym artykule zajmiemy się niezwykle istotnym zagadnieniem podatkowym dla osób prowadzących mikro i małe przedsiębiorstwa, a mianowicie, czy prowadzenie działalności gospodarczej w domu lub lokalu, które wykorzystujemy również w celach mieszkaniowych, umożliwia nam zaliczenie do kosztów podatkowych opłat związanych z eksploatacją tejże nieruchomości. Jako przykład takich należności należy wskazać czynsz, energię, ogrzewanie, wywóz śmieci, a także odsetki od kredytu.

Co do zasady rozliczenie takich kosztów jest jak najbardziej dopuszczalne, jednak istnieje dodatkowy warunek, który każdy z przedsiębiorców musi spełnić, aby takiego rozliczenia dokonać. Skarbówka wskazuje, że firmowe pomieszczenie, w którym prowadzimy działalność musi być wyraźnie wyodrębnione, w przeciwnym razie nie rozliczymy kosztów. W interpretacji nr 1462-IPPB1.4511.1.20.2017.1.MJ uznano, że w przypadku niewyodrębnienie pomieszczenia na działalność gospodarczą brak jest możliwości rozliczenia wydatków na mieszkanie jako kosztów podatkowych. W tym zakresie należy przytoczyć również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I SA/Po 488/99), gdzie wskazano, że: „Organy podatkowe dla określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat czynszu najmu mieszkania i opłat za energię elektryczną musiały określić wielkość powierzchni zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej z zakresu ubezpieczeń. Ponieważ w mieszkaniu skarżącego nie było wyodrębnione oddzielnie pomieszczenie na wykonywanie tej działalności i była ona wykonywana w obu pokojach zajmowanych jednocześnie na potrzeby mieszkaniowe rodziny skarżącego, przyjęto, ze działalność ta jest wykonywana na powierzchni równej metrażowi jednego pokoju. Metoda ta, zważywszy na rozmiary działalności agenta ubezpieczeniowego, nie budzi zastrzeżeń”.

reklama

W dotychczasowej praktyce rozliczano w kosztach podatkowych koszty mieszkania użytkowanego na działalność gospodarczą tylko w zakresie faktycznego wykorzystywania do prowadzenia działalności, lecz w żadnym wypadku nie wymagano dodatkowego wyodrębnienia pomieszczenia. Urzędnicy nie kwestionowali takich rozliczeń, jednak wyżej wskazana interpretacja pod znakiem zapytania stawia dopuszczalność takiego rozwiązania Nowe podejście fiskusa do rzeczonej materii nie ma podstaw natury prawnej, albowiem żadem przepis nie wskazuje na konieczności wyodrębniania pomieszczenia na działalność gospodarczą w celu rozliczania go w kosztach podatkowych.

Krystian Górniak
Autor jest adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi kancelarię adwokacką w Turku.

Podobne artykuły

Co robić, gdy deweloper nie wywiąże się z umowy?

Co robić, gdy deweloper nie wywiąże się z umowy?

24 mrz.
Czy warto zdecydować się na balkon w domu?

Czy warto zdecydować się na balkon w domu?

5 lt.
1% dla Turku: Wspieraj zwierzaki, wspieraj Help...

1% dla Turku: Wspieraj zwierzaki, wspieraj Help...

04-03-2020
reklama
reklama
reklama